Pelisäännöt

1. Baccaratin Määritelmät ja Säännöt

YLEISET MÄÄRITELMÄT JA SÄÄNNÖT

Jako - Pelattavien korttien jako pelaajalle ja jakajalle.
Casinon pomo - Henkilö, joka on vastuussa pelien toimimisen valvomisesta.
Jakaja - Henkilö, joka on vastuussa pelin pyörittämisestä.
Korttikotelo - Laite, josta kortit jaetaan.

1. Määritelmät ja erittelyt

1.1 Määritelmät

Baccarat
Pelaajan tai pankkiirin käden pisteiden lasku on yhtä suuri nollan kanssa.

Pankkiirin käsi
Pöytään jaetut kortit pankkiirille.

Pelaajan käsi
Pöytään jaetut kortit pelaajalle.

Luonnollinen
Käsi, jonka arvo on 8 tai 9 kahdesta alkuperäisestä kortista.

Tasapeli
Kun kummallakin sekä pelaajalla että pankkiirilla on samanarvoiset kädet.

Käsien arvo
"Käsien arvo" täytyy olla yksinumeroinen väliltä 0–9 ja se lasketaan laskemalla kädessä olevien korttien yhteisarvo. Jos kädessä olevien korttien yhteisarvo on kaksinumeroinen, ensimmäinen numero kaksinumeroisesta luvusta jätetään huomioimatta ja toinen numero muodostaa käden arvon.

1.2 Baccarat pelipöytä

1.2.1 Baccarat peliä pelataan standardi 1450x800mm kokoisella pelipöydällä, jossa on kolme merkittyä pelipaikkaa "Player", "Tie" ja "Banker".

1.2.2 Baccarat-pöydässä tulee olla teline hylätyille korteille. Pöydissä ei ole "no peek" -laitetta. Korttiskannereita voidaan käyttää vaihtoehtoina "no peek" -laitteille. Jos useampi kuin yksi baccarat-pelipöytä on käytössä, baccarat-pöydissä tulee olla casinon myöntämä tunnistenumero pöydän pinnassa tai lisävarusteena.

1.2.3 Korttikotelo
Korttikotelo tulee olla suunniteltu ja rakennettu niin, että pelin rehellisyys säilyy.

1.3 Kortit

1.3.1 Baccaratissa käytetään kahdeksaa korttipakkaa, jossa jokaisessa on 52 korttia (ilman jokereita). Korttipakat ovat samanlaiset väriltään ja tyyliltään. Pakassa on kaksi pakan erottavaa mustaa korttia; yksi korteista asetetaan kaikkien pakkojen taakse ja yksi kortti erottaa seitsemän viimeistä korttia korttipinon lopusta. Kortit jaetaan peliin suunnitellusta korttikotelosta.

1.3.2 Korttien "arvo" jokaisessa jaossa on seuraava:
i. Numerokortit 2–9 ovat kortin ilmoittaman numeron arvoisia
ii. Kortit 10, jätkät, rouvat ja kurkot ovat arvoltaan 0.
iii. Ässät ovat arvoltaan 1.

Esimerkkejä näistä säännöistä:
a: Käsi, jossa on ässä, 2 ja 4 on arvoltaan 7.
b: Käsi, jossa on ässä, 2 ja 9 on yhteisarvoltaan 12 mutta peliin otetaan huomioon vain arvo 2, kun ensimmäinen numero (1) jätetään huomioimatta luvusta 12.

1.3.3 Kortit tarkistetaan ennen pelin aloitusta ja pelin päätyttyä.

2. Panokset

2.1 Yleiset säännöt

2.1.1 Pelaajan asettama panos tulee asettaa sille varatulle alueella Baccarat-pöydässä. Maksimissaan kolme panosta voidaan asettaa mille tahansa näistä alueista, Player, Banker ja Tie.

2.1.2 Panostus "pankkiirin kädestä":

i.Voitat, jos "pankkiirin käden" pistearvo on korkeampi kuin "pelaajan käden"
ii.Häviät, jos "pankkiirin käden" pistearvo on alhaisempi kuin "pelaajan käden"
iii.Kumpikaan ei voita tai häviä, jos "pankkiirin käden" ja "pelaajan käden" pistearvot ovat yhtäsuuret

2.1.3 Panostus "pelaajan kädestä":

i. Voitat, jos "pelaajan käden" pistearvo on korkeampi kuin "pankkiirin käden"
ii. Häviät, jos "pelaajan käden" pistearvo on alhaisempi kuin "pankkiirin käden"
iii. Kumpikaan ei voita tai häviä, jos "pankkiirin käden" ja "pelaajan käden" pistearvot ovat yhtäsuuret

2.1.4 Panostus "Tie"-tilanteesta:

i.Voitat, jos "pankkiirin käden" ja pelaajan käden" pistearvot ovat yhtäsuuret
ii. Häviät, jos pistearvot eivät ole yhtäsuuret

2.1.5 Tasapelin jälkeen ohjelmisto tulee palauttamaan kaikki muut panokset automaattisesti.

2.1.6 Yhtään panoksia, korotuksia tai panosten perumisia ei tulla hyväksymään, kun järjestelmän kello on ilmoittanut että panosten asettamisen aika on ohitse. Tässä tilanteessa jakaja ilmoittaa "No More Bets".
"No More Bets" ilmoitetaan myös ennen ensimmäisen kortin jakamista korttitelineestä.

