• Pravidla pro kurzové sázky

  1. Kurzové sázky - pravidla
  2. Obchodní podmínky
  3. Cashout
  4. Pravidla Bet Builder
  5. Obecná pravidla
  6. Zrušené události
  7. Zrušení
  8. Změna podniku
  9. Nerozhodné výsledky
  10. Neúčast
  11. Odložené akce
  12. Live sázení
  13. Formát poměrů sázek
  14. Sázky outright
  15. Jiné
  16. Pravidla specifická pro jednotlivé kategorie

  Kurzové sázky - pravidla

  Tyto předpisy a pravidla jsou pro snazší porozumění rozděleny do oddílů Obecné a Kategorie. O pravidlech a předpisech z oddílu Obecné i Kategorie se hovoří jako o pravidlech a předpisech. Je důležité, abyste se s těmito pravidly a předpisy náležitě seznámili. Jako součást těchto pravidel a předpisů je třeba chápat i Pravidla specifická pro událost/trh, která lze zobrazit na webové stránce pod odkazem Události a trhy.

  Pravidla a předpisy jsou součástí smlouvy uzavírané mezi vámi a námi. Na tato pravidla a předpisy se vztahují Obchodní podmínky a veškeré definice v nich obsažené.

  Pokud existuje rozdíl mezi anglickým originálem těchto pravidel a jejich překladem, platí pouze ustanovení originální verze.

  Obchodní podmínky

  Společnost NordicBet má právo tyto pravidla a předpisy kdykoli upravit nebo aktualizovat. Je zodpovědností sázejícího klienta být obeznámen s platnou verzí těchto ustanovení. Uzavřením sázky přijímá sázející klient platnost a použitelnost aktuálních ustanovení o sázení v platné verzi.

  Společnost NordicBet si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout žádosti o osobní účet, odmítnout přijetí sázky nebo stanovit limit sázených částek. Žádná osoba ani domácnost nesmí mít více než jeden účet NordicBet Sportsbook. NordicBet Group si vyhrazuje právo ukončit mnohočetné účty, které spadají pod skupinu sportovních sázek skupiny NordicBet.

  Společnost NordicBet si vyhrazuje právo sledovat dvojité účty a uzavírat je. V tomto případě budou všechna relevantní data převedena na nejaktivnější účet daného klienta. Pokud je zjištěno, že má zákazník více než jeden účet a že umístil stejné sázky na dvou účtech, budou klient okamžitě připraven o svá práva, což může vést k zabavení výher nebo zrušení umístěných sázek (i těch, které jsou již rozhodnuty).

  Společnost NordicBet nepřijímá sázky u nichž je pravděpodobné, že zákazníci jednají podle dohody nebo sdruženě. Umístění identických sázek z více než jednoho účtu a ze stejné adresy IP může být považováno za sdružení, i když nebylo dosaženo osobních limitů sázek. Sdružené sázení je považována za podvod a může vést ke snížení limitů sázek, uzavření účtu, konfiskaci výher a nebo zrušené všech umístěných sázek (i těch, o kterých je již rozhodnuto). Mohou být zváženy i právní řízení.

  Společnost NordicBet nepřijímá zodpovědnost za chyby při vysílání dat a výsledků. V žádném případě nemůže být vznesen žádný nárok kvůli nesprávnému, zpožděnému nebo protiprávnímu přenosu dat na Internetu, nebo kvůli jiným chybám při přenosu dat a výsledků.

  Společnost NordicBet má výhradní právo napravovat jakékoli zjevné chyby a přijímat kroky nezbytné k poskytování spravedlivých služeb svým zákazníkům. Zjevnou chybou může být jakákoli nesprávná informace zveřejněná v souvislosti s událostí. Například nesprávně (obráceně) nastavený handicap, špatný tým/týmy/účastníci, nesprávné lhůty nebo technické chyby apod.

  Máme také právo opravit zjevné chyby vstupu sázecích kurzů a nebo hodnocení výsledků sázení i po skončení události - nebo prohlásit dotčené sázky za neplatné. Je zodpovědností klienta ujistit se, že své sázky umístil správně.

  Na stejnou sázenku nelze umisťovat sázky, které spolu korelují. Tento druh sázek může být prohlášen za neplatný dokonce i poté, co se stal známým výsledek událostí.

  Sázející klient je zodpovědný za důvěrnost detailů osobních účtů a přístupových informací. Společnost NordicBet nenese zodpovědnost za sázky, které jsou uzavřeny třetími stranami, které tyto informace získaly, nebo za jiné manipulace s účtem, ke kterým došlo kvůli nedbalosti klienta.

  Je zodpovědností sázejícího klienta okamžitě nahlásit každou částku omylem připsanou na jeho účet. Veškeré výhry, které jsou výsledkem takovéto chyby, nejsou platné, ať už k nim došlo za jakýchkoli okolností.

  Sázka je neplatná, pokud kvůli chybám v přenosu chybí datum nebo čas sázky nebo nezbytná osobní data sázejícího klienta. Sázka je vyplacena zpět. Sázky přijaté po zahájení závodu, hry nebo události jsou také prohlášeny za neplatné.

  Minimální částka na sázku činí 0,10 EUR. Maximální výhra na jednoho zákazníka je omezena sázkou, dnem a týdnem. Následující tabulka obsahuje limity pro jednotlivé měny


  MěnaVýherní limit na sázkuVýherní limit na denVýherní limit na týden
  Euro100,000250,000500,000
  GBP100,000250,000500,000
  SEK1,000,0002,500,0005,000,000
  NOK1,000,0002,500,0005,000,000
  DKK900,0002,250,0004,500,000
  CZK725,0001,812,5003,625,000
  USD120,000300,000600,000
  CAN$120,000300,000600,000
  BRL$70,000175,000350,000
  TRY200,000500,0001,000,000
  PLN300,000750,0001,500,000
  HUF8,000,00020,000,00040,000,000  V případě, že uživatel umístí několik stejných sázek (rovněž kombinace jednoduchých a mnohonásobných sázek), při nichž celkové výhry překročí výherní limit na sázku, má NordicBet právo sázku snížit tak, aby odpovídala výherním limitům.

  V případě podvodu nebo pokusu o podvod, obzvláště co se týká umístění sázek, budou sázejícímu klientovi okamžitě zrušena klientská práva.

  Sázky od bookmakerů stejně jako i od sázkových agentů nejsou přijímány. Sázky na události, jichž se uživatel účastní (např. zúčastněný sportovec, majitel, trenér nebo funkcionář zúčastněného klubu), nejsou povoleny. V případě, že toto ustanovení není dodrženo, NordicBet je oprávněn odmítnout výplatu výher a může sázku nebo sázky zrušit, a to i poté, co došlo k jejich vypořádání.

  Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k události, která není jasná nebo stanovená v pravidlech a předpisech včetně Pravidel specifických pro událost/trh na stránkách pro trh nebo událost z webových stránek, vyhrazuje si společnost NordicBet právo rozhodnout o výsledku případ od případu.

  Všechny sázky, jež jsou ručně kontrolovány, mohou být odmítnuty, částečně přijaty nebo plně přijaty, a to bez ohledu na způsob postoupení žádosti. Tým kurzových sázek si vyhrazuje právo stanovit limity sázek pro všechny jednotlivé klienty a sázky.

  Cashout

  Dle našeho vlastního uvážení vám můžeme nabídnout možnost vrátit sázku ještě předtím, než dojde k jejímu oficiálnímu vypořádání (tzv. „Cashout“).

  Cashout může být k dispozici u vybraných předzápasových a živých sportovních sázek provedených po internetu či přes aplikace pro iPhone a Android. Cashout nemusí být někdy k dispozici.

  Cashout je k dispozici pouze u sázek s pevně stanoveným kurzem.

  Cashout není k dispozici pro:
  • sázky provedené prostřednictvím sázek zdarma nebo sázek bez rizika
  • kombinované sázky s výjimkou případů, kdy lze Cashout využít u všech jednotlivých kol nebo akcí, které se na dané sázence nacházejí
  • systémové sázky

  V závislosti na zvolené možnosti, získaných odměnách a aktuálním stavu sázkové transakce může být nabídnuta předem určená výše vypořádání (hodnota pro Cashout).

  V případě, že již došlo k zahájení zápasu nebo události (tj. daná akce právě probíhá), nemusí být u určitých předzápasových sázek Cashout k dispozici. U kombinovaných sázek nemusí být Cashout k dispozici, pokud se některá z částí sázenky vztahuje k předzápasové sázce na kolo nebo akci, která již začala (tj. právě probíhá).

  Chcete-li svou provést Cashout, musíte vybrat možnost „Potvrdit Cashout“ nebo „Potvrdit“ (u požadavku na Cashout). Jakmile svůj požadavek na Cashout potvrdíte, už jej nelze zrušit.

  Požadavek na Cashout můžeme dle vlastního uvážení akceptovat nebo zamítnout. Požadavek na Cashout nemusí být akceptován například z důvodu změny kurzu nebo zrušení sázkové příležitosti (v případě kombinované sázky jakékoliv její části).

  Pokud nebude požadavek na Cashout z jakéhokoliv důvodu akceptován, zobrazí se vám zpráva, která vás bude informovat o zamítnutí vašeho požadavku na Cashout. Zároveň vám může být nabídnuta jiná hodnota pro Cashout. Pokud neodešlete požadavek na Cashout s nově nabízenou hodnotou, dojde k vypořádání původní sázky dle podmínek a kurzu uvedených v okamžiku jejího umístění.

  Pokud bude požadavek na Cashout akceptován:
  • Vaše původní sázka bude uzavřena (proběhne její Cashout).
  • Vyplatíme vám hodnotu pro Cashout.
  • Původní sázka bude považována za vypořádanou a my k vám již nebudeme mít žádné závazky ve vztahu k původní sázce. Neobdržíte žádnou výhru, dividendu ani refundaci spojenou se sázkou, u níž proběhl Cashout.
  • Splněním nebo nesplněním podmínek, jichž se původní sázka týkala, nevznikají nám ani vám žádná dodatečná práva nebo závazky.

  Akceptace požadavku na Cashout nepředstavuje novou sázku, jedná se o dohodu ohledně předčasného ukončení sázky původní.

  Hodnota pro Cashout zahrnuje i vaši původně vsazenou částku. O hodnotě pro Cashout nelze licitovat a její výše nemůže překročit původní očekávaný výnos.

  Sázky, které u nichž proběhl Cashout, se nezapočítávají do požadavků na prosázení bonusů ani do žádných jiných propagačních akcí.

  Z pohledu požadavků na prosázení bonusů, odměn, cen či jakýchkoliv úkolů, jež je zapotřebí dokončit pro splnění podmínek kampaně nebo speciální nabídky, nebudou sázky, u nichž proběhl Cashout, považovány za řádně vsazené.

  V případě, že by byl požadavek na Cashout akceptován omylem (včetně případů, kdy by došlo k nabídnutí nesprávné hodnoty pro Cashout), nebo pokud by vám byla na účet při Cashoutu připsána nesprávná částka, vyhrazujeme si právo dle vlastního rozhodnutí upravit stav účtu v rozsahu nezbytném pro napravení chyby nebo nesprávného připsání prostředků. Takovéto úpravy mohou zahrnovat:
  • vypořádání požadavku na Cashout dle toho, jak vysoká měla být hodnota pro Cashout, pokud by nedošlo k chybě
  • zrušení požadavku na Cashout a vypořádání sázky dle jejích původních podmínek
  Pokud by se váš účet v důsledku takovéto úpravy ocitl v minusu, můžeme strhnout prostředky z vašeho účtu na uhrazení této dlužné částky.

  Vyhrazujeme si právo pozastavit, upravit, omezit nebo zrušit možnost Cashoutu, a to kdykoliv, na libovolnou sázkovou příležitost nebo jakémukoliv zákazníkovi, aniž by bylo nutné poskytovat vysvětlení nebo na tuto skutečnost v předstihu upozornit. To se týká i případů, kdy byla dostupnost Cashoutu zákazníkovi výslovně sdělena. Nejsme zodpovědní za žádné ztráty, které mohou vzniknout v důsledku toho, že zákazník nebude moci využít Cashout, ačkoliv mu bylo prezentováno, že je tato možnost pro určitou událost nebo čas k dispozici.

  Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení prohlásit za neplatnou původní sázku, u níž proběhl Cashout, odmítnout provést Cashout sázky nebo požadovat opětovné zaplacení připsané částky související s původní sázkou (včetně hodnoty pro Cashout) v těchto případech:
  • pokud máme důvodné podezření, že sázka nebo její Cashout byly provedeny jedincem nebo skupinou lidí (například příbuzných, organizacemi, bookmakery či jejich zaměstnanci) kooperujících ve snaze dopustit se podvodu
  • jestliže k odeslání sázky nebo požadavku na Cashout došlo až po skončení příslušné události
  • máme-li dle těchto pravidel jiný oprávněný důvod pro zrušení původní sázky nebo požadování navrácení připsané částky

  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že některé okolnosti, které mohou, avšak nemusí být z naší strany ovlivnitelné, mohou znemožnit, omezit nebo pozdržet proces Cashoutu a že nejsme nijak zodpovědní za případné ztráty vzniklé či utrpěné ve vztahu k následujícím skutečnostem nebo v jejich důsledku:
  • pokud není Cashout k dispozici nebo dojde k jeho pozdržení
  • jestliže dojde ze strany vás, jiného zákazníka nebo kohokoliv dalšího k libovolnému opomenutí ve vztahu ke Cashoutu, a to jak záměrnému, tak i nechtěnému

  Nejsme zodpovědní za žádné ztráty, které mohou vzniknout v důsledku toho, že zákazník použije Cashout nebo že je jeho žádost o Cashout námi akceptována či zamítnuta.

  V případě, že zákazník umístí sázku na příležitost, u níž nebyla v daném okamžiku možnost Cashoutu k dispozici, nebude moci zákazník požádat o Cashout této sázky, a to ani v případě, že bude možnost Cashoutu pro danou sázkovou příležitost dodatečně zpřístupněna.

  Žebříčky s výsledky a další externí zdroje informací a údajů mají jen poradní charakter. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za situace, kdy k vyplacení sázky dojde na základě informací poskytnutých těmito službami.

  Pravidla Bet Builder

  Pokud není jasně stanoveno, že se sázka vztahuje i na prodloužení a penalty, pak sázky vytvořené pomocí Bet Builder platí pro 90 minut hry a nastavení. Rozhodčí určují, zda bylo odehráno celých 90 minut a nastavení.

  Pokud je nějaký výběr neplatný, nebo hráč, jenž je předmětem sázky, do utkání nenastoupí, pak bude celá sázka prohlášena za neplatnou.
  Pro případ jakékoliv zřejmé chyby v nacenění si vyhrazujeme právo jakoukoliv sázku, jež bude na tuto chyba vsazena, zrušit.

  Pokud není utkání dohráno, všechny sázky, o jejichž výsledku bylo již během utkání rozhodnuto (např. výsledek po 1. poločase nebo tým skórující jako první), zůstávají platné.


  Pravidla pro vypořádání jednotlivých typů sázek


  Kdo zvítězí?
  Sázíte na: výsledek utkání po 90 minutách a nastavení (např. Tým A, Remíza nebo Tým B).

  Kdo bude skórovat?
  Sázíte na to: zda vstřelí určený hráč gól kdykoliv během základní hrací doby (90 minut + nastavení).
  • Vlastní góly se nezapočítávají.
  • V nedohraných utkáních budou sázky na hráče, kterým se podaří vstřelit gól před ukončením utkání, považovány za vítězné.
  • Pokud se daný hráč do utkání nezapojí, sázky na tohoto hráče budou považovány za neplatné. Pokud se daný hráč do utkání jakkoliv zapojí, budou sázky platné.

  Kdo obdrží karetní trest?
  Sázíte na to: zda určený hráč obdrží během 90 minut + nastavení žlutou nebo červenou kartu.

  • Pokud se hráč do hry nezapojí, budou sázky na něj považovány za neplatné.
  • Započítávají se pouze karty, které jsou danému hráči ukázány během jeho pobytu na hřišti v časovém rozmezí 90 minut + nastavení. (např. karty ukázané trenérům, hráčům na lavičce nebo karty po skončení zápasu se nezapočítávají.)

  Kolik rohových kopů?
  Sázíte na to: zda počet rohových kopů během 90 minut základní hrací doby + nastavení bude vyšší nebo nižší než zvolené číslo.

  • Započítávají se jen rohové kopy, které jsou skutečně provedeny. Případy, kdy je nařízeno opakování rohového kopu, se počítají jen jako jeden roh.

  Kolik karetních bodů?
  Sázíte na to: zda bude celkový počet karetních bodů během 90 minut základní hrací doby + nastavení vyšší nebo nižší než zvolená hodnota.

  • Žlutá karta = 10 & Červená karta = 25. Pokud hráč obdrží 2 žluté karty, jejichž následkem obdrží i červenou kartu, pak tento hráč obdrží celkem 35 karetních bodů.
  • Nebere se zřetel na prodloužení, ani na karty, jež jsou obdrženy po konečném hvizdu hlavního sudího.
  • Započítávají se pouze karty pro hráče, kteří se nacházejí v daném okamžiku na hřišti. Na karty pro trenéry nebo náhradníky se nebere ohled.

