Pelisäännöt

1. Texas Holdem

Pelaajat
Korkeintaan 10 pelaajaa pelaa samassa pöydässä. Turnauksissa voi kuitenkin olla useampia pöytiä.

Panostusrakenne
Texas Hold’emia pelataan kahdella Sokkopanoksella; pienellä (Small Blind) sekä suurella (Big Blind). Sokkopanos on pakollinen panos jonka kaksi välittömästi jakajasta vasemmalla istuvaa pelaajaa joutuvat asettamaan ennen yhdenkään kortin jakoa. Pienen Blindin maksaa välittömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja, ja suuren Blindin pienen Blindin maksaneen pelaajaan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Texas Hold’emin panostusrakenteet ovat Limit, Pot Limit sekä No-Limit.

Pelijärjestys

 1. Blindit maksaa välittömästi jakajan vasemmalla puolella istuvat kaksi pelaajaa. Jakajana (Dealer) toimiva pelaaja on merkitty napilla, jossa on D-kirjain. Dealer -nappi kiertää pöytää myötäpäivään.
 2. Blindien asettamisen jälkeen jokaiselle pelaajalle jaetaan kaksi taskukorttia. Nämä kortit ovat ainoastaan pelaajan itsensä nähtäväksi.
 3. Ensimmäisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi ison Blindin vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 4. Ensimmäisen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan pöydälle kolme avointa korttia (Flop). Nämä kortit ovat yhteisiä kaikille pelaajille ja kukin pelaaja voi käyttää kortteja yhdessä taskukorttiensa kanssa.
 5. Toisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 6. Toisen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan pöydälle neljäs yhteinen kortti (Turn).
 7. Kolmannen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 8. Kolmannen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan pöydälle viides ja viimeinen yhteinen kortti (River).
 9. Viimeisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 10. Viimeistä panostuskierrosta seuraa Näyttö (Showdown), jolloin parhaan viiden kortin pokerikäden omaava pelaaja voittaa potin. Jokainen pelaaja muodostaa parhaan viiden kortin yhdistelmän käyttäen taskukorttejaan sekä yhteisiä kortteja. Mikäli useammalla pelaajalla on samanarvoinen käsi, jaetaan voittopotti tasan näiden pelaajien välillä (Split pot).

2. Omaha & Omaha Hi/Lo

Pelaajat
Korkeintaan 10 pelaajaa pelaa samassa pöydässä. Turnauksissa voi kuitenkin olla useampia pöytiä.

Panostusrakenne
Omahaa pelataan kahdella sokkopanoksella; pienellä (Small Blind) sekä suurella (Big Blind). Sokkopanos on pakollinen panos jonka kaksi välittömästi jakajasta vasemmalla istuvaa pelaajaa joutuvat asettamaan ennen yhdenkään kortin jakoa. Pienen Blindin maksaa välittömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja, ja suuren Blindin pienen Blindin maksaneen pelaajaan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Omahan panostusrakenteet ovat Limit, Pot Limit sekä No-Limit.
Pelirakenne

 1. Blindit maksaa välittömästi jakajan vasemmalla puolella istuvat kaksi pelaajaa. Jakajana (Dealer) toimiva pelaaja on merkitty napilla, jossa on D-kirjain. Dealer -nappi kiertää pöytää myötäpäivään.
 2. Blindien asettamisen jälkeen jokaiselle pelaajalle jaetaan neljä taskukorttia. Nämä kortit ovat ainoastaan pelaajan itsensä nähtäväksi.
 3. Ensimmäisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi ison Blindin vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 4. Ensimmäisen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan pöydälle kolme avointa korttia (Flop). Nämä kortit ovat yhteisiä kaikille pelaajille ja kukin pelaaja voi käyttää kortteja yhdessä taskukorttiensa kanssa.
 5. Toisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 6. Toisen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan pöydälle neljäs yhteinen kortti (Turn).
 7. Kolmannen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 8. Kolmannen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan pöydälle viides ja viimeinen yhteinen kortti (River).
 9. Viimeisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 10. Viimeistä panostuskierrosta seuraa Näyttö (Showdown), jolloin parhaan viiden kortin pokerikäden omaava pelaaja voittaa potin. Jokainen pelaaja muodostaa parhaan viiden kortin yhdistelmän käyttäen kahta taskukorteistaan sekä kolmea yhteistä korttia. Mikäli useammalla pelaajalla on samanarvoinen käsi, jaetaan voittopotti tasan näiden pelaajien välillä (Split pot).