2.1.7 Kun viimeinen kortti on tarkistettu ja jakaja ilmoittaa pelikierroksen tuloksen, ohjelmisto hoitaa pöydässä olevat panokset automaattisesti. Ohjelmisto tulee keräämään kaikki hävityt panokset ja maksamaan voittajille heidän panoksensa.

i. Minimi- ja maksimipanokset näytetään peli-ikkunassa.
ii. Jokainen pelaaja on itse vastuussa oikeiden panosten asettamisesta.
iii. Ohjelmisto voi hylätä asetetun panoksen ennen korttien jakamista, kun kortteja ei ole asetettu ajallaan, tai minimi- ja maksimipanostuksen vaatimuksia ei ole kohdattu tai kommunikaatio peliserveriin on katkennut.

2.1.8 Järjestelmän toimintahäiriö johtaa maksujen ja pelien mitätöimiseen.

2.2 Panosten maksaminen
Maksut voidaan suorittaa seuraavasti:
i. Voittava panostus "pelaajan kädestä" maksetaan kertoimilla 1:1.
ii. Voittava panostus "pankkiirin kädestä maksetaan kertoimella 1:1, vähennettynä 5% komissio voittosummasta.
Komissio vähennetään automaattisesti pelaajalta, kun voittojenmaksu suoritetaan.
iii. Voittava "Tie"-panostus maksetaa kertoimilla 8:1.

3. Korttien käsitteleminen ja manipuloiminen

3.1 Korttien tarkistus ja esittäminen

3.1.1 Kun jakaja on saanut korttipakat pöytään, hänen tulee järjestää ja tutkia kortit.
Jakajan tulee varmistaa, että korttipakoista ei puutu kortteja ja että korteissa ei ole vikoja, naarmuja tai minkäänlaisia merkintöjä.

3.1.2 Jakaja ja hänen pomonsa levittävät kortit kuvapuoli ylöspäin pöydälle vahvistaakseen, että yhtään korttia ei puutu pakasta.
Korttien nurjapuoli tullaan myös tarkistamaan, että niissä ei ole merkintöjä, joka voisi johtaa korttien arvon tunnistamiseen. Kortit tarkistetaan myös että niissä ei ole vaurioita. Casinon valvontajärjestelmä nauhoittaa koko prosessin.

3.1.3 Jos tarkistuksen jälkeen jakaja tai hänen pomonsa löytävät kortteja, jotka ovat vaurioituneita tai sopimattomia, casinon pomo tulee korvaamaan kortit uusilla. Vaurioituneet kortit/pakat tullaan merkitsemään ja palauttamaan korttivarastoon.

3.1.4 Missä tahansa vaiheessa, jos kortit on poistettu baccarat-pelipöydältä ja sitten palautettu pelipöytään, jakajan tulee tarkistaa ja esitellä kortit yllämainitulla tavalla.

3.2 Korttien sekoittaminen ja uudelleen sekoittaminen

3.2.1 Kun kortit on visuaalisesti tarkistettu, ne tullaan kääntämään kuvapuoli alaspäin pelipöydälle ja ne jaetaan kahteen erilliseen pinoon, jotka sekoitetaan keskenään perusteellisesti. Tämän jälkeen kortit jaetaan jälleen kahteen eri pinoon ja sekoitetaan uudestaan ja yhdistetään yhdeksi pakaksi.

3.2.2 Kun kaikki kortit pinossa on jaettu, jakajan tulee sekoittaa kortit uudelleen, jotta ne ovat täysin satunnaisessa järjestyksessä. Pakan uudelleen sekoittaminen tulee suorittaa sen jälkeen, kun viimeinen käsi on saatu pelattua ja pakan jakava musta kortti on saavutettu.

3.2.3 Casinon harkintakyvyn mukaan, jakaja voit sekoittaa kortit uudelleen minkä tahansa pelatun käden jälkeen.

3.3 Leikkaus

3.3.1 Sen jälkeen kun kortit on sekoitettu, jakaja pinoaa kortit ja jakaa pakan kahdella mustalla kortilla.

3.3.2 Jakajan tulee leikata/jakaa kortit asettamalla kaksi mustaa korttia korttipinoon.

3.3.3 Kun jaon tekevä kortti on asetettu paikoilleen, jakaja ottaa kortit jaon tekevän mustan kortin edestä ja asettaa ne pinon taakse, joista jakaja erittelee seitsemän korttia.

3.3.4 Jaon tekevä kortti asetetaan seitsemän kortin päähän pakan lopusta.

3.3.5 Korttipino asetetaan korttikoteloon pelin alkua varten.

3.4 Jako

3.4.1 Jakajan tulee jakaa kortit oikeille aluelle pelipöydässä, joka sijaitsee jakajan edessä.

3.4.2 Kun panosten asettamiseen käytettävä aika on kulumassa loppuun, jakaja ilmoittaa ”NO MORE BETS” ja ajastin vilkkuu punaisena.