  Budou skórovat oba týmy?
  Sázíte na to: zda oba týmy vstřelí během základní hrací doby (90 minut + nastavení) aspoň jeden gól.

  Jaký bude výsledek?
  Sázíte na to: jaké bude skóre po základní hrací době (90 minut + nastavení).

  Kolik padne gólů?
  Sázíte na to: kolik padne v zápase gólů během 90 minut + nastavení:

  • Jestli bude celkový počet vstřelených gólů v zápase vyšší nebo nižší než zvolené číslo.
  • Jaký bude přesný počet vstřelených gólů v utkání (např. Žádný gól, přesně 1 gól atd.).

  Co dalšího se stane?
  Sázíte na to: zda zvolená událost během utkání nastane (během 90 minut základní hrací doby + nastavení), včetně:

  • Zda bude během utkání nařízena penalta.
  • Zda bude během utkání neproměněná penalta. To je jakýkoliv provedený pokutový kop, který nevyústí v gól. Neproměněné penalty, jež jsou následně opakovány, se do této sázky nezapočítávají. Pouze konečný výsledek pokutového kopu se započítává. (pouze 90 minut + nastavení).
  • Zda bude během základní hrací doby (pouze 90 minut + nastavení) proměněn pokutový kop.
  • Zda bude během utkání vstřelen gól z přímého volného kopu. Všechny sázky obsahující gól z přímého volného kopu se vztahují pouze na góly, které jsou dosaženy přímým volným kopem. Pokutové kopy se nezapočítávají.
  • Zda bude hráč během utkání vykázán ze hřiště. Započítávají se pouze karty, které hráč obdrží v době, kdy se aktivně účastní utkání. Jakékoliv karty, jež budou rozdány po závěrečném hvizdu, se započítávat nebudou. Sázka na vykázání hráče ze hřiště se vztahuje na jakéhokoliv hráče, jenž se aktivně účastní utkání, ať už je mu udělena přímo červená karta, nebo dvě žluté, které automaticky vyústí v kartu červenou.
  • Zda bude během aktivní hry v utkání trefena konstrukce branky.

  Kolikrát bude tým skórovat?
  Sázíte na: počet gólů, které zvolený tým během utkání (90 minut + nastavení) vstřelí.

  • Zda celkový počet gólů daného týmu během utkání bude vyšší či nižší než zvolené číslo.
  • Kolik přesně vstřelí určený tým během utkání gólů, např. Žádný gól, Tým A přesně 1 gól, Tým B přesně 3 góly apod. (včetně vlastních gólů).

  O kolik gólů daný tým zvítězí?
  Sázíte na to: jakým rozdílem gólů zvolený tým během 90 minut + nastavení zvítězí.

  Kolik karetních bodů týmu?
  Sázíte na to: zda bude celkový počet karetních bodů vámi zvoleného týmu během 90 minut + nastavení vyšší nebo nižší než zvolená hodnota.

  • Žlutá karta = 10 & Červená karta = 25. Pokud hráč obdrží 2 žluté karty, jejichž následkem obdrží i červenou kartu, pak tento hráč obdrží celkem 35 karetních bodů.
  • Nebere se zřetel na prodloužení, ani na karty, jež jsou obdrženy po konečném hvizdu hlavního sudího.
  • Započítávají se pouze karty pro hráče, kteří se nacházejí v daném okamžiku na hřišti. Na karty pro trenéry nebo náhradníky se nebere ohled.

  Kolik rohových kopů týmu?
  Sázíte na to: zda počet rohových kopů vámi zvoleného týmu bude během 90 minut základní hrací doby + nastavení vyšší nebo nižší než určená hranice.

  • Započítávají se jen rohové kopy, které jsou skutečně provedeny. Případy, kdy je nařízeno opakování rohového kopu, se počítají jen jako jeden roh.

  Co dalšího se týmům stane?
  Sázíte na to: zda se zvolená událost během utkání vybranému týmu přihodí (během 90 minut základní hrací doby + nastavení), včetně:

  • Zda bude během utkání nařízena penalta ve prospěch vybraného týmu.
  • Zda bude během utkání vybraným týmem neproměněna penalta. To je jakýkoliv provedený pokutový kop, který nevyústí v gól.
  • Zda bude vámi zvoleným týmem během utkání proměněna penalta.
  • Zda bude hráč vámi vybraného týmu během utkání vykázán ze hřiště. Započítávají se pouze karty, které hráč obdrží v době, kdy se aktivně účastní utkání. Jakékoliv karty, jež budou rozdány po závěrečném hvizdu, se započítávat nebudou. Sázka na vykázání hráče ze hřiště se vztahuje na jakéhokoliv hráče, jenž se aktivně účastní utkání, ať už je mu udělena přímo červená karta, nebo dvě žluté, které automaticky vyústí v kartu červenou.
  • Zda bude během aktivní hry v utkání trefena konstrukce branky.

  Který hráč vstřelí první gól?
  Sázíte na to: který hráč vstřelí první/poslední gól utkání (90 minut + nastavení).

  • Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč vstřelí pro svůj tým první/poslední gól v utkání.
  • Vlastní góly se nezapočítávají. Pokud jste například vsadili, že hráč vstřelí první gól utkání, ale prvním gólem je vlastní branka, pak se sázka vztahuje až na následující gól. Pokud vámi vybraný hráč vstřelí 2. gól, pak je vaše sázka vítězná. Pokud následující branku vstřelí jiný hráč, pak vaše sázka nevyhrává.
  • Pokud se vámi vybraný hráč až do vstřelení prvního gólu nezúčastní, stává se sázka neplatnou.
  • Pokud se vámi zvolený hráč utkání účastnil a nepodařilo se mu skórovat, sázka bude platná.

  Kolik gólů hráče?
  Sázíte na to: zda vybraný hráč vstřelí v utkání 1+/2+ nebo 3+ góly (během 90 minut + nastavení).

  • Vlastní góly se nezapočítávají.
  • V nedohraných utkáních budou sázky na hráče, kterým se podaří vstřelit požadovaný počet gólů před ukončením utkání, považovány za vítězné.
  • Pokud se vybraný hráč utkání nezúčastní, sázky na něj budou považovány za neplatné. Pokud se hráč utkání zúčastní, sázky zůstanou platné.

  Jak bude hráč skórovat?

  Sázíte na to: jakým způsobem vybraný hráč vstřelí v utkání (90 minut + nastavení) branku (vyjma vlastních gólů), přičemž jsou na výběr následující:

  Hlavička - zvolený hráč docílí gólu, který vznikne odrazem od hráčovy hlavy nebo ramene, ať už se jedná o úmysl, či nikoliv.
  Přímý volný kop - vybraný hráč vstřelí ve pro spěch svého týmu gól z přímého volného kopu.
  Zpoza vápna - zvolený hráč bude ve prospěch svého týmu skórovat z prostorů mimo velké či malé vápno.
  Penalta - vybraný hráč promění ve prospěch svého týmu pokutový kop.

  NB: Jakékoliv góly, o nichž panují pochybnosti, budou posouzeny na základě rozhodnutí vydaného ligou nebo soutěží v době vypořádání sázek.

  Kdo obdrží karetní trest, nebo bude vykázán ze hřiště?
  Sázíte na to (ohledně karetního trestu): zda vybraný hráč obdrží v průběhu (90 minut + nastavení) utkání žlutou nebo červenou kartu.

  Sázíte na to (ohledně vykázání): zda vybraný hráč obdrží v průběhu utkání červenou kartu. Započítávají se pouze karty, které hráč obdrží v době, kdy se aktivně účastní utkání. Jakékoliv karty, jež budou rozdány po závěrečném hvizdu, se započítávat nebudou. Sázka na vykázání hráče ze hřiště se vztahuje na jakéhokoliv hráče, jenž se aktivně účastní utkání, ať už je mu udělena přímo červená karta, nebo dvě žluté, které automaticky vyústí v kartu červenou.

  • Karetní tresty, jež hráč obdrží před zahájením utkání, během přestávky nebo po skončení celé hrací doby, se započítávat nebudou.
  • Karetní tresty pro hráče nebo trenéry, kteří nepatří mezi 22 momentálně aktivních hráčů na hřišti, se pro účely vyhodnocení sázky nezapočítávají.

  Obecná pravidla

  Pokud není v pravidlech a předpisech níže, nebo v Pravidlech specifických pro událost/trh, výslovně stanoveno jinak, je výsledek stanoven rozhodnutím správního orgánu příslušného k dané akci do 24:00 (místního času v den konání událost). Pokud již existují jakékoli oficiální výsledky, jsou diskvalifikace nebo jiné změny výsledku událostí po tomto čase pro účely sázení irelevantní.

  Společnost NordicBet se každou událost pokusí uzavřít co nejdříve po jejím zakončení (tj. vyrovnat trh), ale nebude poskytovat žádné záruky ohledně maximálních prodlev. V případech, kdy bude výsledek sázky určen ještě před dokončením události, dojde k vypořádání dle našich pravidel i tehdy, pokud by byla událost nakonec z libovolného důvodu zrušena nebo zkrácena.

  Zkontrolujte prosím jednotlivé sázky na vašem tiketu, než jej potvrdíte. Po potvrzení vaší sázky již nebude možné provádět jakékoliv změny či tuto sázku stornovat.

  V případě rozporů mezi pravidly a předpisy a jinými částmi Smlouvy s klienty platí následující pořadí priorit (1 má přednost před 2 a 3 atd.):

  1. Pravidla specifická pro událost/trh
  2. Pravidla a předpisy
  3. Obchodní podmínky

  Zrušené události

  Pokud je událost, která je předmětem sázek, zrušena, počítá se aktuální skóre v daném čase v případě, že byly splněny minimální požadavky pro daný sport, nebo existuje oficiální výsledek do 36 hodin. Trhy na událostech, které jsou již rozhodnuty, budou platné, například výsledky poločasu v zápasech přerušených po prvním poločase. Všechny ostatní trhy na tuto sázecí událost jsou ohodnoceny jako 1.00.

  Zrušení

  Všechny sázky na zrušenou událost pozbývají platnosti a obnosy budou převedeny zpět všem zúčastněným stranám. Vícenásobné sázky budou znovu přepočítány bez ohledu na zrušenou událost.

  Změna podniku

  Všechny příslušné sázky zanikají pouze v případě, že je podnik změněn na dříve hostující domácí podnik týmu. Pokud se hra změní na jiný podnik, všechny příslušné sázky zůstávají v platnosti. Toto pravidlo se vztahuje pouze na hry, kde zúčastněné strany mají domácí arénu.

  Nerozhodné výsledky

  V případě, že dva nebo více účastníků rovné události jsou prohlášeni za vítěze, kurzy pro účastníky v remíze budou rozděleny podle počtu účastníků zahrnutých do scénáře remízy.

  Neúčast

  Pokud se z jakéhokoli důvodu účastník nedostaví na událost podle programu, jsou všechny sázky stále platné, není-li událost výslovně zrušena. Příklad: Pokud se Usain Bolt nedostaví na mistrovství světa, jsou celkové sázky na Usaina Bolta jako vítěze apod. stále platné.

  Odložené akce

  Dojde-li k odložení utkání nebo události, bude sázka prohlášena za neplatnou, pokud daná akce nezačne během 12 hodin od původně oznámeného termínu.

  Live sázení

  Společnost NordicBet si vyhrazuje právo zrušit platnost sázek, které byly přijaty za nesprávnou cenu kvůli zpoždění v pokrytí „Live“ a kde tým získal významnou výhodu. Také si vyhrazujeme právo pozastavit sázení na událost kvůli selhání přenosu nebo jiným technickým potížím, nebo když máme podezření na podvod. Časový limit pro umisťování sázek se může u jednotlivých událostí lišit. Netolerujeme záměrné a opakované případy pozdního sázení, budou považovány za podvod a podle toho s nimi bude naloženo. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost a překlepy a chyby v přenosu nebo hodnocení. Zejména si vyhrazujeme právo opravit zjevné chyby v sázecích kurzech nebo hodnocení výsledků sázené události, dokonce i po jejím skončení - nebo prohlásit příslušné sázky za neplatné. Společnost NordicBet nepřijímá žádnou zodpovědnost za skóre live, statistiky nebo jiné informace či data, které poskytujeme při sázení live.

  Formát poměrů sázek

  Jako zákazník mate možnost vybrat si preferované poměry sázek mezi desetinnými, zlomky a americkým poměrem. Jakmile je tento formát během přihlášení uložen, k uložení dojde i v nastavení vašeho prohlížeče. Je třeba upozornit, že všechny výpočty týkající se výplat sázenek využívají desetinný formát. Desetinný formát bude vždy roven nebo vyšší než ostatní formát, které jsou k dispozici pro výběr vyplývající ve vyšší nebo stejnou výplatu.

  Sázky outright

  Pokud účastník do utkání nenastoupí nebo zvítězí účastník, který nebyl uveden v nabídce, sázky se nevrací. U sázek na „umístění“ nevstupují v platnost „pravidla pro nerozhodné výsledky“ a vyhrávající sázky budou vyplaceny v plné výši dle vypsaného kurzu bez ohledu na to, zda je v důsledku nerozhodných výsledků více vyhrávajících účastníků než pozic. Pokud nastane situace, že je více než jeden vítěz při celkové sázce na „výhru“ nebo „skupinu“, vstupuje v platnost „pravidlo pro nerozhodné výsledky“.

  Jiné

  Společnost NordicBet si vyhrazuje právo podle svého uvážení prohlásit sázku za úplně nebo částečně neplatnou, pokud je zjevné, že: se výsledek události stal veřejně známým ještě před skončením události; sázky byly nabídnuty, umístěny a nebo přijaty díky chybě.

  Pravidla specifická pro jednotlivé kategorie

  Ujistěte se, že jste si vědomi všech pravidel a předpisů, které se vztahují na sázení se společností NordicBet (viz výše).

  16.1 Alpské lyžování
  16.2 Lukostřelba
  16.3 Americký fotbal
  16.4 Atletika
  16.5 Australská pravidla
  16.6 Badminton
  16.7 Odpálení
  16.8 Baseball
  16.9 Basketball
  16.10 Plážový fotbal
  16.11 Plážový volejbal
  16.12 Biatlon
  16.13 Box
  16.14 Kanoe/Kajak
  16.15 Kriket
  16.16 Jízda na běžkách
  16.17 Curling
  16.18 Cyklistika
  16.19 Šipky
  16.20 Potápění
  16.21 Jezdectví
  16.22 Šerm
  16.23 Zemní hokej
  16.24 Floorball
  16.25 Fotbal
  16.26 Formule 1
  16.27 Futsal
  16.28 Golf
  16.29 Gymnastika
  16.30 Házená
  16.31 Lední hokej
  16.32 Závodní auta
  16.33 Džudo
  16.34 Lacrosse
  16.35 Smíšená bojová umění
  16.36 Motorky
  16.37 Motorizmus
  16.38 Severská kombinace
  16.39 Orientační běh
  16.40 Pesäpallo
  16.41 Pětiboj
  16.42 Kulečník
  16.43 Rally
  16.44 Veslování
  16.45 Ragby
  16.46 Liga - ragby
  16.47 Plachtění
  16.48 Střelba
  16.49 Skoky na lyžích
  16.50 Snooker
  16.51 Snowboarding
  16.52 Rychlobruslení
  16.53 Plochá dráha
  16.54 Plavání
  16.55 Taekwondo
  16.56 Stolní tenis
  16.57 Tenis
  16.58 Jízda na koni
  16.59 Volejbal
  16.60 Vodní pólo
  16.61 Jachting
  16.62 Obchodní záležitosti a politika
  16.63 Zábava
  16.64 Poker
  16.65 eSports

  16.1 Alpské lyžování
  Ve slalomu a obřím slalomu musí být dokončeny obě etapy a alespoň jeden lyžař musí dokončit obě části. Při sjezdu a Super G musí oba lyžaři vyjet ze startu. Pokud oba lyžaři závod nedokončí, sázka není platná.

  Celkové sázky: Pokud se výběr/účastník z libovolného důvodu nezúčastní dané události v zimních sportech, je sázka označena za prohranou i v případě, že se událost uskuteční. V případě nenastoupení na start se sázky nevrací.

  Celkové sázky u pozdržených/přesunutých událostí: Bude-li událost pozdržena, ale k jejímu zahájení dojde během dvou následujících kalendářních dní na původně plánovaném místě, zůstanou všechny sázky v platnosti. Pokud bude událost přesunuta na jiné místo konání, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  K vypořádání sázek dojde v souladu s výsledky poskytnutými příslušnou oficiální federací (FIS, IBU či jiné).

  16.2 Lukostřelba
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.3 Americký fotbal
  Dojde-li k odložení nebo zrušení zápasu, aniž by byl přesunut a dokončen během stejného týdenního harmonogramu NFL, budou sázky na něj prohlášeny za neplatné. Například pokud bylo utkání původně naplánováno na neděli 10. týdne, ale došlo k jeho přesunutí na pondělí až středu v rámci rozpisu na 10. týden, budou sázky stále platné. Jestliže se ovšem přesune dále než na středu, bude spadat do rozpisu pro další týden, a sázky tedy budou zrušeny.

  Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré zápasy včetně prodloužení. Aby byly sázky platné, musí být odehráno alespoň 55 minut zápasu. Pokud tomu tak není, jsou všechny sázky považovány za neplatné a kurz je nastaven na 1,00. Pokud zápas skončí remízou i po prodloužení, sázky na vítěze budou považovány za neplatné a kurzy nastaveny na 1.00, všechny další sázky budou vyhodnoceny dle konečného výsledku.

  Sázky na vítěze konferencí AFC/NFC jsou vypořádány podle toho, které týmy postoupí do Superbowlu.

  Vítězové divize NFL jsou určeni podle toho, které týmy jsou považovány za vítěze divize dle NFL.com po dokončení běžné sezóny NFL.

  Poločas / celá hrací doba, poločas s nejvyšším skóre, čtvrtina s nejvyšším skóre – Tyto skupiny sázek se vypořádávají bez započítání prodloužení.

  Bude některý z týmů skórovat 3x po sobě – Sázka, zda bude libovolný z týmů bodovat 3x po sobě, aniž by soupeř tuto sérii přerušil. Za bodování se považuje safety, gól z pole a touchdown. PAT (bod po touchdownu) a 2bodové převody se za bodování pro tyto účely nepočítají, neboť jsou pokračováním samotného touchdownu.

  Hráčské speciály
  Aby byly hráčské speciály platné, musí se utkání zúčastnit všichni hráči, jichž se tyto sázky týkají. Možnou výjimkou jsou první a poslední skórující hráč. V případě nenastoupení k zápasu se sázky nevrací.

  Smyšlená utkání (Fantasy matches)
  V zápasech Fantasy dva týmy soutěží pouze virtuálně.

  Vítězem tohoto utkání je tým, který v daný den zápasu nastřílí více branek v zápase se skutečným protivníkem, a to včetně prodloužení. Pozor: počítají se jen branky, vítězství nebo prohry jsou irelevantní.

  Například:
  Zápas fantasy: Atlanta – San Francisco;

  Skutečné zápasy: Atlanta – New York Jets: 24 – 13 a San Francisco – Baltimore: 30 – 33.

  Výsledek zápasu: Atlanta – San Francisco is 24 – 30; San Francisco je vítězným výběrem.

  Speciální sázky na draft NFL
  Hráčova pozice v draftu NFL bude vypořádána podle pozice oznámené v průběhu samotného draftu.

  16.4 Atletika
  Výherce je stanoven podle oficiální výsledkové listiny. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky. V "Head-to-Heads" vyhrává účastník, který dosáhne nejlepší finálové pozice. Pokud se jeden účastník dostane dále než ten druhý, vyhrává ten, který postoupil. Pokud se oba účastníci dostanou na stejnou úroveň, například když se jim nepodaří dostat do čtvrtfinále, sázky jsou považované za neplatné a poměr sázek je nastavený na 1,00. Pokud jeden účastník nenastoupí, všechny sázky head to head nebo speciální sázky budou neplatné, ovšem celkové sázky budou stále platit.

  16.5 Pravidla Aussie
  Výherce je stanoven podle oficiální výsledkové listiny. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  16.6 Badminton

  Všechny sázky jsou vypořádávány v souladu s oficiálními výsledky příslušné události. Bude-li událost pozdržena či odložena, ale k jejímu dokončení na shodném místě dojde během 12 hodin, zůstanou všechny sázky v platnosti.

  Vítěz utkání a handicap:
  Pokud někteří účastníci odstoupí, všechny sázky na vítěze a handicap budou prohlášeny za neplatné.

  Jestliže zapsaný hráč nenastoupí do dvouhry nebo čtyřhry, sázky na tento konkrétní zápas budou prohlášeny za neplatné. V případě týmových bojů ale nemají výměny hráčů a změny na soupiskách žádný vliv na platnost sázek na výsledek klání. Celkové sázky týmových bojů platí i v případě, že některé zápasy jednotlivců skončí kontumační prohrou poté, co jeden z hráčů odstoupí.

  Přes/pod: Pokud někteří účastníci odstoupí, sázky přes/pod budou prohlášeny za neplatné. Výjimkou jsou případy, kdy byla daná hranice již překročena, v takovém případě budou sázky náležitě vypořádány.

  Celkové sázky:
  V případě nenastoupení k zápasu se sázky nevrací. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  16.7 Bandy
  Aby byly sázky platné, musí být odehráno alespoň 80 minut zápasu. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny sázky k běžné hrací době. Pokud je zápas rozdělen na tři třetiny místo na dva poločasy, počítá se pro všechny sázkové skupiny jako výsledek poločasu stav po 45 minutách. Bude-li utkání odloženo nebo zrušeno a k jeho odehrání nedojde během 12 hodin od původně plánované chvíle zahájení, budou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

  Hráčské speciály:
  Každý hráč, jenž je součástí hráčských speciálů, se musí zápasu účastnit, jinak budou sázky prohlášeny za neplatné.

  16.8 Baseball
  Zápasy, které nejsou zahájeny do 12 hodin od původně naplánovaného času zahájení, budou považovány za odložené a sázky budou vráceny.

  Zápas bude považován za oficiální, jakmile bude odehráno 5 směn (4,5, vede-li domácí tým). Sázky na celkový počet runů a celkové výsledky týmu zůstávají, jestliže je odehráno alespoň 9 směn (8,5, je-li ve vedení domácí tým) nebo je-li výsledek sázky již rozhodnut v okamžiku ukončení hry. Pokud není stanovena jinak, všechny sázky zahrnují Extra Směny. Je-li hra play-off pozdržena a poté se znovu začne hrát do 120 hodin od okamžiku pozdržení, všechny sázky zůstávají platné a budou vypořádány po ukončení hry. Pokud skončí zápas z jakéhokoliv důvodu remízou, sázky na vítězství Money Line budou zrušeny, zatímco ostatní sázky budou vypořádány podle oficiálních statistik.

  Začínající nadhazovači:
  Úvodní nadhazovači, kteří jsou uvedení u sázkových příležitostí na baseball, zde jsou jen pro vaši informaci. Jména úvodních nadhazovačů v historii sázek nebo na tiketu nemají žádný vliv na vaši sázku a všechny sázky jsou platné bez ohledu na to, zda tento úvodní nadhazovač do zápasu nastoupil, nebo ne.

  Hráčské speciály:
  Kterýkoli hráč zapojený do hráčského speciálu se musí hry účastnit, aby byla sázka platná. Nadhazovači musí provést alespoň jeden nadhoz. Pálkaři musí být v základní sestavě a alespoň jednou nastoupit do hry. V kterékoli hře, v níž není dokončeno alespoň 9 směn (8,5, pokud je ve vedení domácí tým), budou všechny hráčské speciály považovány za neplatné bez ohledu na to, zda je výsledek již určen. Výsledek může být určen přeběhnutím nebo vyloučením hráče ze hry ještě před jejím koncem.

  V případě sázek týkajících se celkového počtu met se připisování pálkaři provádí následovně:

  Single = 1 meta
  Double = 2 mety
  Triple = 3 mety
  Homerun = 4 mety

  Dosažení mety v důsledku chůze, zásahu hráče, chyby, zaražení se, volby, přihrávky, divokého nadhozu nebo napadení se nezapočítává.

  Speciální sázky / návrhy:
  Jakékoli speciální sázky nebo návrhy přísně související s první směnou budou vypořádány po ukončení první směny. Případné zrušení, odložení nebo pozdržení zbytku zápasu nebude to mít na tyto sázky žádný vliv. Jakékoli speciální sázky nebo návrhy týkající se prvních skórujících hráčů budou stanoveny podle toho, kdo skóruje první bez ohledu na to, zda bude zbytek zápasu zrušen, odložen nebo pozdržen.

  Sázky během běžné série:
  Veškeré naplánované hry v sérii musí být odehrány nejdéle 24 hodin poté, na kdy byl původně naplánován poslední zápas série. Nebude-li během této doby série ukončena, veškeré sázky na sérii budou považovány za neplatné. Aby byly sázky platné, musí být všechny výsledky zápasu prohlášeny za oficiální. Úvodní nadhazovači nemají při sázkách na sérii žádný poměr.

  Mezinárodní baseball:
  Kterákoli hra, která je ukončena na základě pravidla slitování, bude platná bez ohledu na množství odehraných směn.

  Grand Salami:
  Aby byly sázky platné, musí být ve všech zápasech odehráno alespoň 8,5 směny. Dojde-li k odložení zápasu a k jeho odehrání nedojde do 12 hodin od původně plánovaného času, budou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Všechny sázky na Grand Salami platí bez ohledu na změny nadhazovačů během daného dne. Pokud se trh Přes/pod ocitne na hodnotě Přes ještě před odložením zápasu, jsou všechny příslušné sázky platné.

  16.9 Basketball
  Sázky budou stanoveny a postoupeny podle oficiálního konečného výsledku po ukončení celého zápasu včetně přesčasu (v případě, že skončí utkání remízou a nebude se prodlužovat, budou všechny sázky vypořádány podle konečného výsledku v závěru základní hrací doby). Konečný výsledek zápasu se stanoví pouze, je-li zápas zcela dokončen. Sázky vyžadující výsledek v plné hrací době, který je opuštěný, budou neplatné. Všechny sázkové trhy, které se nespoléhají na dokončení celého zápasu, budou vyřešeny za období, které je uváděné jako konečné.

  Například:

  Sázky v 1. poločase budou vyřešeny, je-li zápasu ukončen v 2. poločase a/nebo bude vyřešen trh nad/pod, pokud k celkovému výsledku došlo předtím, než byl zápas ukončen.

  Hráčské speciály – U všech sázek na hráčské speciály je vyžadováno, aby se zápasu zúčastnili všichni hráči, kteří jsou součástí dané sázkové příležitosti. V opačném případě budou sázky prohlášeny za neplatné.

  Vypořádání sázek Všechny výsledky vycházejí z oficiálních zdrojů nebo oficiálních stránek příslušné soutěže. V případech, kdy nejsou statistiky nebo výsledky k dispozici od oficiálního zdroje, nebo jsou-li pádné důkazy o nesprávnosti informací na dané stránce, lze sázky vypořádat také dle informací z nezávislých zdrojů. Nejsou-li k dispozici žádné spolehlivé informace, budou sázky vypořádány dle interních statistik.

  Dlouhodobé sázení na NBA:

  Aby byly sázky na výhry a utkání v běžné sezóně platné, musí oba týmy odehrát v běžné sezóně 80 zápasů. Je-li ovšem výsledek jednoznačný ještě před odehráním 80 utkání, není dodržení tohoto pravidla vyžadováno.

  Vítěz divize – Sázky jsou vypořádány dle oficiálních pravidel tabulky NBA.

  Vítěz konference – Za vítěze konference jsou považovány ty týmy, které postoupí do finále NBA. Tento výsledek nevychází z bilance běžné sezóny.

  16.10 Plážový fotbal
  Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny sázky k běžné hrací době. Běžná hrací doba je definována v oficiálních pravidlech, která vydává příslušná sportovní asociace. V případě, že utkání začne dříve, než je naplánováno, všechny sázky zadané po skutečném čase zahájení utkání budou považovány za neplatné.

  Vypořádání sázek je neměnné, a to i v případech, kdy příslušná sportovní asociace provede po skončení události nebo turnaje změny nebo úpravy v oficiálních výsledcích.

  Sázky na utkání

  Výsledek utkání
  Sázky budou vypořádány na základě toho, který tým vyhraje utkání, např. domácí tým, remíza nebo tým hostů

  Počet gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet gólů vstřelených během utkání překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Handicap
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v utkání zvítězí po započítání handicapu.

  Dlouhodobé sázky

  Sázky na celkového vítěze a další umístění v soutěži
  Sázky budou vypořádány podle závěrečného umístění týmu v soutěži na konci naplánované sady zápasů s výjimkou ligového play-off.

  Nejlepší střelec
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč vstřelí v uvedené soutěži nejvíce gólů. Zápasy z play-off se v případě ligových soutěží nezapočítávají. Vlastní góly se nezapočítávají. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  16.11 Plážový volejbal
  Oficiální pozice na stupních vítězů určí plnění sázek. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.12 Biathlon
  H2H + střílení H2H:
  Aby byly sázky platné, musí oba účastníci nastoupit do závodu. K vypořádání sázek dojde v souladu s výsledky poskytnutými příslušnou oficiální federací (FIS, IBU či jiné).

  Celkové sázky:
  Pokud se výběr/účastník z libovolného důvodu nezúčastní dané události v zimních sportech, je sázka označena za prohranou i v případě, že se událost uskuteční. V případě nenastoupení k závodu se sázky nevrací.

  Celkové sázky na zrušené události: Dojde-li ke zrušení události, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Výjimkou jsou případy, kdy příslušná oficiální federace (FIS, IBU nebo jiná) potvrdí v době zrušení události současné výsledky jako ‚oficiální‘ a k
  opětovnému uspořádání nedojde na stejném místě během dvou následujících kalendářních dní.

  Celkové sázky u pozdržených/přesunutých událostí:
  Bude-li událost pozdržena, ale k jejímu zahájení dojde během dvou následujících kalendářních dní na původně plánovaném místě, zůstanou všechny sázky v platnosti. Pokud bude událost přesunuta na jiné místo konání, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  Závody družstev a štafety:
  Pro účely této sázky se závody družstev a štafety považují jen za jednu medaili.

  16.13 Boc
  Výsledky budou vypořádány dle oficiálních výsledků určených v ringu. Hlasatel může výsledek po úvodním oznámení dodatečně upravit nebo změnit. Sázky nejsou oficiálně uzavřené, dokud vedení arény výsledky oficiálně nepotvrdí.

  Jakékoliv změny po oznámení výsledku v ringu v rámci disciplinárního řízení, které může změnit výsledek zápasu kvůli stížnosti, žalobě, výsledku dopingových testů či z jiných důvodů, nejsou brány v potaz a sázky budou vypořádány dle výsledků oznámených v ringu.

  V případě sázek na to, že boxer zvítězí stylem „KO/TKO“, dojde k výhře jen v případě, že dojde ke KO, TKO nebo vhození ručníku.

  U sázek Přes/pod na kola se započítávají pouze dokončená kola. Polovina kola je přesně jedna minuta a 30 sekund ve 3minutovém kole. 3,5 kola je tedy minuta a 30 sekund 4. kola.

  Pokud se v případě sázky na určitý počet kol stane, že zápasník ve zlomovém okamžiku sázky nezareaguje na gong oznamující začátek kola, stává se vítězem možnost POD, protože dané kolo oficiálně nezačalo.

  V případě nerozhodného výsledku jsou sázky na vítěze vráceny. Výjimkou jsou případy, kdy sázka nabízí remízu jako jednu z dostupných možností. Ostatní sázky jsou vypořádány dle jejich konkrétního zadání.

  Sázky umístěné na zápasy, které budou označené jako „bez boje“ nebo „bez výsledku“, budou navráceny.

  Sázky na liché/sudé kolo

  Sázíte na to, zda bude zápas ukončen vítězstvím v lichém nebo sudém kole.

  Pokud zápas potrvá celou svou vypsanou délku, sázky budou zapsány jako prohrané.


  16.14 Kanoe/Kajak
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.15 Kriket
  Výsledky budou vyrovnány podle oficiálních pravidel soutěže.

  16.16 Běh na lyžích
  H2H: Aby byly sázky platné, musí oba účastníci nastoupit do závodu. K vypořádání sázek dojde v souladu s výsledky poskytnutými příslušnou oficiální federací (FIS, IBU či jiné).

  Celkové sázky:
  Pokud se výběr/účastník z libovolného důvodu nezúčastní dané události v zimních sportech, je sázka označena za prohranou i v případě, že se událost uskuteční. V případě nenastoupení k závodu se sázky nevrací.

  Celkové sázky na zrušené události:
  Dojde-li ke zrušení události, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Výjimkou jsou případy, kdy příslušná oficiální federace (FIS, IBU nebo jiná) potvrdí v době zrušení události současné výsledky jako ‚oficiální‘ a k opětovnému uspořádání nedojde na stejném místě během dvou následujících kalendářních dní.

  Celkové sázky u pozdržených/přesunutých událostí:
  Bude-li událost pozdržena, ale k jejímu zahájení dojde během dvou následujících kalendářních dní na původně plánovaném místě, zůstanou všechny sázky v platnosti. Pokud bude událost přesunuta na jiné místo konání, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  Závody družstev a štafety:
  Pro účely této sázky se závody družstev a štafety považují jen za jednu medaili.

  16.17 Curling
  Celkové sázky: Pokud se výběr/účastník z libovolného důvodu nezúčastní dané události v curlingu, je sázka označena za prohranou i v případě, že se událost uskuteční. V případě nenastoupení k utkání se sázky nevrací.