3. Omaha Hi/Lo

Omaha Hi/Lo:ssa jaetaan voittopotti parhaan korkeimman käden ja parhaan matalan käden kesken, jos parhaan matalan käden vaatimukset täyttyvät. Jotta matalan käden vaatimukset täyttyvät, muodostettu käsi ei saa sisältää pareja eikä silmäluvultaan suurempia kortteja kuin 8. Myös matalan käden muodostamisessa on käytettävä kahta taskukorttia sekä kolmea pöytäkorttia. Ässää voi käyttää sekä korkeaan että matalaan käteen. Kun matalia käsiä verrataan, käsi jossa on silmäluvultaan pienimmät kortit voittaa. Tämä tarkoittaa että 7-5- 4-2-A voittaa 8-4-3-2-A. Jos kahdella pelaajalla on sama korkea kortti, verrataan seuraavaksi korkeinta korttia jne. Pelaajan on mahdollista voittaa sekä korkealla että matalalla kädellä. Matala käsi saa olla suora tai värisuora. Huonoin mahdollinen matala käsi on 8-7-6-5-4 ja paras 5-4-3-2-A. Jos vaadittua matalaa kättä ei ole, voittaa paras korkea käsi koko potin.

4. 7 Card Stud & 7 Card Stud Hi/Lo

Pelaajat
Korkeintaan 8 pelaajaa pelaa samassa pöydässä. Turnauksissa voi kuitenkin olla useampia pöytiä.

Panostusrakenne
7 Card Stud:ia pelataan anteilla. Ante on jokaiseen pelikäteen osallistuvan pelaajan ennen ensimmäisten korttien jakoa maksama tasasuuruinen rahasumma. 7 Card Stud:in panostusrakenne on Limit.
Pelijärjestys

 1. Peli alkaa kaikkien pelaajien maksamalla antella. Ante on normaalisti 10 % panostusrakenteen pienimmästä panoksesta: $10-$20 Limit pelin ante on $1.
 2. Anten maksamisen jälkeen kaikille pelaajille jaetaan kolme korttia. Kaksi korteista jaetaan taskukortteina (Hole cards) ja yksi avoimena kuvapuoli ylöspäin (Door card).
 3. Ensimmäisen panostuskierroksen aloittaa pelaaja, jolle on jaettu matalin näkyvä kortti (Bring-in). Jos kahdella pelaajalla on silmäluvultaan samanarvoinen pienin kortti, määrää maa panoksen asettavan pelaajan järjestyksessä risti, ruutu, hertta ja pata. Pelaaja voi valita asettaako hän puolikkaan vaiko kokonaisen panoksen. Ensimmäisellä kierroksella $5-$10 pelissä pienin mahdollinen panos on $5. Kukin pelaajista voi tämän jälkeen vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 4. Ensimmäisen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan kaikille pelaajille neljäs kortti kuvapuoli ylöspäin.
 5. Toisen panostuskierroksen aloittaa pelaaja, jolla on paras näkyvillä oleva käsi. Pelaaja voi joko sököttää tai panostaa varsinaisen panoksen. Panos on edelleen sama; $5, $5-$10 pelissä. Mikäli aloittavalla pelaajalla on näkyvissä pari, voi hän korottaa välittömästi ja panostaa kaksinkertaisen panoksen; $10, $5-$10 pelissä. Kukin pelaajista voi tämän jälkeen vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 6. Toisen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan kaikille pelaajille viides kortti kuvapuoli ylöspäin.
 7. Kolmannen panostuskierroksen aloittaa jälleen parhaan näkyvillä olevan käden omaava pelaaja. Tässä vaiheessa panosten arvo on kaksinkertaistunut ja minimipanos on $10, $5-$10 pelissä. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 8. Kolmannen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan kaikille pelaajille kuudes kortti kuvapuoli ylöspäin.
 9. Neljännen panostuskierroksen aloittaa parhaan näkyvillä olevan käden omaava pelaaja. Minimipanos on $10, $5-$10 pelissä. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla
 10. Neljännen panostuskierroksen päätyttyä jaetaan kaikille pelaajille kuudes ja viimeinen kortti. Tämä kortti jaetaan ensimmäisen kierroksen tapaan taskukorttina kuvapuoli alaspäin.
 11. Viidennen ja viimeisen panostuskierroksen aloittaa parhaan näkyvillä olevan käden omaava pelaaja. Minimipanos on $10, $5-$10 pelissä. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 12. Jos kaikki pelaajat, kaikkia olettamuksia vastaan, olisivat vielä jäljellä pelissä niin, viimeistä korttia jaettaessa ei korttipakassa riitä kortteja kaikille. Näin ollen jaetaan vain yksi kortti, joka asetetaan pöydälle kuvapuoli ylöspäin ja josta näin ollen tulee viimeinen kortti kaikille pelaajille. -> Viimeistä panostuskierrosta seuraa Näyttö (Showdown), jolloin parhaan viiden kortin pokerikäden omaava pelaaja voittaa potin. Jokainen pelaaja muodostaa parhaan viiden kortin käden hänelle jaetuista seitsemästä kortista. Mikäli kaikki pelaajat ovat vielä jäljellä potissa, ei viimeistä korttia jaettaessa korttipakassa riitä kortteja kaikille, vaan jaetaan ainoastaan yksi yhteinen kortti joka asetetaan pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Tämä kortti korvaa normaalisti pelaajille jaettavan viimeisen pimeän taskukortin.