3.4.3 Kaksi kättä jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Ensimmäinen ja kolmas kortti muodostavat pelaajan käden. Toinen ja neljäs kortti muodostavat pankkiirin käden.

3.4.4 Jos pelaajan käteen lisätään kolmas kortti noudattaen Baccaratin sääntöjä, jakaja jakaa pelaajalle kortin ja asettaa sen kohtisuoraan edellisiä kortteja vasten.

3.4.5 Jos pankkiirin käteen lisätään kolmas kortti noudattaen Baccaratin sääntöjä, jakaja jakaa pankkiirille kortin ja asettaa sen kohtisuoraan edellisiä kortteja vasten.

3.5 Pelaaminen

3.5.1 Kun ensimmäiset neljä korttia on jaettu:
i. Jos pelaajan tai pankkiirin käden arvo on 8 tai 9 , kyseessä on ”luonnollinen ja lisäkortteja ei jaeta. Tämä sääntö ohittaa kaikki muut säännöt.

ii. Jos pelaajan käden arvo on 6 tai 7, lisäkortteja ei jaeta.
iii. Jos pelaajalle ei jaeta lisäkortteja, pankkiirille jaetaan kolmas kortti jos hänellä on kädessään 0–5.
iv. Jos pelaajalla on 0–5, pelaajalle jaetaan automaattisesti kolmas kortti.
v. Jos pelaaja ottaa kolmannen kortin, pankkiiri joutuu ottamaan kolmannen kortin seuraavia sääntöjä noudattaen:
Pankkiirin käden yhteisarvo on 0,1,2: Pankkiiri ottaa aina kolmannen kortin.
Pankkiirin käden yhteisarvo on 3: Pankkiiri ottaa kolmannen kortin, jos pelaajan kolmas kortti on 1-2-3-4-5-6-7-9-0 (ei 8).
Pankkiirin käden yhteisarvo on 4: Pankkiiri ottaa kolmannen kortin, jos pelaajan kolmas kortti on 2-3-4-5-6-7.
Pankkiirin käden yhteisarvo on 5: Pankkiiri ottaa kolmannen kortin, jos pelaajan kolmas kortti on 4-5-6-7.
Pankkiirin käden yhteisarvo on 6: Pankkiiri ottaa kolmannen kortin, jos pelaajan kolmas kortti on 6-7.
Pankkiirin käden yhteisarvo on 7: Pankkiiri pitää korttinsa.

3.5.2 Korttien arvojärjestys on seuraava:

i. Yhdeksän pistearvo
ii. Kahdeksan pistearvo
iii. Seitsemän pistearvo; ja
iv. niin edespäin baccaratin pistelaskuun asti

3.5.3 Jakaja ilmoittaa voittajan ja tulokset näytetään samanaikaisesti myös pelaajan puolella.

3.5.4 Kun musta jaon tekevä kortti ilmenee pelin aikana, kortti poistetaan ja asetetaan jakajan oikealle puolelle korttikotelon viereen niin että pelaaja näkee sen selvästi. Tämän jälkeen jakaja ilmoittaa ”Last Hand before shuffle”(viimeinen käsi ennen pakan sekoittamista). Kun viimeinen käsi on pelattu, uusia kortteja ei jaeta ennen kuin pakka on sekoitettu uudelleen.

3.6 Kerääminen

3.6.1 Kun peli on päättynyt, jakaja tyhjentää pelipöydän keräämällä kortit.
Tämä tehdään oikealta vasemmalle, yksi kortti kerrallaan asettamalla kortit toistensa päälle, jotta ne voidaan asettaa takaisin pöydälle, jos kysymyksiä tai kiistoja ilmenee.

3.6.2 Jokaisen jakajan tulee johdonmukaisesta poimia kortit vain yhteen suuntaan vuorojensa aikana.

3.6.3 Kun kaikki kortit on kerätty, jakaja asettaa ne hylkytelineeseen.

4. Laittomat Siirrot

4.1 Casino tai kukaan henkilö ei voi poistaa, lisätä tai muuttaa mitään kortteja pelissä muulla kuin säännöissä mainituilla tavoilla, ja jakaja tai muut casinon työntekijät eivät saa sallia kenenkään osallistua laittomaan toimintaan.

4.2 Jakaja ei itse katso tai paljasta kortin kuvapuolta kenellekään ennen kortin jakamista.

4.3 Yksikään jakaja tai heidän pomonsa ei neuvo pelaajaa pelistrategiassa tai suosittele, miten käsi tulisi pelata, silloin kun pelaajalla on vielä panos odottamassa.

2. Blackjackin Määritelmät ja Säännöt

1. Määritelmät ja erittelyt

1.1 Määritelmät

Blackjack
Ässä ja ylimääräinen kortti, jonka pistearvo on kymmenen, jaettu kahtena ensimmäisenä korttina pelaajalle tai jakajalle.

Hard total tai hard point count total
Käden yhteenlaskettu pistearvo kädessä, joka ei sisällä ässiä tai sisältää niitä mutta ne ovat pistearvoltaan 1.