  Sázky na zápasy:
  Sázky na zápasy jsou vypořádávány dle výsledného skóre. Pro účely sázek se počítají i kola navíc.

  Sázky na end:
  Pro účely sázky na end platí pravidlo, že pokud nastane prázdný end, ale není za něj nabídnuta cena, jsou všechny sázky neplatné. (0-0)

  16.18 Cyklistika
  H2H v etapách:
  Aby byly sázky platné, musí oba účastníci nastoupit do závodu. K vypořádání sázek dojde v souladu s výsledky poskytnutými příslušnou oficiální federací (UCI či jiné).

  Celkové sázky:
  Pokud se výběr/účastník z libovolného důvodu nezúčastní dané události v cyklistice, je sázka označena za

  prohranou i v případě, že se událost uskuteční. V případě nenastoupení k závodu se sázky nevrací. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Celková sázka na jezdce v závodě:
  Vítězná sázka musí předpovědět, který ze dvou jezdců skončí v závodě jako první. Sázky platí jen v případě, že oba jezdci odstartují. Pokud oba závodníci odstoupí, bude za vítěze považován ten, který dokončil více etap, a to bez ohledu na čas nebo pořadí v okamžiku odstoupení. Odstoupí-li oba během stejné etapy, bude sázka prohlášena za neplatnou.

  Zrušené závody:
  Všechny sázky na zrušené tour budou prohlášeny za neplatné. Výjimkou jsou tour, ve kterých bylo dokončeno pět etap a byly vyhlášeny jejich výsledky, není-li uvedeno jinak či pokud již nedošlo k vypořádání sázek. Všechny sázky na jednotlivé závody nebo etapy, které byly zrušené ještě před vyhlášením oficiálních výsledků, budou prohlášeny za neplatné, není-li uvedeno jinak nebo pokud již nedošlo k vypořádání sázek.

  Odložené/přesunuté závody:
  Všechny sázky na závody, které jsou odložené, přesunuté nebo se konají na jiné trati, jsou prohlášeny za neplatné.

  16.19 Šipky
  Sázky Outright
  Pokud účastník do utkání nenastoupí nebo zvítězí účastník, který nebyl uveden v nabídce, sázky se nevrací. Pokud nějaký hráč odstoupí před zahájením turnaje nebo v jeho průběhu, zůstávají všechny sázky v platnosti.

  Sázka Premier League Outright se vztahuje na vítěze play-off, ne ligové tabulky po 15. týdnu.

  Výsledek zápasu
  Pokud bude utkání zahájeno, avšak ne dokončeno, bude za vítěze považován hráč, jenž postoupí do dalšího kola. Zápas Premier League bude vypořádán dle oficiálních výsledků.

  Na Premier League nabízíme pouze sázky typu 3-Way a 2-Way. Sázky typu 2-Way budou v případě nerozhodného výsledku prohlášeny za neplatné.

  Handicap
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny handicapové sázky na legy a sety prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  Legy/sety zápasu více/méně, celkové legy/sety zápasu
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  Legy zápasu sudá/lichá
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

  Vítěz legu/setu
  Aby sázky platily, musí dojít k dohrání legu/setu.

  Většina 180 / 180 v zápasu, 180 v zápasu s handicapem
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

  Checkout v zápasu
  V případě nerozhodného výsledku, nebo pokud nebude utkání z jakéhokoliv důvodu dokončeno, budou sázky prohlášeny za neplatné.

  180 v zápasu 2-Way/3-Way, hráčovy 180 2-Way/3-Way
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  Nejvyšší checkout zápasu 2-Way/3-Way / nejvyšší checkout více/méně, nejvyšší hráčův checkout 2-Way/3-Way
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  Správný výsledek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

  Skóre po odehrání 4 legů, první místo po odehrání 4 legů
  Aby sázky platily, musí dojít k odehrání 4 legů.

  První na 3 legy
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  Leg 180, hráč se 180 v legu, vítězný checkout legu 2-Way/3-Way, vítězná dvojitá barva v legu
  Aby sázky platily, musí dojít k dohrání legu.

  Dokončení na 9 šipek, checkout 170
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  16.20 Potápění
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.21 Jezdectví
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.22 Šerm
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní

  16.23 Zemní hokej
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny.

  16.24 Floorball
  Všechny sázky jsou vypořádávány v souladu s oficiálními výsledky příslušné události. Bude-li událost pozdržena či odložena, ale k jejímu dokončení na shodném místě dojde během 12 hodin, zůstanou všechny sázky v platnosti. Pokud jeden či více účastníků do dané události nenastoupí, jsou sázky prohlášeny za neplatné. Aby byly sázky platné, musí být odehráno alespoň 55 minut zápasu. Pokud není uvedeno jinak,vztahují se všechny sázky k běžné hrací době.

  Hráčské speciály
  Sázky na odehrané zápasy nebo handicapy jsou platné jen v případě, že do zápasu nastoupili všichni hráči. Započítávají se všechny body/branky/asistence/střely (či jiné zaznamenávané statistiky) z běžné hrací doby a prodloužení; body ze samostatných nájezdů se nezapočítávají.

  16.25 Fotbal
  Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny sázky k běžné hrací době. Běžná hrací doba je definována v oficiálních pravidlech, která vydává příslušná sportovní asociace. Aby byly sázky platné, musí být odehráno alespoň 80 minut zápasu. Sázky, jejichž výsledek je jednoznačně rozhodnutý ještě před vypršením běžné hrací doby nebo zrušením zápasu, budou vypořádány bez ohledu na to, zda bylo toto pravidlo ohledně 80 minut splněno.

  Zápasy uvedené jako „juniorské“ jsou takové, v nichž se střetnou týmy, jejichž hráčům je 23 let nebo méně.

  Sázky budou vypořádány dle údajů poskytnutých zaštiťující organizací. S výjimkou případů podložených nezvratnými důkazy se BETSSON GROUP nezabývá stížnostmi, jejichž základem je vlastní interpretace těchto pravidel. V případě klubových soutěží UEFA jsou sázky vypořádávány dle oficiální PDF tiskové sady s hlášením o utkání, jež se vztahuje k celé hrací době.

  Pokud zaštiťující organizace žádné statistiky neposkytne, budou k vypořádání sázek využity informace ze stránky Flashscore.com.

  Vypořádání sázek je neměnné, a to i v případech, kdy příslušná sportovní asociace provede po skončení události nebo turnaje změny nebo úpravy v oficiálních výsledcích.

  Sázky na karty
  Započítávají se pouze karty pro hráče, kteří se nacházejí v daném okamžiku na hřišti. Karty udělené trenérům nebo hráčům sedícím na střídačce v době jejich udělení se k výsledkům sázek nevztahují. V případě, že jsou jednomu hráči uděleny 2 žluté karty a následně i červená karta, budou do výsledku těchto sázek počítány pouze 2 karty.

  Sázky budou vypořádány s ohledem na všechny dostupné důkazy o kartách vystavených během naplánovaných 90 nebo 45 minut hry. Na karty vystavené po skončení celé hrací doby nebude brán zřetel.

  Bodování Karet
  Žlutá karta je hodnocena 10 body
  Červená karta je hodnocena 25 body
  Každý hráč může získat maximálně 35 bodů. Pokud tedy získá jeden hráč dvě žluté karty, jež vyústí v jednu červenou, bude počítána pouze jedna žlutá karta za 10 bodů a jedna červená karta za 25 bodů.
  Sázky budou vypořádány podle veškeré dostupné evidence karet, jež budou během stanovených 90 nebo 45 minut hry uděleny. Jakékoliv karetní tresty, které budou uděleny až po závěrečném hvizdu, nebudou do tohoto výčtu zahrnuty.

  Sázky na rohové kopy
  Započítávají se jen rohové kopy, které byly skutečně provedeny. Případy, kdy je nařízeno opakování rohového kopu, se počítají jen jako jeden roh.

  Hráčské speciály
  Sázky zadané na hráče, kteří se ve kterýkoli okamžik zapojí do utkání, budou považovány za platné, bez ohledu na čas nastoupení/náhrady hráče, ledaže by pravidlo pro konkrétní trh stanovovalo jinak. Vlastní góly se do vypořádání této nabídky nepočítají.

  Aby dlouhodobé sázky na hráče zůstaly v platnosti, musí hráč dokončit soutěž ve stejném týmu, v jakém ji začal.

  Sázky na zápasy

  Výsledek zápasu
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v utkání zvítězí, tj. domácí tým, remíza nebo hostující tým.

  Počet gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet gólů vstřelených během utkání překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Handicap
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v utkání zvítězí po započítání handicapu.

  Dvojitá šance
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda závěrečný výsledek utkání skončí v jedné ze dvou zobrazených možností.

  Oba týmy budou skórovat
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda oba týmy v zápase vstřelí alespoň po jednom gólu.

  Výsledek zápasu po xx minutách
  Sázka je vyhodnocena, jakmile vyprší dané rozmezí, př. Výsledek zápasu po 5 minutách bude vyhodnoceno, jakmile začne 6. minuta, tedy 5:00.

  Další Výsledek zápasu
  Všechny sázky jsou vyhodnocovány dle skóre ve zbylém čase zápasu poté, co byla sázka uzavřena. Všechny góly před uzavřením sázky se pro potřeby vyhodnocení nepočítají.

  Poločas / celá hrací doba
  Sázky budou vypořádány podle výsledku utkání v poločasu a po uplynutí celé hrací doby.

  Správný výsledek
  Sázky budou vypořádány podle přesného skóre v utkání.

  Správný výsledek – 1. poločas
  Sázky budou vypořádány podle přesného skóre na konci 1. poločasu utkání.

  Domácí/hosté – počet gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet gólů vstřelených zvoleným týmem během utkání překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  První gól domácího/hostujícího týmu
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda byl první gól určeného týmu vstřelen v prvním poločasu, druhém poločasu nebo vůbec nepadl.

  Domácí/hostující tým vyhraje bez inkasování branky
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda zvolený tým vyhraje utkání a zároveň neinkasuje ani jednu branku.

  Vítězný rozdíl
  Sázky budou vypořádány podle toho, o kolik zvítězí daný tým v utkání, např. domácí tým přesně o jeden gól. Jedna sázka je vypisována na libovolnou remízu.

  Celkový počet gólů
  Sázky budou vypořádány podle přesného počtu gólů vstřelených během utkání.

  Počet gólů – 1. poločas
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet gólů vstřelených během prvního poločasu překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Poločas s vyšším počtem gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, ve kterém poločasu padne více gólů. Lze vsadit i na to, že v obou poločasech padne stejný počet gólů.

  Výsledek poločasu
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým bude vyhrávat na konci prvního poločasu, tj. domácí tým, remíza nebo hostující tým.

  Bez sázky na remízu
  Sázky budou vypořádány podle konečného výsledku utkání. V případě remízy bude vsazená částka vrácena.

  Asijský handicap
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v utkání zvítězí po započítání asijského handicapu.

  První/poslední skórující tým
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým vstřelí první/poslední gól. Do této sázky se započítávají i vlastní góly.

  Celkový počet gólů – 1. poločas
  Sázky budou vypořádány podle přesného počtu gólů vstřelených během prvního poločasu.

  Počet gólů – sudá/lichá
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda bude celkový počet gólů sudý, nebo lichý. Nula je pro účely této sázky považována za sudé číslo.

  Dvojitá šance – 1. poločas
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda výsledek poločasu skončí v jedné ze dvou zobrazených možností.

  Bez sázky na výhru domácích
  Sázky budou vypořádány podle konečného výsledku utkání. V případě výhry domácího týmu bude vsazená částka vrácena.

  Bez sázky na výhru hostů
  Sázky budou vypořádány podle konečného výsledku utkání. V případě výhry HOSTUJÍCÍHO týmu bude vsazená částka vrácena.

  Domácí/hostující tým bude skórovat v obou poločasech
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda zvolený tým vstřelí gól jak v prvním, tak i ve druhém poločasu.

  Domácí/hostující tým zvítězí v 1. nebo 2. poločasu
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda zvolený tým vstřelí v prvním nebo druhém poločasu víc gólů než soupeři.

  Výsledek + počet gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v utkání zvítězí a zda celkový počet gólů vstřelených během utkání překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Výsledek + oba týmy budou skórovat
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v utkání zvítězí a zda oba týmy v zápase vstřelí alespoň po jednom gólu.

  Sázka na postup
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým postoupí do dalšího kola.

  Způsob vítězství
  Sázky budou vypořádány podle toho, jakým způsobem bude rozhodnuta remíza.

  Vlastní gól
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda během utkání padne nějaký vlastní gól. Započítávají se jen oficiálně uznané branky.

  Pokutový kop
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda bude během utkání nařízen nějaký pokutový kop.

  Červená karta
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda bude během utkání některý z hráčů vyloučen ze hřiště. Na nehrající členy týmu a hráče na střídačce se v rámci této sázky nebere zřetel.

  Góly po 90. minutě
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda padne nějaký gól po uplynutí 90. minuty.

  Tyč nebo břevno
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda během utkání zasáhne míč tyčku nebo břevno branky.

  Herní převaha
  Sázka bude vypořádání podle toho, který tým se jako první ujme vedení v kombinaci se závěrečným výsledkem na konci odehrané 90. minuty (včetně prodloužení), a to bez ohledu na to, kolikrát mezitím došlo ke změně vedoucího týmu.

  Typ prvního gólu
  Sázky budou vypořádány podle toho, jakým způsobem byl vstřelen první gól. Volný kop může být vítěznou možností pouze v případě, pokud střelec dá gól přímo a je oficiálně uveden jako jeho autor.

  Výkop
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým bude na začátku utkání vykopávat. Všechny sázky umístěné 10 minut od výkopu budou považovány za neplatné.

  Počet faulů
  Sázky budou vypořádány podle toho, kolik bude během utkání odpískáno faulů.

  Nejvíce provedených faulů
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů se během utkání dopustí více faulů.

  Domácí/hosté – počet provedených faulů
  Sázky budou vypořádány podle toho, kolika faulů se zvolený tým během utkání dopustí.

  První karta
  Sázky budou vypořádány v závislosti na tom, který tým obdrží první karetní trest zápasu.

  Počet karet
  Sázky budou vypořádány v závislosti na počtu karet, jež budou během zápasu uděleny.

  Domácí/Hosté – Počet karetních trestů
  Výsledek sázky závisí na tom, kolik karet bude danému týmu během zápasu uděleno.

  Nejvíce karet
  Sázky budou vypořádány v závislosti na tom, který tým obdrží větší počet karetních trestů v zápase.

  První rohový kop
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým obdrží první rohový kop utkání.

  Počet rohových kopů – 1. poločas
  Sázky budou vypořádány podle toho, kolik rohových kopů bude provedeno během prvního poločasu.

  Počet rohových kopů
  Sázky budou vypořádány podle toho, kolik bude během utkání provedeno rohových kopů.

  Rohové kopy – handicap
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým provede během utkání nejvíce rohových kopů po započítání handicapu.

  Domácí/hosté – počet rohových kopů
  Sázky budou vypořádány podle toho, kolik rohových kopů provede zvolený tým během celého utkání.

  Nejvíce rohových kopů
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů provede během utkání více rohových kopů.

  Střídání – 1. poločas
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda dojde během prvního poločasu ke střídání. Střídání provedená během přestávky mezi poločasy se do této sázky nezapočítávají.

  Počet střídání
  Sázky budou vypořádány podle toho, kolikrát bude během utkání provedeno střídání.

  Střídající hráč vstřelí gól
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda kdykoliv během utkání vstřelí gól některý z hráčů libovolného týmu, jenž začínal zápas na střídačce.

  Nastavený čas – 1. poločas
  Sázky budou vypořádány podle počtu minut uvedeného na tabuli 4. rozhodčího na konci prvního poločasu. Doba odehraná nad toto množství nebude brána v potaz.

  Nastavený čas – 2. poločas
  Sázky budou vypořádány podle počtu minut uvedeného na tabuli 4. rozhodčího na konci druhého poločasu. Doba odehraná nad toto množství nebude brána v potaz.

  Nejvíce vhazování
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů bude mít během utkání nejvíce vhazování.

  Celkový počet střel na branku
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet střel na branku během utkání překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Domácí/hosté – celkový počet střel na branku
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda zvolený tým svým celkovým počtem střel na branku během utkání překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Nejvíce střel na branku
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů provede během utkání nejvíce střel na branku.

  Počet ofsajdů
  Sázky budou vypořádány podle toho, kolikrát bude zápas zastaven kvůli tomu, že se některý z hráčů nachází v ofsajdu.

  Držení míče – handicap
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým bude mít během utkání vyšší procento držení míče po započítání handicapu.

  Domácí/hosté – držení míče (%)
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda bude poměr držení míče zvoleným týmem ke konci utkání nad uvedenou hranicí, nebo ne.

  Vyšší % držení míče
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů bude mít ke konci utkání vyšší procento držení míče.

  Přezkoumání VAR na hřišti
  Pro účely sázek se přezkoumáním VAR na hřišti rozumí, když rozhodčí zastaví zápas, aby osobně přezkoumal incident přímo na hřišti. Jakákoli „tichá“ přezkoumání vykonaná pomocí systému VAR nebo jiné formy přezkoumání VAR se do vypořádání tohoto druhu sázek nezapočítávají.

  Jakákoliv situace, při níž video rozhodčí změní původní rozhodnutí sudích na hřišti, vyústí ve zrušení všech sázek, jež byly vsazeny v době mezi vznikem sporné události a konečným rozhodnutím sudího. Všechny kurzy, které nebyly touto událostí ovlivněny, budou platit i nadále.

  Sázky na střelce gólu
  Jestliže dojde ke sporu ohledně toho, kdo gól vstřelil, budou sázky vypořádány dle výsledku oznámeného oficiální pořádající organizací. V případě zápasů/akcí, u nichž nebyla pořádající organizace předem určena (např. přátelské zápasy), proběhne vypořádání sázek podle obrazového záznamu nebo jiných veřejných zdrojů.

  Živé sázky na střelce dalšího gólu
  Bude vynaloženo maximální úsilí na vypsání všech hráčů týmu. Pokud by však následující gól vstřelil hráč, který nebyl vypsán, bude se i nadále počítán za vítěze on. Sázky na hráče, kteří do zápasu nenastoupili, budou prohlášeny za neplatné. Za účastníky sázky budou považováni všichni hráči, kteří se nacházeli na hřišti před vstřelením dalšího gólu. Do vypořádání se nezapočítávají výsledky z prodloužení a/nebo penaltového rozstřelu.
  Bude-li následujícím gólem vlastní gól, budou sázky prohlášeny za neplatné.

  Střelec prvního gólu
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč bude autorem prvního gólu utkání. Pokud by zvolený hráč nenastoupil v úvodu zápasu, ale ocitl se na hřišti ještě před vstřelením prvního gólu, sázky na něj umístěné zůstanou v platnosti. Neuvedení hráči budou považováni za vítěze, pokud první gól zápasu vstřelí kdokoliv z nich. V případě, že jediný gól utkání padne jako vlastní gól, jako výherní bude vypořádána sázka Nepadne gól.

  Střelec posledního gólu
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč bude autorem posledního gólu utkání. Sázka je považována za platnou v případě všech hráčů, kteří se zapojili do utkání. Neuvedení hráči budou považováni za vítěze, pokud poslední gól zápasu vstřelí kdokoliv z nich. V případě, že jediný gól utkání padne jako vlastní gól, jako výherní bude vypořádána sázka Nepadne gól.

  Střelec libovolného gólu
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí kdykoliv během zápasu alespoň jednu branku.

  Hráč vstřelí alespoň 2 branky
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí během zápasu alespoň dvě branky.

  Hráč zaznamená hattrick
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí během zápasu alespoň tři branky.

  Hráč ohodnocený karetním trestem
  Sázky budou vypořádány s ohledem na skutečnost, zda bude danému hráči během zápasu udělena karta.

  Hráč obdrží červenou kartu
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč obdrží během zápasu červenou kartu.

  Hráč vstřelí branku a jeho tým zvítězí
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí alespoň jednu branku a jeho tým zvítězí.

  Hráč bude skórovat v obou poločasech
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí v obou poločasech alespoň po jedné brance. Hráč se musí do hry zapojit v obou poločasech, aby byla sázka platná.

  Hráč vstřelí gól z oblasti mimo pokutové území
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí gól z oblasti mimo pokutové území. Gól se započítá, jen pokud se míč v okamžiku zasažení nacházel celý mimo pokutové území.

  Hráč vstřelí gól hlavičkou
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí alespoň jeden gól hlavičkou.

  Hráč vstřelí gól z přímého volného kopu
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí alespoň jeden gól z přímého volného kopu. Sázky budou vypořádány kladně pouze v případě, bude-li gól oficiálně připsán autorovi přímého volného kopu.

  Hráč obdrží pokutový kop
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda bude hráč faulován v pokutovém území a obdrží penaltu. Pokutové kopy kvůli hře rukou se do této sázky nezapočítávají.

  Hráč vstřelí vítězný gól
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda určený hráč vstřelí vítězný gól zápasu. Gól je považován za „vítězný“, pokud by tým v utkání zvítězil i bez vstřelení jakékoliv další branky, například při výsledku 5:2 je za vítězný gól považována třetí branka vítězného týmu.

  Hráč odehraje celé utkání
  Aby byly sázky považovány za platné, musí hráč začít zápas. Sázky budou vypořádány podle toho, zda zvolený hráč odehraje celý zápas, či nikoli.

  Nejlepší hráč utkání
  Sázky budou vypořádány podle toho, koho označí za nejlepšího hráče utkání zastřešující oficiální asociace (např. FIFA v případě mistrovství světa). Pokud příslušná oficiální asociace nikoho takového neoznámí, budou sázky vypořádány podle toho, kdo bude za nejlepšího hráče utkání označen hlavní britskou televizní stanicí v následujícím pořadí priorit (není-li uvedeno jinak): i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
  Pokud není zápas živě vysílán, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné bez ohledu na to, zda je některý z jeho účastníků označen pořadateli nebo diváky za nejlepšího hráče utkání. Obdrží-li toto ocenění více než jeden hráč, uplatní se pravidla pro nerozhodné výsledky.
  Neuvedení hráči budou považováni za vítěze, pokud cenu pro nejužitečnějšího hráče utkání obdrží kdokoliv z nich. Ocenění mohou obdržet všichni hráči, kteří se zapojili do libovolné části utkání.

  Dlouhodobé sázky

  Celkový vítěz a sázky na další umístění v soutěži
  Sázky budou vypořádány podle závěrečného umístění týmu v soutěži na konci naplánované sady zápasů s výjimkou ligového play-off. To platí i pro soutěže, které jsou v rámci sezóny rozdělené na dvě poloviny.
  Výjimkou z tohoto pravidla jsou jihoamerické ligy, kde se vítěz ligy v případě nerozhodného stavu na první příčce určuje dodatečným vzájemným zápasem. V takovýchto případech je za celkového vítěze soutěže považován vítěz tohoto dodatečného utkání.

  Nejlepší střelec
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč vstřelí v uvedené soutěži nejvíce gólů. Zápasy z play-off se v případě ligových soutěží nezapočítávají. Vlastní góly se nezapočítávají. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Přímý forecast
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým se na konci soutěže bude nacházet na prvním místě a který na druhém.

  Dvojitý forecast
  Sázky budou vypořádány podle toho, které dva dýmy se budou na konci soutěže nacházet na první a druhé příčce, a to bez ohledu na pořadí svého umístění.

  Původ vítěze
  Sázky budou vypořádány podle toho, ze které skupiny postoupil celkový vítěz soutěže.

  Poprvé vítězem
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový vítěz tuto soutěž již vyhrál někdy dříve.

  Tým s nejvíce vstřelenými góly
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v soutěži vstřelí nejvíce gólů. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Tým s nejméně vstřelenými góly
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v soutěži vstřelí nejméně gólů. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Tým, který inkasuje nejvíce gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v soutěži inkasuje nejvíce gólů. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Tým s nejméně inkasovanými góly
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v soutěži inkasuje nejméně gólů. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Tým s nejvyšším počtem žlutých karet
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů obdrží v průběhu soutěže nejvíce žlutých karet. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Tým s nejvyšším počtem červených karet
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů obdrží v průběhu soutěže nejvíce červených karet. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Nejvýše skórující skupina
  Sázky budou vypořádány podle toho, ve které skupině padne nejvíce gólů. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Nejníže skórující skupina
  Sázky budou vypořádány podle toho, ve které skupině padne nejméně gólů. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Ocenění pro nejlepšího hráče
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč obdrží v soutěži cenu pro nejlepšího hráče nebo její libovolný ekvivalent. Například na mistrovství světa se k vypořádání této sázky používá trofej „Zlatý míč“.

  Ocenění pro nejlepšího mladého hráče
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč obdrží v soutěži cenu pro nejlepšího mladého hráče nebo její libovolný ekvivalent.

  Ocenění pro nejlepšího brankáře
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč obdrží v soutěži cenu pro nejlepšího brankáře nebo její libovolný ekvivalent. Například na mistrovství světa se k vypořádání této sázky používá trofej „Zlatá rukavice“.

  Ocenění pro nejlepšího obránce
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč obdrží v soutěži cenu pro nejlepšího obránce nebo její libovolný ekvivalent.

  Ocenění pro nejlepšího záložníka
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč obdrží v soutěži cenu pro nejlepšího záložníka nebo její libovolný ekvivalent.

  Ocenění pro nejlepšího útočníka
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč obdrží v soutěži cenu pro nejlepšího útočníka nebo její libovolný ekvivalent.

  Tým nejlepších hráčů turnaje
  Sázky budou vypořádány na základě toho, který hráč bude zvolen do oficiálního týmu nejlepších hráčů turnaje, bez ohledu na jeho pozici v týmu. V případě, že žádná taková oficiální soupiska nebude vytvořena, budou všechny sázky považovány za neplatné.

  Nejlepší závěrečné umístění
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z uvedených týmů bude mít po skončení soutěže nejlepší závěrečné umístění. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Nejlepší uvedený střelec
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z uvedených hráčů vstřelí v soutěži nejvíce gólů. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Okamžik vyřazení
  Sázky budou vypořádány podle toho, ve kterém kole bude uvedený tým vyřazen.

  Nejlepší střelec týmu
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč vstřelí za daný tým v uvedené soutěži nejvíce gólů. Zápasy z play-off se v případě ligových soutěží nezapočítávají. Vlastní góly se nezapočítávají. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Největší počet asistencí v týmu
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč si za daný tým připíše v uvedené soutěži nejvíce asistencí. Zápasy z play-off se v případě ligových soutěží nezapočítávají. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Tým postoupí ze skupiny
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda se uvedenému týmu podaří postoupit ze skupiny do vyřazovací fáze soutěže.

  Skupinová fáze – přesný počet bodů
  Sázky budou vypořádány podle přesného celkového počtu bodů na konci skupinové fáze soutěže.

  Skupinová fáze – počet bodů
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet bodů, které uvedený tým nasbírá do konce skupinové fáze soutěže, překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Tým ve skupinové fázi – počet vstřelených gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet gólů, které daný tým v soutěži vstřelil, překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Tým ve skupinové fázi – počet inkasovaných gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet gólů, které daný tým v soutěži obdržel, překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Tým ve skupinové fázi – počet žlutých karet
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet žlutých karet daného týmu v soutěži překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Poslední neporažený tým
  Sázky budou vypořádány podle toho, který z týmů bude mít nejdelší sérii výher a remíz, než utrpí první porážku. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Nejlepší střelec a jeho tým zvítězí v soutěži
  Sázky budou vypořádány podle toho, kdo z uvedených hráčů vstřelí nejvíce gólů a zda jeho tým zvítězí v soutěži.

  Nejvíce čistých kont
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým udrží v průběhu soutěže nejčastěji čisté konto. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Nejvíce asistencí
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč nashromáždí v průběhu soutěže nejvíce asistencí. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  První tým na 7 gólech
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým vstřelí v soutěži jako první 7 gólů. Vlastní góly se nezapočítávají. Za vítěze této sázky bude prohlášen tým, který vstřelí 7 gólů během nejmenšího počtu minut herní doby.

  Vítěz ligy – handicap
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým zvítězí v soutěži po započítání handicapu všem družstvům.

  Vítěz ligy k 25. prosinci / 31. prosinci
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým bude v čele ligové tabulky ke konci dne 25. prosince / 31. prosince.

  Speciální fotbalové sázky

  Klub po 3. září/ 5. únoru
  Sázky budou vypořádány podle toho, se kterým týmem podepíše hráč smlouvu před uplynutím přestupové lhůty. Není-li uvedeno jinak, počítají se i hostování. Pokud se hráč nepřesune do jiného týmu, vyhrávají všechny sázky na jeho současný tým. V případě, že by se upsal klubu, jenž není uveden v seznamu, zůstávají všechny sázky v platnosti. Předběžné smlouvy a další podobná ujednání se do této sázky nezapočítávají. Sázky provedené po veřejném oznámení budou neplatné.

  Další stálý trenér
  Sázky budou vypořádány, až klub oficiálně oznámí svého dalšího stálého trenéra. Dočasní a zastupující trenéři se do této sázky nezapočítávají. V případě nejasností v otázce výběru trenéra může BETSSON GROUP určit vlastní pravidla pro vypořádání této sázky dle aktuálně dostupných informací. V případě, že by se trenérem stal člověk, jenž není uveden v seznamu, zůstávají všechny sázky v platnosti. Všechny sázky provedené po veřejném oznámení budou považovány za neplatné.

  Počet vyhraných trofejí.
  Pokud není uvedeno jinak, budou sázky vypořádány dle výkonnosti týmů v těchto soutěžích: domácí liga, jejich ekvivalent FA Cupu a EFL Cupu a Liga mistrů nebo Evropská liga. Jiné poháry se nezapočítávají.

  Trenérův další klub
  Sázky budou vypořádány podle toho, se kterým klubem podepíše trenér smlouvu příště. Všechny sázky provedené po veřejném oznámení budou považovány za neplatné.

  Další odcházející trenér
  Sázky budou vypořádány podle toho, který trenér opustí svůj post před posledním naplánovaným ligovým utkáním včetně play-off. Do této sázky se započítává jak propuštění, tak i odchod z vlastní vůle. Sázky provedené po veřejném oznámení budou neplatné.

  Hráč v sestavě
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda bude hráč uveden v sestavě pro daný turnaj. Sázky provedené po veřejném oznámení budou neplatné.

  Denní speciály
  Všechny sázky uvedené v sekci Denní speciály budou vypořádány podle souhrnných výsledků nebo stavu příslušné podmínky v daném dni. V potaz je bráno pouze časové pásmo, ve které se turnaj koná. Dojde-li k odložení nebo zrušení libovolného utkání některého z týmů hrajících v daný den, budou všechny sázky zrušeny.

  Smyšlené zápasy
  Ve smyšlených zápasech spolu bojují dva týmy pouze virtuálně. Vítězem střetnutí se stává tým, který v aktuálním kole vstřelí svému skutečnému soupeři více gólů. Počítá se pouze počet branek, vítězství nebo porážka nehrají žádnou roli.

  16.26 Formule 1
  Sezóna

  Ms jezdců
  Vsaďte si na vítěze MS jezdců F1.
  Sázky budou vypořádány na základě oficiální výsledkové listiny bezprostředně po skončení posledního závodu mistrovství a případné pozdější změny již na ně nebudou mít vliv.

  Pohár Konstruktérů F1
  Tipněte si vítěze Poháru Konstruktérů F1.
  Sázky budou vypořádány na základě oficiální výsledkové listiny bezprostředně po skončení posledního závodu mistrovství a případné pozdější změny již na ně nebudou mít vliv.

  V kolika velkých cenách během daného mistrovství určitý pilot zvítězí
  Vsaďte si, v kolika Velkých cenách MS jezdců určitý pilot zvítězí.
  Sázky budou vypořádány na základě oficiální výsledkové listiny bezprostředně po skončení posledního závodu mistrovství a případné pozdější změny již na ně nebudou mít vliv.

  Kdo lépe
  Tipněte si, který pilot se v MS jezdců umístí lépe.
  Sázky budou vypořádány na základě oficiální výsledkové listiny bezprostředně po skončení posledního závodu mistrovství a případné pozdější změny již na ně nebudou mít vliv.

  Nejvíce/určitý počet pole position v sezóně
  Vyberte ze seznamu jezdce, který získá v sezóně nejvíce/určitý počet pole position.
  Výsledek sázek bude určen oficiální klasifikací jednotlivých Velkých cen

  Nejvíce/určitý počet vítězství ve velkých cenách v sezóně
  Vyberte ze seznamu jezdce, který během sezóny získá nejvíce/určitý počet Velkých cen.
  Sázky budou vypořádány na základě oficiálních výsledků bezprostředně po skončení poslední Velké ceny sezóny.

  V případě nerozhodného výsledku se budou sázky prohlášeny za neplatné.

  Samostatné Velké Ceny

  Vítěz závodu
  Vsaďte si na vítěze závodu.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Stupně vítězů
  Tipněte si, který jezdec se umístí na stupních vítězů.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Bodovaná pozice
  Tipněte si, který pilot dojede na bodované pozici.
  Zahájení Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Kdo lépe (jezdec vs jezdec)
  Vsaďte si, který z jezdců se umístí lépe.
  V případě, že žádný z pilotů závod nedokončí, bude rozhodovat větší počet odjetých kol. Pokud oba jezdci dokončí stejný počet kol, sázky budou prohlášeny za neplatné.
  Aby byly sázky platné, musí se startu závodu zúčastnit oba jezdci.

  První odstoupení ze závodu
  Tipněte si, který z jezdců odstoupí ze závodu jako první.
  Závod bude zahájen signálem ke startu zahřívacího kola
  Pokud odstoupí ze závodu ve stejném kole dva nebo více jezdců, budou se na tyto sázky vztahovat pravidla pro nerozhodný výsledek.