Piilotettu kortti
Kortti jaetaan jakajalle kuvapuoli alaspäin ja se käännetään ympäri, kun kaikille pelaajille on jaettu heidän pyytämänsä kortit.

Ulkoasu tai pöydän suunnittelu
Huopa, kangas tai jokin muu materiaali suojaa black jack -pöydän pintaa.

Soft total tai soft point count total
Käden yhteenlaskettu pistearvo kädessä, joka sisältää yhden tai useamman ässän. Yksi ässä on saanut pistearvokseen 11.

1.2 Black Jack pelipöytä

1.2.1. Black jackia pelataan standardi 1450x800mm kokoisella pelipöydällä, johon mahtuu enintään seitsemän pelaajaa pelaamaan pöydän toiselle puolelle. Jakaja istuu heitä vastapäätä.

1.2.2 Blackjack-pöydässä tulee olla teline hylätyille korteille. Pöydissä ei ole "no peek" -laitetta. Korttiskannereita voidaan käyttää vaihtoehtoina "no peek" -laitteille. Jos useampi kuin yksi blackjack-pelipöytä on käytössä, blackjack-pöydissä tulee olla casinon myöntämä tunnistenumero pöydän pinnassa tai lisävarusteena.

1.2.3 Seuraavien huomioiden tulee näkyä pöydän ulkoasussa tai viitastossa selvästi niin että jokainen pelaaja voi nähdä ne:

i. Yksi lauseista on suunnilleen tässä muodossa: “dealer must
draw to 16 and stand on 17”
ii. “Blackjack pays 3 to 2” (substitute higher odds according to fact); ja “Insurance pays 2 to 1,” (substitute higher odds and restrictions oninsurance according to fact).

1.3 Pelisäännöt, jotka tulee olla näkyvissä:

i.Minimi- ja maksimipanostasot pöydässä, ja jos käytössä, minimi- ja maksimipanostasot erityistilanteissa.
ii. Jos käytössä, kaikki rajoitukset tuplauksessa.
iii. Jos käytössä, kaikki rajoitukset ässien jakamisessa tai rajoitukset nostettavien korttien lukumäärässä, jos jaat ässät.
iv. Jos käytössä, kaikki spesiaalit maksuaikataulut tai voittojenmaksut

1.4 Korttikotelo
Korttikotelo tulee olla suunniteltu ja rakennettu niin, että pelin rehellisyys säilyy. Korttikotelo ja hylättyjen korttien teline tulee tarkistaa jokaisena pelipäivänä ennen kuin kortit asetetaan niihin, jotta varmistuu, että kotelo ei ole vaurioitunut ja että se toimii moitteettomasti ja sitä ei ole muunneltu tavalla, joka voisi vaikuttaa pelin rehellisyyteen.

1.5 Kortit
Pakkaan kuuluvien korttien arvo on seuraava:

i. Numerokortit 2-10 ovat kortin ilmoittaman numeron arvoisia;
ii.Sotilaat, kuningattaret, tai kuninkaat ovat arvoltaan 10; ja
iii. ässän arvo on joko 1 tai 11. Jos pelaajan tai jakajan korttien arvo ylittäisi 21 ässän saadessa arvon 11, tässä tapauksessa ässän arvo muutetaan arvoon 1.
iv. Standardi blackjack-pakka sisältää 52 korttia neljällä eri maalla (hertta, ruutu, risti ja pata). Kaikki maat sisältävät numeraaliset kortit 2-10 ja sotilaan, kuningattaren, kuninkaan ja ässän.

2. Panokset

2.1 Yleiset säännöt

2.1.1 Ennen kuin ensimmäinen kortti on jaettu pelikierroksella, pelaajan tulee asettaa panos. Asetetulla panoksella voittaa seuraavissa tapauksissa:

i. Pelaajan korttien summa on 21 tai vähemmän ja jakajan korttien summa on enemmän kuin 21;
ii. Pelaajan korttien summa ylittää jakajan korttien summan tilanteessa, jossa sekä pelaajan että jakajan korttien summa ei ylitä 21:tä; tai
iii. Pelaajalla on blackjack ja jakajalla ei ole.
iv. Panokset menetetään silloin, kun pelaajan käsi ei voita, poikkeuksena tilanne, jolloin pelaajan käden arvo on sama kuin jakajan käden arvo. Jakaja kerää kaikki hävityt panokset, poikkeuksena epäsäännöllisyys.

2.1.2 Poikkeuksena, kun parit jaetaan, tuplataan tai panos vakuutetaan, panosta ei voi nostaa, laskea tai kotiuttaa sen jälkeen kun kierroksen ensimmäinen kortti on jaettu. Kaikkien panoksien blackjackissa tulee olla peliohjelman kanssa sopivia noudattaen pelaajan pelitilillä olevia varoja.

2.1.3 Järjestelmä ei hyväksy yhtään panosta, korotusta tai peruutusta sen jälkeen kun aikajärjestelmä on ilmoittanut panosten asettamisajan olevan loppu. Tässä vaiheessa jakaja kuuluttaa "No More Bets". "No More Bets" ilmoitetaan ennen kuin ensimmäinen kortti korttikotelosta jaetaan.