  Počet jezdců, kteří závod dokončí
  Vsaďte si, zda bude počet jezdců, kteří závod dokončí vyšší nebo nižší než určité číslo.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Kdo lépe (konstruktér vs konstruktér)
  Tipněte si, který tým má pilota, jenž se umístí lépe než kterýkoliv jiný jezdec konkurenčního týmu.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  První konstruktérské odstoupení
  Tipněte si, který tým má pilota, jenž odstoupí ze závodu dříve než kterýkoliv jezdec konkurenčního týmu.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.
  Pokud odstoupí ze závodu ve stejném kole dva nebo více jezdců, budou se na tyto sázky vztahovat pravidla pro nerozhodný výsledek.

  Nejlepší konstruktér závodu
  Vsaďte si, ke kterému týmu bude patřit vítěz závodu.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Národnost víěze závodu
  Tipněte si národnost vítěze závodu.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Náskok vítěze
  Vsaďte se, zda bude náskok vítěze před zbytkem startovního pole větší nebo menší než stanovený čas.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Safety car
  Tipněte si, zda se safety car v závodu objeví.
  V případě, že Velkou cenu odstartuje safety car namísto startovních světel (například kvůli nepříznivému počasí), nebude se tato skutečnost vztahovat k podstatě této sázky. To samé platí pro případ restartu závodu po přerušení červenou vlajkou. Virtuální safety car se k tomuto druhu sázky NEVZTAHUJE.

  Odstoupení v prvním kole
  Tipněte si, kolik jezdců nedokončí první kolo.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola.
  Počítají se pouze jezdci, kteří se zúčastní zahájení závodu (dokonce i z boxové uličky). Jezdci, kteří se startu závodu nezúčastní, budou v oficiálních výsledcích závodu označeni zkratkou “DNS” (did not start).

  Top 6
  Tipněte si, který pilot se umístí mezi nejlepšími šesti.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Vítěz kvalifikace, nejrychlejšího kola v závodě a vítěz závodu
  Tipněte si, zda bude určitý jezdec kvalifikantem s nejrychleji zajetým kolem, připíše si současně nejrychlejší kolo v závodě a nakonec v závodě i zvítězí.
  Aby byla sázka úspěšná, musí být splněna všechna tři kritéria.
  Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Umístění daného jezdce
  Vsaďte si na konečné umístění konkrétního jezdce v určité Velké ceně.
  Úspěšnost sázek se bude odvíjet od vyhlášení vítězů na pódiu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Nejrychlejší kolo závodu
  Vsaďte si na jezdce, který v závodě zaznamená nejrychleji zajeté kolo.
  Výsledky sázek se budou odvíjet od oficiální klasifikace.

  Nejlepší dva
  Tipněte si, která dvojice jezdců se umístí (ať už v jakémkoliv pořadí) na prvním a druhém místě závodu. Je požadována pouze jedna sázka.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.

  Nejrychlejší kvalifikační kolo a vítěz závodu
  Vsaďte si, že se určitému jezdci podaří zajet nejrychlejší kvalifikační kolo a současně i vyhrát závod.
  Nejrychlejším kvalifikačním kolem se rozumí nejlepší čas během poslední kvalifikace. Pozdější úpravy v postavení startovního pole nebudou brány v potaz.
  Start Velké ceny je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola. Vyhlášení vítězů bude bráno jako výsledek daného závodu a případné pozdější změny již na sázky nebudou mít vliv.
  Aby byly sázky úspěšné, musí být splněna obě kritéria.

  Lídr po prvním kole
  Tipněte si, který pilot bude po prvním kole v čele závodu.
  Pokud dojde před startem závodu ke změně tratě, sázky zůstanou v platnosti.
  Pokud bude řidič nebo tým během prvního kola diskvalifikován, nebo ze závodu odstoupí, sázky budou stále platné.
  Pokud se vybraný jezdec prvního kola nezúčastní, sázky budou prohlášeny za neplatné.
  Pokud závod odstartuje safety car, sázky budou prohlášeny za neplatné.
  Výsledky sázek nebudou ovlivněny dodatečnými úpravami nebo rozhodnutími, které správní orgány po závodě provedou.

  Sázky Na Kvalifikaci

  Pole position
  Tipněte si, který z pilotů zajede v poslední kvalifikaci nejrychlejší kolo.
  Jakékoliv pozdější úpravy v rozestavení startovního pole nebudou brány v potaz.

  Kdo lépe
  Vsaďte si, který z jezdců bude v poslední kvalifikaci rychlejší.
  Jakékoliv pozdější úpravy v rozestavení startovního pole nebudou brány v potaz.
  Aby sázky platily, musí se začátku kvalifikace zúčastnit oba jezdci.

  Nejlepší konstruktér v kvalifikaci
  Tipněte si, do kterého týmu bude patřit jezdec, jenž v poslední kvalifikaci zajede nejlepší čas.
  Jakékoliv pozdější úpravy v rozestavení startovního pole nebudou brány v potaz.

  Vítěz v určitém volném tréninku
  Vsaďte si, který z jezdců docílí ve volném tréninku nejlepšího času.
  O výsledcích sázek rozhodnou oficiální časy bezprostředně po ukončení tréninku.
  Sázky, jež jsou uzavřeny na jezdce, kteří se tréninku nezúčastní, budou zrušeny.

  Náskok vítěze
  Vsaďte si, zda bude náskok vítěze kvalifikace před zbytkem startovního pole větší nebo menší než určitý čas.

  16.27 Futsal
  Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny sázky k běžné hrací době. Běžná hrací doba je definována v oficiálních pravidlech, která vydává příslušná sportovní asociace. V případě, že utkání začne dříve, než je naplánováno, všechny sázky zadané po skutečném čase zahájení utkání budou považovány za neplatné.

  Vypořádání sázek je neměnné, a to i v případech, kdy příslušná sportovní asociace provede po skončení události nebo turnaje změny nebo úpravy v oficiálních výsledcích.

  Sázky na utkání

  Výsledek utkání
  Sázky budou vypořádány na základě toho, který tým vyhraje utkání, např. domácí tým, remíza nebo tým hostů

  Počet gólů
  Sázky budou vypořádány podle toho, zda celkový počet gólů vstřelených během utkání překročí uvedenou hranici, nebo ne.

  Handicap
  Sázky budou vypořádány podle toho, který tým v utkání zvítězí po započítání handicapu.

  Dlouhodobé sázky

  Sázky na celkového vítěze a další umístění v soutěži
  Sázky budou vypořádány podle závěrečného umístění týmu v soutěži na konci naplánované sady zápasů s výjimkou ligového play-off.

  Nejlepší střelec
  Sázky budou vypořádány podle toho, který hráč vstřelí v uvedené soutěži nejvíce gólů. Zápasy z play-off se v případě ligových soutěží nezapočítávají. Vlastní góly se nezapočítávají. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  16.28 Golf
  Sázky jsou vyrovnány podle oficiálních výsledků zápasu a turnaje. Aby byly sázky platné v kole zápasu jeden proti jednomu, je vyžadováno, aby oba účastníci hráli v každém jednotlivém kole alespoň jeden míček. Aby byly sázky platné v turnaji, je vyžadováno, aby oba účastníci hráli alespoň jeden míček v každém turnaji. Pokud ani jeden ze soupeřů nedokončí všechna kola, je vítězem hráč s vyšší konečnou pozicí.

  Je-li událost zkrácena, například kvůli nepříznivému počasí, budou sázky vyrovnány, pokud má turnaj oficiální výsledky (podle pravidel turnaje, např. minimálně odehraných 54 jamek v turnajích série PGA), bez ohledu na to, kolik kol bylo odehráno.

  Sázky přijaté po skončení denního kola jsou neplatné, pokud není další hra, která se počítá do výsledku turnaje (kromě playoff).

  Postup do závěrečných kol (tzv. zdolání cutu) Aby byly sázky platné, musí jmenovaný hráč zahrát alespoň 36 jamek.

  Dokončení mezi nejlepšími 5 / nejlepšími 10 / nejlepšími 20
  V turnajích, které nabízejí výše uvedené nabídky, bude použito pravidlo Dead Heat (mrtvý doběh).

  'Kolo' 3 míčky
  Aby byla sázka na 'Kolo' 3 míčky platná, je vyžadováno, aby každý ze tří účastníků odehrál v daném 'Kole' aspoň jeden míček. V případě, že 1 nebo více hráčů neodehraje aspoň jeden míček, pak budou veškeré sázky požadovány za neplatné. Jestliže budou mít 2 nebo více hráčů shodné skóre, bude uplatněno pravidlo 'Dead Heat'.

  16.29 Gymnastika
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.30 Házená
  Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny sázky k běžné hrací době. Nebylo-li odehráno naplánovaných 60 minut, budou všechny sázky na daný zápas označeny za neplatné a kurz bude nastaven na 1,00. Výjimkou jsou sázky, jejichž výsledek již byl stanoven.

  Bude-li utkání odloženo nebo zrušeno a k jeho odehrání nedojde během 12 hodin od původně plánované chvíle zahájení, budou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

  Hráčské speciály

  Všechny hráčské sázky jsou platné pouze v případě, že se všichni příslušní hráči zúčastní zápasu. V opačném případě jsou sázky

  prohlášeny za neplatné a kurz je nastaven na 1,00. V případě nenastoupení k zápasu se sázky na nejlepšího střelce nevrací.

  16.31 Lední hokej
  Aby sázka dostala akci, musí z řádné hrací doby zbývat 5 minut nebo méně, pokud již ovšem nebylo o výsledku dané nabídky rozhodnuto.

  Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny sázky k běžné hrací době.

  Pokud je u nějaké sázky uvedeno, že zahrnuje i prodloužení a samostatné nájezdy, avšak k prodloužení ani samostatným nájezdům nedojde a utkání skončí remízou, budou všechny sázky vypořádány dle závěrečného skóre v běžné hrací době.

  Jestliže o výsledku zápasu rozhodují samostatné nájezdy, bude pro účely vypořádání sázek k výsledku vítězného týmu připočtena jedna branka. Toto pravidlo se vztahuje pouze na sázkové příležitosti, u kterých může dojít k prodloužení.

  Vítěz západní nebo východní konference NHL – Za vítěze bude považován tým, který postoupí do finále Stanleyova poháru.

  Hráčské speciály
  Sázky na odehrané zápasy nebo handicapy jsou platné jen v případě, že do zápasu nastoupili všichni hráči. Započítávají se všechny body/branky/asistence/střely (či jiné zaznamenávané statistiky) z běžné hrací doby a prodloužení; body ze samostatných nájezdů se nezapočítávají.

  Brankářské speciály
  Platí jen v případě, že nastoupí do branky. Započítává se prodloužení, ne však samostatné nájezdy.

  Grand Salami: Aby sázky platily, musí dojít k odehrání všech zápasů. Dojde-li k odložení nějakého zápasu a k jeho odehrání nedojde do 12 hodin od původně plánovaného času, budou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Pokud se trh Přes/pod pro vstřelené branky ocitne na hodnotě Přes ještě před odložením zápasu, jsou všechny příslušné sázky platné.

  Smyšlené zápasy Viz pravidla pro fotbal

  16.32 Závodní auta
  Vítěz série:
  Vsaďte si na vítěze série.
  O výsledcích sázek rozhodne oficiální výsledková listina bezprostředně po skončení posledního závodu sezóny bez ohledu na případné dodatečné změny.

  Vítěz individuálního závodu:
  Tipněte si vítěze závodu.
  Start závodu je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola.
  Výsledek závodu bude stanoven vyhlášením vítězů závodu a vypořádání sázek nebude ovlivněn žádnými dodatečnými změnami.

  16.33 Džudo
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.34 Lakros
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny.

  16.35 Smíšená bojová umění
  Výsledky budou vypořádány dle oficiálních výsledků určených v ringu. Hlasatel může výsledek po úvodním oznámení dodatečně upravit nebo změnit. Sázky nejsou oficiálně uzavřené, dokud vedení arény výsledky oficiálně nepotvrdí.

  Jakékoliv změny po oznámení výsledku v ringu v rámci disciplinárního řízení, které může změnit výsledek zápasu kvůli stížnosti, žalobě, výsledku dopingových testů či z jiných důvodů, nejsou brány v potaz a sázky budou vypořádány dle výsledků oznámených v ringu.

  V případě sázek na to, že boxer zvítězí stylem „KO/TKO“, dojde k výhře jen v případě, že dojde ke KO, TKO nebo vhození ručníku.

  Sázka na zápasníka „Inside Distance“ vítězí, pokud zápasník vyhraje stylem KO, TKO, DQ, odstoupením nebo vhozením ručníku do ringu.

  U sázek Přes/pod na kola se započítávají pouze dokončená kola. Polovina 5minutového kola je přesně za 2 minuty a 30 sekund. 3,5 kola je tedy minuta a 30 sekund 4. kola.

  Pokud se v případě sázky na určitý počet kol stane, že zápasník ve zlomovém okamžiku sázky nezareaguje na gong oznamující začátek kola, stává se vítězem možnost POD, protože dané kolo oficiálně nezačalo.

  V případě nerozhodného výsledku jsou sázky na vítěze vráceny. Výjimkou jsou případy, kdy sázka nabízí remízu jako jednu z dostupných možností. Ostatní sázky jsou vypořádány dle jejich konkrétního zadání.

  K jednohlasnému rozhodnutí dojde, pokud všichni tři rozhodčí označí za vítěze stejného zápasníka.

  K nejednoznačnému rozhodnutí dojde, pokud dva rozhodčí označí za vítěze jednoho zápasníka a třetí rozhodčí naopak jeho protivníka.

  Ke většinovému rozhodnutí dojde, pokud dva rozhodčí označí za vítěze jednoho zápasníka a třetí rozhodčí určí remízu.

  Sázky umístěné na zápasy, které budou označené jako „bez boje“ nebo „bez výsledku“, budou navráceny.

  16.36 Motorky
  Vítěz mistrovství
  Tipněte si vítěze mistrovství.
  Výsledek sázky bude stanoven oficiálními výsledky okamžitě po skončení posledního závodu mistrovství a nebude ovlivněn žádnými následnými změnami.

  Zrušení/odložení
  Pokud je závod zrušen či odložen a nejsou zveřejněny oficiální výsledky, sázky jsou prohlášeny za neplatné.

  Sázení na individuální závody.
  Tipněte si vítěze závodu
  Start závodu je definován jako signál k zahájení zahřívacího kola.
  V případě diskvalifikace budou stupně vítězů brány jako oficiální výsledek a od něj se poté budou odvíjet výsledky sázek.

  Stupně vítězů
  Vsaďte si, že se určitý jezdec umístí na stupních vítězů.
  V případě diskvalifikace budou stupně vítězů brány jako oficiální výsledek a od něj se poté budou odvíjet výsledky sázek.

  Pole position
  Vsaďte si, že bude určitý jezdec startovat z pole position.
  Sázky jsou uzavřeny na umístění stanovené během poslední kvalifikace. Pozdější dodatečné změny v pořadí nebudou brány v úvahu.

  Kdo lépe
  Vsaďte si, který z jezdců dosáhne na lepší umístění.
  Aby byly sázky platné, musí se startu závodu zúčastnit oba jezdci.
  Pokud jeden z jezdců závod nedokončí, druhý z nich je automaticky považován za vítěze.
  V případě, že závod nedokončí ani jeden z jezdců, je považován za vítěze ten, jenž dokončí větší počet kol. Pokud oba jezdci dokončí stejný počet kol, pak jsou sázky prohlášeny za neplatné.

  Nejlepší ze skupiny
  Tipněte, který jezdec z určité skupiny se umístí nejlépe.
  Pokud jeden nebo více jezdců závod nedokončí, bude považován za vítěze ten, kdo dokončí největší počet kol.
  Jestliže se některý z jezdců skupiny nezúčasní startu závodu, všechny sázky budou prohlášeny za neplatné.

  16.37 Motoristické sporty
  Obecná Pravidla

  Výherci všech sázek na kvalifikaci budou vyhodnoceni na základě oficiálních kvalifikačních časů.

  Kdo lépe:
  Vsaďte si, který z řidičů nebo jezdců docílí nejlepšího umístění.
  Platnost: Pokud jeden nebo oba řidiči v závodě nestartují, nebo nedokončí svou jízdu s oficiálním časem zajetého kola, všechny sázky budou prohlášeny za neplatné.

  Závod: Pokud se některý z řidičů nedostaví na start, sázky budou prohlášeny za neplatné. V případě, že jeden nebo oba jezdci závod nedokončí, bude za vítěze považován ten, komu se podaří dokončit větší počet kol. Pokud se ani jednomu jezdci nepodaří závod dokončit a oba navíc dokončí stejný počet kol, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  16.38 Severská kombinace
  CCelkové sázky: Pokud se výběr/účastník z libovolného důvodu nezúčastní dané události v zimních sportech, je sázka označena za prohranou i v případě, že se událost uskuteční. V případě nenastoupení na start se sázky nevrací.

  H2H: Aby byly sázky platné, musí oba účastníci nastoupit do závodu. V severské kombinaci platí sázky jen v případě, že se oba sportovci zúčastní první části utkání. Pokud některý z účastníků do druhé fáze soutěže nenastoupí, zůstává sázka i nadále v platnosti. V případě, že do druhé části nenastoupí ani jeden z nich, dojde k vypořádání sázky dle výsledků první fáze soutěže.

  Celkové sázky na zrušené události: Dojde-li ke zrušení události, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Výjimkou jsou případy, kdy příslušná oficiální federace (FIS, IBU nebo jiná) potvrdí v době zrušení události současné výsledky jako ‚oficiální‘ a k opětovnému uspořádání nedojde na stejném místě během následujících 12 hodin.

  Celkové sázky u pozdržených/přesunutých událostí: Bude-li událost pozdržena, ale k jejímu zahájení dojde během dvou následujících kalendářních dní na původně plánovaném místě, zůstanou všechny sázky v platnosti. Pokud bude událost přesunuta na jiné místo konání, sázky budou prohlášeny za neplatné.
  Závody družstev a štafety: Pro účely této sázky se závody družstev a štafety považují jen za jednu medaili.

  16.39 Orientační běh
  Výherce je stanoven podle oficiální výsledkové listiny poskytnuté International Orienteering Federation (IOF) nebo jakoukoliv jinou oficiální stranou, která k tomu má oprávnění.

  H2H: Aby byly sázky platné, musí oba účastníci nastoupit do závodu. K vypořádání sázek dojde v souladu s výsledky poskytnutými příslušnou oficiální federací (IOF nebo jakoukoliv jinou oficiální stranou, která k tomu má oprávnění. )

  16.40 Pesäpallo
  Trojky a celkový počet přeběhů jsou počítány po dvou herních částech (vždy po čtyřech směnách). Není-li uvedeno jinak, sázky nezahrnují případnou dodatečnou směnu nebo bodovou soutěž. Dojde-li k přerušení zápasu a ten se nedohraje během 12 hodin, jsou všechny nevypořádané sázky považovány za neplatné. Všechny sázky jsou vypořádávány v souladu s oficiálními výsledky finské Superpesis Pesäpalloliitto.

  16.41 Pětiboj
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.42 Kulečník
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny.

  16.43 Rally
  Vítěz mistrovství:
  Tipněte si vítěze závodu.Vsaďte si na vítěze mistrovství.
  O výsledcích sázek rozhodne oficiální výsledková listina bezprostředně po skončení posledního závodu sezóny bez ohledu na případné dodatečné změny.

  Vítěz individuálního závodu:
  Tipněte si na vítěze závodu.
  Sázky jsou uzavřeny na jezdce, kteří skončí na stupních vítězů. O vypořádání sázek rozhodne vyhlášení vyhlášení vítězů. Žádné dodatečné změny v konečném pořadí nebudou brány v potaz

  Kdo lépe (jezdec vs jezdec)
  Vsaďte si, který z jezdců se umístí lépe.
  V případě, že žádný z pilotů závod nedokončí, bude rozhodovat větší počet odjetých kol. Pokud oba jezdci dokončí stejný počet kol, sázky budou prohlášeny za neplatné.
  Aby byly sázky platné, musí se startu závodu zúčastnit oba jezdci.

  16.44 Veslování
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  Sázky head to head vyžadují, aby odstartovali oba účastníci, v opačném případě budou všechny sázky neplatné.

  16.45 Ragby
  Není-li uvedeno jinak, všechny sázky jsou vypořádány dle stavu po 80 minutách hry, včetně případného přerušení.
  V případě sedmičkového ragby jsou sázky vypořádány na konci běžné hrací doby.

  Jestliže je zápas zrušen, jsou sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou těch, jejichž výsledek již byl stanoven, nebo jejichž oficiální
  výsledek vyhlásila zaštiťující organizace.

  Změní-li se místo konání oproti tomu, jež bylo inzerováno, všechny sázky na dané utkání jsou prohlášeny za neplatné.

  Pokud se u daného naplánovaného zápasu změní soupeř, všechny příslušné sázky jsou prohlášeny za neplatné.

  V případě odložení zápasu zůstanou sázky v platnosti po dobu 48 hodin od původně naplánovaného okamžiku zahájení, ovšem jen v případě,
  bude-li se utkání konat na původně ohlášeném místě. Pokud se zápas nebude konat v daném časovém limitu, budou sázky prohlášeny za neplatné.

  Celkové sázky

  Není-li uvedeno jinak, sází se na tým, jenž vyhraje soutěž včetně všech vyřazovacích kol.
  U sázek na hráče s největším počtem položení a hráče s nejvíce body se sázky nevrací, pokud hráč nenastoupí, a využívá se pravidlo pro nerozhodné výsledky.

  Sázky na zápas

  Výsledek utkání (1X2)
  Výsledek utkání po 80 minutách hry (včetně přerušení). Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Bez sázky na remízu (12)
  Pokud utkání skončí remízou, jsou sázky prohlášeny za neplatné. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Handicapové sázky (2-Way a 3-Way)
  Tým, který v utkání zvítězí po úpravě skóre dle určeného handicapu.
  Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Vítězný rozdíl
  Počet bodů, o který vítězný tým vyhraje.
  Vítězný rozdíl se počítá od nuly, tedy bez handicapů.
  Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Sudý/lichý celkový počet bodů
  Na nastavený čas se nebere zřetel. Pro účely této sázky se nula považuje za sudé číslo.

  Poločas s nejvyšším skóre
  Ve kterém poločasu padne větší počet bodů.
  Případné prodloužení se do druhého poločasu nezapočítává. V případě nerozhodného výsledku poločasů jsou sázky prohlášeny za neplatné.

  Autor prvního/posledního položení
  Hráč, který provede první/poslední položení zápasu.
  Aby sázka platila, musí se zvolený hráč nacházet v úvodní 15členné sestavě pro daný zápas. Jestliže se hráč v základní 15členné sestavě nenachází, sázky budou prohlášeny za neplatné.
  Penalty se do vypořádání této sázkové příležitosti nezapočítávají.

  Autor jakéhokoliv položení
  Hráč, který provede položení kdykoliv během zápasu.
  Aby sázka platila, musí se zvolený hráč nacházet v úvodní 15členné sestavě pro daný zápas. Jestliže se hráč v základní 15členné sestavě nenachází, sázky budou prohlášeny za neplatné.
  Penalty se do vypořádání této sázkové příležitosti nezapočítávají.

  Celkový počet bodů
  Sázka, zda v utkání padne dohromady více nebo méně bodů než je uvedená hranice.
  Započítává se pouze 80 minut hrací doby. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Celkový počet položení
  Sázka, zda v utkání proběhne dohromady více nebo méně položení než je uvedená hranice.
  Započítává se pouze 80 minut hrací doby. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Největší počet položení
  Který tým provede nejvíce položení v celém utkání s výjimkou prodloužení. Trestná položení se započítávají.

  Tým s prvním/dalším položením
  Který tým promění první/další položení. Trestná položení se započítávají.

  Konverze prvního/dalšího položení
  Sázka na to, zda bude první/další položení konvertováno. Nedojde-li k žádnému položení, jsou sázky prohlášeny za neplatné.

  Poločas – celá hrací doba
  Tým, jenž vyhraje poločas, a tým, který zvítězí v celém utkání.
  Na nastavený čas se v pohárových soutěžích nebere zřetel.

  Výsledek poločasu
  Jaký bude výsledek utkání v poločasu. Aby sázky platily, musí dojít k dohrání poločasu.

  1. poločas – handicap
  Tým, který zvítězí v 1. poločasu po úpravě skóre dle určeného handicapu. Aby sázky platily, musí dojít k dohrání poločasu.

  Celkový počet bodů v 1. poločasu
  Sázka, zda v utkání padne dohromady více nebo méně bodů než je uvedená hranice. Aby sázky platily, musí dojít k dohrání poločasu.

  Vítěz 2. poločasu
  Sázka na to, kdo vyhraje 2. poločas. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Domácí tým promění položení
  Sázka na to, zda domácí tým promění položení. Trestná položení se započítávají. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Hostující tým promění položení
  Sázka na to, zda hostující tým promění položení. Trestná položení se započítávají. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Oba týmy promění položení
  Sázka na to, zda oba týmy promění položení. Trestná položení se započítávají. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Domácí tým promění alespoň 2 položení
  Sázka na to, zda domácí tým promění alespoň 2 položení. Trestná položení se započítávají. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Hostující tým promění alespoň 2 položení
  Sázka na to, zda hostující tým promění alespoň 2 položení. Trestná položení se započítávají. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Domácí tým promění alespoň 3 položení
  Sázka na to, zda domácí tým promění alespoň 3 položení. Trestná položení se započítávají. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Hostující tým promění alespoň 3 položení
  Sázka na to, zda hostující tým promění alespoň 3 položení. Trestná položení se započítávají. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  První bodovaná hra
  Tým, který si během zápasu připíše body jako první, a způsob, jímž je získá. Trestná položení se započítávají jako položení.

  1. skórující tým
  Tým, který si během zápasu připíše body jako první.

  Poslední skórující tým
  Tým, který si připíše poslední body zápasu.

  První na 10 bodech
  Tým, který jako první dosáhne hranice 10 bodů.
  Pokud deset bodů nezíská ani jeden tým, budou sázky prohlášeny za neplatné.

  Celkové body domácího týmu
  Celkový počet bodů, jež během utkání získá domácí tým.
  Započítává se pouze 80 minut hrací doby. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Celkové body hostujícího týmu
  Celkový počet bodů, jež během utkání získá hostující tým.
  Započítává se pouze 80 minut hrací doby. Na nastavený čas se nebere zřetel.

  Tým vyhraje v obou poločasech
  Aby sázky platily, musí dojít k dohrání obou poločasů.

  Padne červená karta / dropgoal?
  Pouze běžná hrací doba. Dropgoal musí být úspěšný.

  Kdo postoupí?
  Vítězem této sázkové příležitosti je tým, jenž po dokončení všech případných částí utkání postoupí do další fáze soutěže.

  16.46 Ragbyová liga
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny. Výsledky zahrnují čas navíc. Je-li zápas přerušen před ukončením celé hrací doby, budou všechny sázky považovány za neplatné.

  16.47 Plachtění
  Výherce je stanoven podle oficiální výsledkové listiny. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Sázky head to head vyžadují, aby se zúčastnili oba účastníci, v opačném případě budou všechny sázky považovány za neplatné.

  16.48 Střelba
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  Sázky head to head vyžadují, aby se zúčastnili oba účastníci, v opačném případě budou všechny sázky považovány za neplatné.

  16.49 Skoky na lyžích
  Celkové sázky: Pokud se výběr/účastník z libovolného důvodu nezúčastní dané události v zimních sportech, je sázka označena za prohranou i v případě, že se událost uskuteční. V případě nenastoupení k závodu se sázky nevrací.

  H2H: Aby byly sázky platné, musí oba účastníci nastoupit do závodu. Ve skocích na lyžích platí sázky jen v případě, že se oba skokani kvalifikují ke startu na dané události. V severské kombinaci platí sázky jen v případě, že se oba sportovci zúčastní obou částí utkání a alespoň jeden z nich obě tyto části dokončí.

  Celkové sázky na zrušené události: Dojde-li ke zrušení události, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné. Výjimkou jsou případy, kdy příslušná oficiální federace (FIS, IBU nebo jiná) potvrdí v době zrušení události současné výsledky jako ‚oficiální‘ a k opětovnému uspořádání nedojde na stejném místě během následujících 12 hodin.

  Celkové sázky u pozdržených/přesunutých událostí: Bude-li událost pozdržena, ale k jejímu zahájení dojde během dvou následujících kalendářních dní na původně plánovaném místě, zůstanou všechny sázky v platnosti. Pokud bude událost přesunuta na jiné místo konání, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  Závody družstev a štafety: Pro účely této sázky se závody družstev a štafety považují jen za jednu medaili.

  16.50 Snooker
  Vítěz
  V případě, že hráč na turnaji nestartuje, nebo zvítězí nevypsaný hráč, nejsou vypláceny žádné náhrady. Pokud se hráč před turnajem nebo v jeho průběhu odhlásí, sázka zůstává. Pokud se hráč před turnajem nebo v jeho průběhu z turnaje odhlásí, sázka zůstává v platnosti.

  Výsledek utkání
  Pokud se již zahájené utkání z jakéhokoliv důvodu nedohraje a jeden z hráčů postoupí do dalšího kola i bez boje, bude tento hráč považován za vítěze. V ligovém utkání budou sázky záviset na oficiálním výsledku. Utkání se považuje za zahájené v okamžiku rozstrku prvního framu.

  Handicap
  Pokud se utkání z jakéhokoliv důvodu nedohraje, všechny sázky s handicapem budou prohlášeny za neplatné, pokud ovšem nebyl výsledek utkání určen již dříve.

  Celkový počet framů nižší/vyšší
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  Přesný výsledek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné.

  Výsledek po 4/8 framů
  Aby byly sázky platné, musí být odehrány aspoň 4 z 8 framů.

  Rychlejší zisk 3/5/7/9 framů
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno, jsou všechny sázky prohlášeny za neplatné s výjimkou případů, u nichž bylo o výsledku již rozhodnuto.

  Nejvyšší náběh (Utkání)
  V případě nerozhodného výsledku, nebo pokud nebude utkání z jakéhokoliv důvodu dokončeno, budou sázky prohlášeny za neplatné.

  Nejvyšší náběh (Turnaj)
  V případě nerozhodného výsledku nabývají účinnosti pravidla pro nerozhodný stav.

  Vyřazovací fáze (Turnaj)
  Aby nebyly sázky prohlášeny za neplatné, musí hráč v turnaji odehrát aspoň jeden strk.

  Vítěz framu
  Aby sázky nebyly zrušeny, musí být určitý frame odehrán.

  Celkový počet bodů ve framu, 50/100 náběh ve framu, 50/100 náběh hráče ve framu
  Pokud není daný frame z jakéhokoliv důvodu dohrán a výsledek není dosud určen, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  Celkový počet stovkových náběhů/ Celkový počet stovkových náběhů hráče
  Pokud není dané utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a výsledek není dosud určen, sázky budou prohlášeny za neplatné

  147 náběh
  Pokud není dané utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a výsledek není dosud určen, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  Utkání dojde až do rozhodujícího framu
  Pokud není dané utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a výsledek není dosud určen, sázky budou prohlášeny za neplatné.

  1. červená/barevná
  Fauly a free bally se nepočítají

  Nové nastavení
  V případě, že dojde k novému nastavení koulí v jakémkoliv framu, platí tato pravidla:
  Dokončené sázky: všechny sázky, o jejichž výsledku bylo rozhodnuto již před novým nastavením koulí platí.
  Nedokončené sázky: výsledky všech sázek, o nichž nebylo před novým nastavením koulí rozhodnuto, se budou odvíjet pouze od akce, jež bude probíhat po novém nastavení koulí.

  16.51 Snowboarding
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny poskytnuté Mezinárodní lyžařskou federací (FIS), Mezinárodní bruslařskou unií (ISU), Oficiálním olympijským výborem nebo jiným oficiálním úřadem, který k tomu má oprávnění.

  Pokud se podmínky specifické události změní, všechny sázky budou neplatné.

  Je-li událost odložena o více než 12 hodin, všechny sázky budou neplatné.

  16.52 Rychlobruslení
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny poskytnuté Mezinárodní lyžařskou federací (FIS), Mezinárodní bruslařskou unií (ISU), Oficiálním olympijským výborem nebo jiným oficiálním úřadem, který k tomu má oprávnění.

  Pokud se podmínky specifické události změní, všechny sázky budou neplatné.

  Sázky head to head vyžadují, aby oba účastníci akci zahájili, nebo budou všechny sázky neplatné.

  16.53 Plochá dráha
  Výsledek přerušené nebo nedokončené hry se bude počítat jako platný (včetně všech doplňujících sázek) bude-li aktuální výsledek

  akceptován zástupci ligy. Bez ohledu na počet dokončených kol v okamžiku přerušení budou všechny sázky proplaceny v souladu s oficiálními výsledky. Bude-li domluveno nové datum přerušeného závodu, budou všechny sázky neplatné. Rovněž se to týká sázek Handicap a Nad/Pod.

  H2H:
  Aby sázky platily, musí alespoň jeden jezdec odjet minimálně tři závody.

  Vítěz kola:
  V případě individuálních vítězů kola, jsou-li jezdci jmenování, všichni jmenovaní jezdci se musí zúčastnit, v opačném případě budou sázky neplatné.

  Celkový počet bodů (Nad/Pod):
  Pokud se jezdec nezúčastní alespoň tří kol, potom budou všechny sázky neplatné. Žolíci a bonusové body se nepočítají (proto jsou udělené body následující: tři za vítězné kolo, dva za druhé místo, jeden za třetí místo).

  Celkový počet bodů (Grand Prix):
  V případě Grand Prix bude vypořádání založeno na bodech získaných v hlavním kole (20 kol)(vyjma semifinále a finále).