2.1.4 Sen jälkeen, kun viimeinen kortti on tarkistettu ja jakaja on ilmoittanut kierroksen tuloksen, järjestelmä automaattisesti huolehtii pöydän panoksista. Kaikki hävityt panokset kerätään ja voitot maksetaan.

i. Sallitut maksimi- ja minimipanokset näytetään peli-ikkunassa.
ii. Pelaajat ovat itse vastuussa asettamistaan panoksista ja niiden oikeellisuudesta.
iii. Järjestelmä voi hylätä panoksen ennen korttien jakamista, jos kortit eivät ole ajoissa paikallaan, panos ei vastaa minimi- ja maksimipanosrajoja tai pelijärjestelmän kommunikoinnissa esiintyy häiriö, kun on pelaajan aika toimia.

2.1.5 Pelijärjestelmän toimintahäiriö johtaa kaikkien maksujen ja pelien mitätöimiseen.

2.2 Push ja muut poikkeukset
Panos mitätöidään ja palautetaan pelaajalle, kun pelaajan korttien summa on sama kuin jakajan korttien summa tai kun molemmat sekä jakaja että pelaaja saavat blackjackin. Pelaaja häviää panoksensa, jos jakaja saa blackjackin ja pelaajan korttien summa on 21 mutta ei blackjack. Pelaaja menettää panoksensa kun sekä pelaajan että jakajan korttien summa ylittää 21.

2.3 Panosten maksut
i.Voittaville panoksille maksetaan voitot vähintään 1:1 kertoimella, poikkeuksena blackjack, jossa maksukerroin on vähintään 3:2.
ii. Kun sekä jakajan että pelaajan käsien arvo on sama, tätä kutsutaan push-nimellä: kumpikaan ei häviä eikä voita.
iii. Jos pelaajan käden yhteisarvo ylittää 21, hän häviää kyseisen käden ja panoksen.

2.4 Panosten käsittely
Kun vakuutettu, tuplattu tai parin jakanut panos on vahvistettu järjestelmässä, pelaaja ei voi käsitellä, poistaa tai muuttaa panostaan ennen kuin pelaajan käsi on tarkistettu.

2.5 Vakuutetut panokset

2.5.1 Jos jakajalle ensin jaettu kortti on ässä, pelaaja voi tehdä vakuutusvedon, jolla voittaa jos jakajan piilossa oleva kortti on kuningas, kuningatar, sotilas, tai 10 ja jolla häviää, jos jakajan piilossa oleva kortti on ässä, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tai 9. Vakuutus tehdään asettamalla 0,5 kertaa alkupanoksen suuruinen lisäpanos. Pelaaja voi torjua tai hyväksyä vakuutuksen klikkaamalla ohjelmiston komentonappuloita.

2.5.2 Vakuutetut panokset tulee asettaa välittömästi sen jälkeen, kun pelaajille on jaettu kaksi korttia, jakajan yksi kortti on näytetty, ja ennen kuin yhtään lisäkorttia, toisen kortin lisäksi, on jaettu jakajalle.

2.5.3 Kaikki voittavat vakuutuspanokset tullaan maksamaan takaisin 2:1 kertoimella. Kaikki hävityt vakuutuspanokset kerätään välittömästi, kun jakajan piilossa oleva kortti on paljastunut blackjackiksi.

2.6 Tuplaaminen
Casino sallii pelaajan tuplaavan pelaamansa käden, kun kaksi ensimmäistä korttia on jaettu pelaajalle. Tämä tehdään tekemällä lisäpanostus, joka ei saa kuitenkaan ylittää pelaajan alkuperäistä panosta. Ainakin yksi lisäkortti täytyy jakaa siihen käteen, jonka pelaaja on päättänyt tuplata.

2.7 Parin jakaminen
Jos pelaajalle kahtena ensimmäisenä korttina jaetut kortit ovat samanarvoisia, pelaaja voi jakaa käden kahdeksi erilliseksi kädeksi ja tuplata alkupanoksen. Jos pelaaja jakaa parin, jakajan tulee jakaa seuraavat kortit kumpaankin pelattavaan käteen. Kun lisäkortit on jaettu, pelaajan tulee jäädä tai ottaa lisää kortteja. Pelaaja voi jakaa pareja, mukaan lukien ässiä, vain kerran. Casinon oman harkinnan mukaan pelaaja, joka jakaa ässät voi saada vain yhden lisäkortin jaettavaksi kummallekin ässälle. Ässien jakamisessa, jossa toinen pelaajalle jaettu kortti on arvoltaan kymmenen, käden arvoksi tulee 21 eikä blackjack.

3. Korttien käsitteleminen ja manipuloiminen

3.1 Korttien tarkistus ja esittäminen

3.1.1 Kun jakaja on saanut korttipakat pöytään, hänen tulee järjestää ja tutkia kortit.
Jakajan tulee varmistaa, että korttipakoista ei puutu kortteja ja että korteissa ei ole vikoja, naarmuja tai minkäänlaisia merkintöjä.

3.1.2 Jakaja ja hänen pomonsa levittävät kortit kuvapuoli ylöspäin pöydälle vahvistaakseen, että yhtään korttia ei puutu pakasta.
Korttien nurja puoli tarkistetaan myös, että niissä ei ole merkintöjä, joka voisi johtaa korttien arvon tunnistamiseen. Kortit tarkistetaan myös että muiden vaurioiden varalta. Casinon valvontajärjestelmä nauhoittaa koko prosessin.

3.1.3 Jakajan tulee tarkistaa, esittää, sekoittaa ja asettaa kortit korttikoteloon blackjack-pelipöydässä, jossa kortit jaetaan.

3.1.4 Missä tahansa vaiheessa, jos kortit on poistettu blackjack-pelipöydältä ja sitten palautettu pelipöytään, jakajan tulee tarkistaa ja esitellä kortit yllämainitulla tavalla.

3.2 Korttien sekoittaminen ja uudelleen sekoittaminen

3.2.1 Kun kortit on tarkistettu ja esitelty, ne käännetään kuvapuoli alaspäin pelipöydälle. Tämän jälkeen kortit sekoitetaan perusteellisesti, jonka jälkeen kortit pinotaan pakaksi.

3.2.2 Kun kaikki kortit pinossa on jaettu, jakajan tulee sekoittaa kortit uudelleen, jotta ne ovat täysin satunnaisessa järjestyksessä. Pakan uudelleen sekoittaminen tulee suorittaa sen jälkeen, kun viimeinen käsi on saatu pelattua ja pakan jakava musta kortti on saavutettu.

3.2.3 Casinon harkintakyvyn mukaan jakaja voit sekoittaa kortit uudelleen minkä tahansa pelatun käden jälkeen.

3.3 Leikkaus

3.3.1 Sen jälkeen kun kortit on sekoitettu, jakaja pinoaa kortit ja asettaa pakan jakavan kortin neljän pakan taakse korttitelineessä.

3.3.2 Kun jaon tekevä kortti on asetettu paikoilleen, jakaja ottaa kortit jaon tekevän mustan kortin edestä ja asettaa ne pinon taakse.

3.4 Korttien jakaminen
Kortit jaetaan korttikotelosta, joka on suunniteltu peliä varten. Kotelo sijaitsee pöydällä jakajan vasemmalla puolella. Jakajan tulee jakaa kortit kotelosta tai pakasta ja tämän jälkeen asettaa ne oikeille alueille pelipöydässä. Pelikierroksen alussa jakajan tulee aloittaa jakamalla kortit ensimmäiselle pelaajalle jakajasta vasemmalla ja jatkaa myötäpäivään pöydän ympäri. Kortit jaetaan seuraavassa järjestyksessä:

i. Yksi kortti kuvapuoli ylöspäin kaikille pelaajille, jotka ovat asettaneet panoksen;
ii. Yksi kortti kuvapuoli ylöspäin jakajalle;
iii. Toinen kortti kuvapuoli ylöspäin kaikille pelaajille, jotka ovat asettaneet panoksen; ja
iv. Toinen kortti kuvapuoli alaspäin jakajalle.

3.5 Pelaaminen

i. Sen jälkeen, kun kaksi korttia on jaettu jokaiselle pelaajalle ja jakajalle, jokainen pelaaja voi tuplata, jakaa, korottaa, jäädä, tai vakuuttaa panoksensa.
ii. Pelaajien tulee osoittaa päätöksensä selkeästi valitsemalla sopivimman toiminnon ohjelmiston toiminnoista annetun aikarajan sisällä.
iii. Jakajan tulee odottaa ohjelmiston merkkiä pelaajan päätöksen tekemisestä ennen kuin hän voi jakaa lisää kortteja pelaajalle tai ennen kuin hän voi siirtyä toiseen pelaajaan. Jakaja siirtyy automaattisesti eteenpäin pelissä, jos pelaajan korttien summa on tasan 21.
Jos pelaaja ei vastaa casinon antaman ajan puitteissa, ohjelmisto antaa jakajalle merkin ja pelissä siirrytään eteenpäin seuraavaan pelaajaan.

3.6 Korttien kerääminen
Pelaamisen päättyessä, jakaja kerää kaikki pelipöydällä olevat kortit oikealta vasemmalle asettaen kortit toistensa päälle, jotta ne voidaan helposti ottaa esiin uudestaan ja esittää pelattu käsi, jos kysymyksiä tai ristiriitoja ilmenee. Jokaisen jakajan tulee toistuvasti kerätä kortit yhdensuuntaisesti vuoronsa aikana.
Jakajan tulee ensin kerätä omat korttinsa ja käyttää niitä kerätessään pelaajan kortit lisätäkseen ne kädessään olevaan pinoon. Kortit kerätään vastakkaisessa järjestyksessä tai oikealta vasemmalle niin, että jakajan kortit tulevat hylättyjen korttien pinon alle. Keräämisen jälkeen, kaikkien pelaajien kortit ja jakajan kortit asetetaan hylättyjen korttien telineeseen.