  Live:
  Všechny trhy budou řešeny v souladu s výsledky oznámený po posledním kole (ligové zápasy) nebo konečným pořadím na stupních vítězů (individuální události nebo Velké ceny). Pozdější kvalifikace a srážky bodů se nepočítají.

  H2H (Ligy):
  Jezdci, kteří získají nejvíce bodů, vyhrají sázku H2H. Body za bonus a žolíky se nepočítají. Proto jsou body rozděleny následovně: tři za výhru kola, dva za druhé místo, jeden za třetí místo. V sázkách H2H musí jeden odjet minimálně tři kola, aby byly sázky platné. Když dva jezdci dokončí závod se stejným počtem bodů, platí následující: 1) Vyšší místo získá jezdec, který získal nejvíce umístění na 1. místě. 2) Pokud nelze výsledek stanovit (stejný počet 1. míst) - sázky budou zneplatněny a vsazené částky budou vráceny.

  H2H (Velká cena):
  Jezdec, který získá vyšší hodnocení podle oficiálních výsledků VC, vyhraje H2H. Podle definice je vítěz ten jezdec, který v posledním kole získá lepší místo. Pokud se jezdci nedostanou do finále, vítězem se stane ten jezdec, který v události získá vyšší počet bodů. Pokud mají oba jezdci stejný počet bodů, pak platí následující:

  1) Vyšší místo získá ten jezdec, který má větší počet prvních míst.

  2) Nelze-li výsledek ani poté stanovit (stejný počet 1. míst), sázky pozbudou platnosti a vsazené částky budou navráceny.

  16.54 Plavání
  Sázky budou vypořádány na základ oficiálního výsledku na konci závodu. Pozdější diskvalifikace nebo změny oficiálních výsledků sázky neovlivní. Plave diskvalifikovaný z důvodu nepovedeného startu bude brán jako účastník.

  16.55 Taekwondo
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.56 Stolní tenis
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny.

  16.57 Tenis
  Vítěz Turnaje
  V případě neúčasti hráčů se sázky nevrací. Všechny sázky jsou považovány za platné, pokud se hráč odhlásí z turnaje ještě před jeho začátkem nebo pokud vzdá v průběhu turnaje nebo se nezúčastní daného turnaje.

  Změna místa konání nebo změna povrchu:
  Všechny sázky zůstávají platné v případě, že dojde ke změně plánovaného povrchu na turnaji nebo při změně z halového turnaje na venkovní turnaj a naopak

  Odložené a přerušené utkání:
  Všechny sázky zůstávají v platnosti, pokud je dané utkání dokončeno. Jakýkoliv posun začátku utkání nebo případné přerušení utkání nemá vliv na vyhodnocení sázek v případě, že je dané utkání nakonec dohráno.

  Vítěz Utkání včetně Live Sázek
  Aby sázky platily, musí být odehrán aspoň jeden celý set. Pokud bude v utkání odehráno méně než 1 set, všechny sázky budou vráceny.

  Vítěz Setu včetně Live Sázek
  Pokud nebude daný set z jakéhokoliv důvodu dohrán, všechny sázky na vítěze tohoto setu budou vráceny.

  Sety včetně Live Sázek
  Pokud není tenisové utkání z jakéhokoliv důvodu odehráno celé, veškeré sázky na výsledky setů (lepší ve 3 nebo lepší v 5) budou vráceny.

  Gemy včetně Live Sázek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a nemůže dospět ke svému přirozenému závěru, aniž by o jeho výsledku bylo rozhodnuto jinak, veškeré sázky na gemy v utkání budou vráceny

  Příklad: Za stavu 6-4, 3-3 jeden z hráčů z utkání odstoupil; sázky na počet gemů v utkání vyšší než 18.5 budou považovány za vítězné a sázka na počet gemů v utkání nižší než 18.5 budou považovány za prohrávající, jelikož by jakékoliv dohrání utkání vedlo k odehrání nejméně 19 gemů.

  Gemy s Handicapy včetně Live Sázek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a nemůže dospět ke svému přirozenému závěru, aniž by o jeho výsledku bylo rozhodnuto jinak, veškeré sázky s handicapy v utkání budou vráceny.

  Příklad: Za stavu 7-5, 5-7- 4-4 jeden z hráčů z utkání odstoupil; sázky s handicapy +2,5 nebo většími (+3,5; +4,5 atd.) budou za vítězné a sázky s handicapy -2,5 nebo menšími budou považovány za prohrávající. Všechny sázky s handicapy 1,5 a 0,5 budou vráceny.

  Gemy včetně Live Sázek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a nemůže dospět ke svému přirozenému závěru, aniž by o jeho výsledku bylo rozhodnuto jinak, veškeré vyšší/nižší sázky na určitý set budou vráceny. Všechny sázky na dokončené sety budou vypořádány odpovídajícím způsobem.

  Příklad: Za stavu 4-4 v 1. setu odstoupil z utkání jeden z hráčů; všechny sázky na počet gemů vyšší než 9,5 budou považovány za vítězné a všechny sázky na počet gemů nižší než 9,5 budou považovány za prohrávající. Všechny sázky na počet gemů vyšší a nižší než 10,5; 11,5 a 12,5 budou vráceny.

  Gemy Handicapem včetně Live Sázek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a nemůže dospět ke svému přirozenému závěru, aniž by o jeho výsledku bylo rozhodnuto jinak, veškeré sázky s handicapem na daný set budou vráceny. Všechny sázky na dokončené sety budou vypořádány odpovídajícím způsobem.

  Příklad: Za stavu 4-4 v 1. setu odstoupil z utkání jeden z hráčů, všechny sázky na set s handicapy +2,5 a většími (+3,5; +4,5 atd.) budou považovány za vítězné a všechny sázky s handicapy -2,5 nebo menšími (-3,5; -4,5 atd.) budou považovány za prohrávající.

  Vítěz Gemu včetně Live Sázek
  Pokud není daný gem z jakéhokoliv důvodu dohrán, všechny sázky na tento set budou vráceny. Sázky na všechny rozhodnuté sety budou vypořádány odpovídajícím způsobem.

  Sety s Handicapem včetně Live Sázek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a nemůže dospět ke svému přirozenému závěru, aniž by o jeho výsledku bylo rozhodnuto jinak, veškeré sázky na sety v utkání s handicapem budou vráceny.

  Příklad 1 (utkání lepší ve 3): Pokud hráč A vyhraje první set a hráč B ve druhém setu z utkání odstoupí, handicap na sety hráče A +1,5 bude považován za vítězný a handicap na sety hráče B -1,5 bude považován za prohrávající, jelikož by jakýkoliv přirozený vývoj utkání vyústil ve vítězství hráče A 2-0, 2-1 nebo v prohru 1-2.

  Příklad 2 (utkání lepší v 5): Pokud hráč A vyhraje první a druhý set, handicap na sety hráče A -1,5 a -2,5 bude považován za vítězný a handicap na sety hráče B -1,5 a -2,5 bude považován za prohrávající, jelikož by jakýkoliv přirozený vývoj utkání vyústil ve vítězství hráče A 3-0, 3-1, 3-2 nebo v prohru 2-3.

  Počet Setů včetně Live Sázek
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a nemůže dospět ke svému přirozenému závěru, aniž by o jeho výsledku bylo rozhodnuto jinak, veškeré sázky na počet setů budou vráceny.

  Příklad 1 (utkání lepší ve 3): Pokud některý hráč během 3. stu z utkání odstoupí, sázky na počet setů vyšší než 2,5 budou považovány za vítězné a sázky na počet setů nižší než 2,5 budou považovány za prohrávající, jelikož by jakýkoliv přirozený vývoj utkání vedl k odehrání 3 setů.

  Příklad 2 (utkání lepší v 5): Pokud hráči A i B získali každý jeden set (1-1) a jeden z nich během třetího setu z utkání odstoupí, všechny sázky na počet setů vyšší než 3,5 budou považovány za vítězné a sázky na počet setů nižší než 3,5 budou považovány za prohrávající, jelikož by jakékoliv přirozené vyústění utkání vedlo k odehrání nejméně 4 setů.

  Přesný Výsledek Setu včetně Live Sázek
  Pokud není daný set z jakéhokoliv důvodu dohrán, všechny sázky na přesný výsledek tohoto setu budou vráceny.

  Přesný Výsledek Gemu včetně Live Sázek
  Pokud není daný gem jakéhokoliv důvodu dohrán, všechny sázky na přesný výsledek tohoto gemu budou vráceny.

  Zápasový tiebreak
  Pokud se během posledního setu rozhoduje o výsledku prostřednictvím zápasového tiebreaku, je počítán jako 1 set a 1 game.

  Prop Betting
  Pokud není utkání z jakéhokoliv důvodu dohráno a nemůže dospět ke svému přirozenému závěru, aniž by o jeho výsledku bylo rozhodnuto jinak, veškeré sázky v rámci prop bettingu, které nebyly zmíněny výše, budou vráceny.

  16.58 Jízda na koni
  Vítěz a 3 nejlepší:
  V případech, kdy se kůň dostihu nezúčastní, ačkoliv do něj byl přihlášen, všechny sázky na něj budou prohlášeny za neplatné, není-li v nápovědném textu k dané sázkové příležitosti uvedeno jinak.

  Výherce je stanoven podle oficiální výsledkové listiny. Platí pravidla pro nerozhodné výsledky.

  Klusácká pravidla H2H:
  Sázky budou vráceny, pokud se jeden nebo oba koně ze vzájemného klání nedostaví ke startu, dojde-li ke zrušení dostihu nebo jestliže oba koně závod nedokončí / neskončí s oficiálním časem.

  Skončí-li vzájemná klání dvou koní nerozhodným výsledkem, bude sázka prohlášena za neplatnou a vsazené částky budou navráceny. -

  Oba/všichni koně jsou bez místa se shodnými celkovými časy (pouze Norsko).

  Nejlepší výsledek
  V této sázce nabízíme boj H2H, ve kterém se nacházejí dva koně z rozdílných dostihů. Vítězem se stává kůň, který ve svém dostihu získá lepší umístění. Sázky budou vráceny, jestliže přinejmenším jeden z uvedených koní odstoupí před začátkem závodu a pokud v jednom či obou dostizích dojde k odstoupení dle následujících pravidel:

  Pár H2H:
  Dva účastníci vytvoří „tým“. V souboji zvítězí „tým“ s nejlepším (individuálním) závěrečným výsledkem (individuálního účastníka). Pokud se jeden nebo více účastníků nedostaví na start, budou sázky vráceny.

  Časový handicap H2H
  V souboji zvítězí kůň, který skončí s nejlepším časem na kilometru (včetně časového handicapu).
  Příklad: Pokud má kůň A čas na kilometru 15,0 a jeho handicap je 0,2 sekundy, jeho celkový čas na kilometru je 15,2 sekundy. Jestliže má kůň B bez handicapu čas na kilometru 15,1, zvítězí v souboji H2H kůň B. Skončili-li by oba koně se stejným časem na kilometru, bude výherní možností nerozhodný stav. Pokud nejsou pro koně z jakýchkoliv důvodů zveřejněny oficiální časy, platí pro časový handicap následující pravidla:
  • Sázky budou zrušeny, pokud je handicapovaný kůň ve výsledkové listině před svým protivníkem a oba závod dokončí.
  • Jestliže je handicapovaný kůň ve výsledkové listině (o 0,1 sek. nebo více) za svým soupeřem, je tento soupeř vítězem daného duelu. Protivník musí dostih dokončit.
  • Jestliže některý z koní dostih nedokončí, jeho protivník se stává vítězem. Pokud závod nedokončí ani jeden kůň, jsou sázky zrušeny.

  Jezdec s nejvíce výhrami
  Předpovězte, který jezdec zvítězí během roku v největším počtu (oficiálních) dostihů. Pokud získají dva jezdci stejný počet vítězství, rozhodují i druhá a případně i třetí místa. Ostatní jezdci jsou k dispozici na vyžádání.

  Nejvíce vítězství ve V75 (Švédsko)
  Předpovězte, který jezdec zvítězí během roku v největším počtu dostihů V75 včetně dalších dostihů Rikstoto. Pokud získají dva jezdci stejný počet vítězství, rozhodují i druhá a případně i třetí místa. Ostatní jezdci jsou k dispozici na vyžádání.

  V75/V65/V5 - Sudá/lichá - součet
  Předpovězte, zda součet startovních čísel všech vítězů dostihů V75 bude sudý, nebo lichý.

  V75/V65/V5 - Sudá/lichá - nejčastější vítězové
  Předpovězte, zda bude mezi startovními čísly vítězů dostihů V75 více sudých, nebo lichých čísel.

  Vyhraje peníze, nebo ne
  Předpovězte, zda zvolený kůň obsadí některé z dotovaných míst a získá finanční výhru. Sázky se vypořádávají dle oficiální výsledkové listiny pořadatele závodu.

  K navrácení sázek dojde v těchto případech:
  - Pokud ve startovním poli 8–10 koní odstoupí z dostihu alespoň dva koně.
  - Pokud ve startovním poli 11–13 koní odstoupí z dostihu alespoň tři koně.
  - Pokud ve startovním poli 14–15 koní odstoupí z dostihu alespoň čtyři koně.

  16.59 Volejbal
  Je-li zápas přerušen před ukončením celé hrací doby, všechny sázky budou považovány za neplatné a poměr sázek bude stanoven na 1.00.

  Dvoukolové soutěže jsou rozhodovány dle pravidla „zlatého setu“. Pro účely vypořádání sázek se zlatý set nebere v potaz. Výjimkou jsou sázkové příležitosti jako: Který tým se kvalifikuje? Který tým postoupí dál? Bude zapotřebí odehrát zlatý set? Případně další sázky, které mají zlatý set ve svém popisu.

  16.60 Vodní pólo
  Je-li zápasu před dokončením zrušen, považují se veškeré sázky za neplatné a kurz je nastaven na 1,00.

  16.61 Jachting
  Vítěz je určen podle oficiální výsledkové listiny vydané Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v době předávání medailí. Jakákoli následná diskvalifikace sázky neovlivní.

  16.62 Obchodní záležitosti a politika
  Oficiální výsledky voleb budou zaokrouhleny na jedno desetinné číslo. V případě, že dva nebo více účastníků dosáhnout stejného počtu bodů, událost se považuje za remízu, bez ohledu na skutečný počet hlasů.

  16.63 Zábava
  Výsledky se řídí příslušným správním orgánem. Sázky na události, kterých se uživatel účastní, nebo je mu znám jejich výsledek, nejsou povoleny.

  16.64 Poker
  Vítězné trhy mohou být nabídnuty na celkové nebo částečné startovací pole, na konečného vítěze nebo na hráče, který dosáhne závěrečného stolu. V úplném turnaji je závěrečný stůl stanoven jako 9 posledních hráčů zbývajících v turnaji. Sázky na hráče, který v turnaji nenastoupí,jsou nastaveny na kurz 1,00. Soutěže jednoho proti jednomu a skupinové trhy vyhrává ten hráč ze dvojce nebo ze skupiny, který v soutěži vydrží nejdéle. Aby byla sázka platná u událostí s odděleným Dnem 1 (např. Den 1a, Den 1b), musí se do Dne 2 kvalifikovat alespoň jeden hráč ze dvojce nebo ze skupiny. Pokud nikdo ze skupiny nebo soutěže jednen proti jednomi Dne 2 nedosáhne, jsou sázky nastaveny na kurz 1,00.

  16.65 eSports
  Všechny sázkové příležitosti na zápas/mapu/hru se dvěma možnými výsledky jsou v případě remízy prohlášeny za neplatné.

  Pokud událost započne, avšak není dokončena, budou všechny sázky, o jejichž výsledku dosud nebylo rozhodnuto, prohlášeny za neplatné.

  Jestliže dojde k vítězství diskvalifikací soupeře během zápasu, budou sázky na vítěze utkání vypořádány dle jeho výsledku. Nebyl-li dosud stanoven výsledek sázek na handicap, více/méně a vedlejší sázky, zůstávají tyto sázkové příležitosti v platnosti jen v případě, pokud došlo k odehrání celého zápasu.

  Jestliže některý z týmů/hráčů odstoupí nebo bude diskvalifikován ještě před zahájením zápasu, všechny příslušné sázky budou prohlášeny za neplatné.

  Pokud tým začíná s výhodou mapy, pak je první hraná mapa považována za mapu 1.

  V případě, že tým změní sestavu, ale bude hrát pod stejným názvem týmu, sázky zůstanou platné.

  V případě, že tým změní svůj název, ale sestava (hráčů/kouče) zůstane stejná, sázky zůstanou platné.

  Všechny sázky nespadající do kategorie živých sázek, které budou odeslány až po oficiálním zahájení, budou považovány za neplatné.

  Sázky jsou vypořádávány dle oficiálních výsledků a statistik. Pokud zaštiťující organizace žádné statistiky neposkytne, budou k vypořádání sázek využity informace od nezávislých agentur.

  V případě, že se určitý tým (nebo hráč, pokud se jedná o hru pro jednotlivé hráče) nezúčastní žádné hry turnaje, sázky na vítěze turnaje/dlouhodobé sázky budou prohlášeny za neplatné.