3.7 Jakajan piilotettu kortti
Jakaja ei saa katsoa, paljastaa tai antaa lupaa näyttää jakajan piilotettua korttia (kuvapuoli alaspäin olevaa korttia) ennen kuin kaikki pelissä mukana olevat pelaajat ovat saaneet pyytämänsä kortit, jollei jakajan kuvapuoli ylöspäin oleva kortti ole ässä. Jos jakajan kuvapuoli ylöspäin oleva kortti on ässä, ohjelma tarjoaa pelaajille mahdollisuutta ostaa vakuutuksen tietyn aikaa. Tämän jälkeen jakaja tarkistaa saako hän blackjackin.

4. Laittomat siirrot

4.1 Casino tai kukaan henkilö ei voi poistaa, lisätä tai muuttaa mitään kortteja pelissä muulla kuin säännöissä mainituilla tavoilla, ja jakaja tai muut casinon työntekijät eivät saa sallia kenenkään osallistua laittomaan toimintaan.

4.2 Jakaja ei itse katso tai paljasta kortin kuvapuolta kenellekään ennen kortin jakamista.

4.3 Yksikään jakaja tai heidän pomonsa ei neuvo pelaajaa pelistrategiassa tai suosittele miten käsi tulisi pelata, silloin kun pelaajalla on vielä panos odottamassa.

4.4 Ylimääräisten korttien nostaminen pelaajalle ja jakajalle

i. Pelaaja voi valita nostavansa ylimääräisen kortin, jos pelaajan yhteenlasketut pisteet ovat alle 21. Pelaaja, jolla on blackjack eli korttien yhteenlaskettusumma on 21, ei voi nostaa ylimääräisiä kortteja
ii. Jakajan tulee nostaa ylimääräisä kortteja kunnes jakajan kortit ovat arvoltaan 17, 18, 19,20, tai 21.
iii. Jakaja ei voi nostaa ylimääräisiä kortteja jakajan käteen, riippumatta pistearvosta, jos kaikki pelaajat ovat tehneet päätöksen omista käsistään ja jakajan käden pistearvo ei tulisi vaikuttamaan pelin lopputulokseen.

3. Ruletin Määritelmät ja Säännöt

1. Määritelmät ja erittelyt

1.1 Määritelmät

Black Bet
Panos, joka on asetettu mustille numeroille.

Column Bet
Panos, joka on asetettu kaikille kahdelletoista (12) numerolle yhdessä (1) rivissä/sarakkeessa.

Corner Bet
Panos, joka on asetettu neljälle (4) numerolle, jotka muodostavat neliön.
Tai seuraaville neljällä numerolle:
Nolla (0)
Yksi (1)
Kaksi (2)
Kolme (3)
Dozen Bet
Panos, joka on asetettu yhdelle (1) seuraavista:
Numeroille yhdestä (1) kahteentoista (12) "1st 12"
Numeroille kolmestatoista (13) kahteenkymmeneenneljään (24) "2nd 12"
Numeroille kaksikymmentäviisi aina kolmeenkymmeneenkuuteen (36) asti "3rd 12"
Number Bet
Panos, joka on asetettu yhdelle (1) seuraavista:
Numeroille yhdestä (1) kahdeksaantoista (18)
Numeroille yhdeksäntoista (19) kolmeenkymmenenteenkuuteen (36)
Even Bet
Panos, joka asetetaan ruletin parillisille numeroille.

Inside Bet
Panos, joka on kolmenkymmenenseitsemän (37) numeron sisällä vastaten ruletissa olevia numeroita, sisältäen seuraavat:
Corner (tai square) bet
Five number bet
Line bet
Row bet
Split bet
Straight up bet
Street Bet
Six line bet
Line Bet
Panos, joka on asetettu kuudelle (6) numeroille kahdella (2) eri rivillä.

Odd Bet
Panos, joka on asetettu ruletin parittomille numeroille.

Outside Bet
Panokset, jotka on asetettu kolmenkymmenenseitsemän (37) numeron ulkopuolelle, mukaanlukien seuraavat:
Black bet
Column bet
Dozen bet
Eighteen number bet
Even bet
Odd bet
Red bet
Low/High Bet
Casinon pomo
Henkilö, joka on vastuussa pelin valvomisesta.

Red Bet
Panos, joka on asetettu punaisille numeroille.

Row tai Street Bet
Panos, joka on asetettu kolmelle (3) peräkkäin olevalle numerolle.

Split Bet
Panos, joka on asetettu kahdelle (2) numerolle.

Straight Up Bet
Panokset on asetettu seuraavasti:
Yhdelle numerolle yhden (1) ja kolmenkymmenenkuuden (36) väliltä
Nolla (0)

1.2 Pelipöytä

1.2.1 Rulettia pelataan ei-standardin mukaisella 2000x950 mm:n kokoisella pelipöydällä, joka on täyspuuta. Rulettipyörä noudattaa eurooppalaisia standardeja, eli nollia on yksi.

1.2.2 Jos useampi kuin yksi rulettipöytä on käytössä, rulettipöydissä tulee olla casinon myöntämä tunnistenumero pöydän pinnassa tai lisävarusteena.

2. Panostus

2.1 Yleiset säännöt

2.1.1 Kaikki rulettiin asetettavat panokset tulee asettaa niille määrätyille alueille rulettipöydässä. Pelaaja voi asettaa panoksia siihen asti, kunnes jakaja ilmoittaa "No more bets" tai järjestelmän ajastin vilkkuu punaisena.

2.1.2 Jokainen pelaaja on itse vastuussa asettamistaan panoksista ja niiden oikeellisuudesta rulettipöydässä.

2.1.3 Kaikki panokset tarkistetaan tarkasti sen mukaan mihin kohtaan ne on pelipöydässä asetettu sen jälkeen kun pallo on lopettanut pyörimisen ruletissa.

2.1.4 Sallitut minimi- ja maksimipanokset näytetään peli-ikkunassa.

2.1.5 Ohjelmisto voi hylätä panoksen ennen kuin pallo on pistetty pyörimään, jos panosta ei ole asetettu ajallaan, tai se ei kohtaa minimi- ja maksimipanoksen vaatimuksia tai peliserverin toimitahäiriön vuoksi.

2.1.6 Järjestelmän toimintahäiriö johtaa maksujen tai pelien mitätöimiseen.

2.2 Maksut
Ohjelmisto maksaa voittaville panoksille voitot alla mainittujen kertoimien mukaan:

PANOKSET MAKSUT KERTOIMET
Straight 35:1
Split 17:1
Street 11:1
4-Number 8:1
6-Number 5:1
Column 2:1
Dozen 2:1
Red 1:1
Black 1:1
Odd 1:1
Even 1:1
Low 1:1
High 1:1

3. Pyörän käsittely ja manipulointi

3.1 Pyörän ja pallon pyörimissuunta

3.1.1 Ruletin pallon laittaa pyörimään jakaja ruletin pyörän pyörimisen vastaiseen suuntaan. Jotta pelattu kierros olisi voimassa, pallon tulee pyöriä vähintään kolme täyttä kierrosta rulettipyörän ympäri.

3.1.2 Kun pallo on pysähtynyt tietylle numerolle rulettipyörässä, jakaja tarkistaa numeron ja ilmoittaa sen.

3.1.3 Kun jakaja on ilmoittanut kierroksen tuloksen, ohjelmisto kerää hävityt panokset automaattisesti pöydästä ja maksaa voitot voittaneille pelaajille.

3.2 Ruletin pyörän ja pallon tarkistus

3.2.1 Ennen rulettipöydän avaamista, casinon pomo tarkistaa pyörän, jotta siinä ei ole vikoja ja että se pyörii moitteetta.

3.2.2 Pyörän taso tarkistetaan ennen kuin pelipöytä avataan pelikäyttöön.

3.2.3 Pyörää pyöritetään, jotta voidaan tarkistaa, että kaikki liikkuvat osat pyörivät vapaasti ja tasaisesti ja että kaikki osat ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa.

3.2.4 Fyysinen tarkistus suoritetaan, jotta voidaan tarkistaa pallon tasaisuus ja pyöreys.

3.3 Pelaaminen

3.3.1 Rulettia pelataan pöydässä, jossa on kaksi osaa; pyörä ja pelikenttä (pelipöytä).

3.3.2 Pyörä on jaettu 37 satunnaisesti numeroituun osioon; pyörällä on numerot 1–36 ja 0. Numeroista 18 on punaisia ja 18 mustia, 0 on vihreä.

3.3.3 Samat numerot löytyvät myös pelipöydästä, joka toimii panostuksen alustana. Pelipöydästä löytyvät myös mahdollisuudet lyödä vetoa mustasta tai punaisesta, parillisesta tai parittomasta ja paljon muusta.

3.3.4 Pelaaja asettaa panoksia yhdelle tai usealle numerolle ja/tai yhdistelmälle. Jakaja pyörittää pyörää tämän jälkeen yhteen suuntaan ja lisää pyörälle pallon. Pallo pysähtyy yhteen lokeroista, joka osoittaa voittavan numeron. Kamera kohdistetaan tämän jälkeen voittavalle numerolle pelipyörässä.

3.3.5 Panosten voittojenmaksut riippuvat siitä kuinka monta mahdollisuutta on katettu. Mitä pienempi mahdollisuus, sitä korkeammat kertoimet. Kun kaikki panokset on otettu tai maksettu, voidaan uudet panokset asettaa ja pallo pistää pyörimään.

4. PANOSTUSRAJOITUKSET

Panostusrajoitukset ovat voimassa seuraavasti:

  • Kaikki liverulettipelit – kun panostukset kattavat vähintään 92 % kaikista panostusmahdollisuuksista.
  • Kaikki live Baccarat -pelit – panostusten asettaminen sekä pelaajalle että pankille ei ole sallittu.
  • Kaikki live Sic Bo -pelit – panostusten asettaminen sekä isolle että pienelle tai parittomalle ja parilliselle ei ole sallittu.
  • Kaikki live Dragon Tiger -pelit – panostusten asettaminen sekä paikkaan 'Dragon' ja 'Tiger' ei ole sallittu.
  • Football studio – panostusten asettaminen sekä koti- että vierasjoukkueelle ei ole sallittu.
4.1 Bonusta ei voi kierrättää seuraavissa peleissä, ellei kampanjan omissa säännöissä ja ehdoissa ole toisin ilmoitettu:

Fan Tan.