5. 7 Card Stud Hi/Lo

7 Card Stud Hi/Lo:ssa jaetaan voittopotti parhaan korkeimman käden ja parhaan matalan käden kesken, jos parhaan matalan käden vaatimukset täyttyvät. Jotta matalan käden vaatimukset täyttyvät, muodostettu käsi ei saa sisältää pareja eikä silmäluvultaan suurempia kortteja kuin 8. Myös matalan käden muodostamisessa on käytettävä kahta taskukorttia sekä kolmea pöytäkorttia. Ässää voi käyttää sekä korkeaan että matalaan käteen. Kun matalia käsiä verrataan, käsi jossa on silmäluvultaan pienimmät kortit voittaa. Tämä tarkoittaa että 7-5- 4-2-A voittaa 8-4-3-2-A. Jos kahdella pelaajalla on sama korkea kortti, verrataan seuraavaksi korkeinta korttia jne. Pelaajan on mahdollista voittaa sekä korkealla että matalalla kädellä. Matala käsi saa olla suora tai värisuora. Huonoin mahdollinen matala käsi on 8-7-6-5-4 ja paras 5-4-3-2-A. Jos vaadittua matalaa kättä ei ole, voittaa paras korkea käsi koko potin.

6. 5-Card Draw

Pelaajat
Korkeintaan 5 pelaajaa pelaa samassa pöydässä.

Panostusrakenne
5 - Card Draw:ta pelataan kahdella Sokkopanoksella; pienellä (Small Blind) sekä suurella (Big Blind). Sokkopanos on pakollinen panos jonka kaksi välittömästi jakajasta vasemmalla istuvaa pelaajaa joutuvat asettamaan ennen yhdenkään kortin jakoa. Pienen Blindin maksaa välittömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja, ja suuren Blindin pienen Blindin maksaneen pelaajaan vasemmalla puolella istuva pelaaja. 5-Card Draw:n panostusrakenteet ovat Limit, Pot Limit sekä No-Limit.

Pelijärjestys

 1. Blindit maksaa välittömästi jakajan vasemmalla puolella istuvat kaksi pelaajaa. Jakajana (Dealer) toimiva pelaaja on merkitty napilla, jossa on D-kirjain. Dealer -nappi kiertää pöytää myötäpäivään.
 2. Blindien asettamisen jälkeen jokaiselle pelaajalle jaetaan viisi korttia. Nämä kortit on ainoastaan pelaajan nähtäväksi.
 3. Ensimmäisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi ison Blindin vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 4. Ensimmäisen panostuskierroksen päätyttyä kukin yhä mukana olevista pelaajista voi vaihtaa korttejaan. Ensimmäisenä korttinsa saa vaihtaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Jokainen pelaajista voi vaihtaa 0 – 5 korttia.
 5. Toisen panostuskierroksen aloittaa välitttömästi jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja. Kukin pelaajista voi vuorollaan luovuttaa, korottaa tai maksaa toisten korotukset. Panostuskierros päättyy, kun jokainen pelaajista on joko luovuttanut tai osallistunut pottiin samalla summalla.
 6. Viimeistä panostuskierrosta seuraa Näyttö (Showdown), jolloin parhaan viiden kortin pokerikäden omaava pelaaja voittaa potin. Jokainen pelaaja muodostaa parhaan viiden kortin yhdistelmän käyttäen kädessään olevia kortteja. Mikäli useammalla pelaajalla on samanarvoinen käsi, jaetaan voittopotti tasan näiden pelaajien välillä (Split pot).
Yhteyskatkos
Mikäli pelaaja menettää yhteytensä ennen tai kortinnoston aikana, eikä kykene muodostamaan yhteyttä ennen timeoutia, pelaajan kortit vaihdetaan automaattisesti. Mikäli pelaajalla on jokin alla luetelluista käsistä, tullaan kyseiset kortit pitämään automaattisen vaihdon aikana:
 1. Kaksi paria tai korkeampi
 2. Avoin Royal Straight Flush-drag (KQJ10 samassa maassa)
 3. Korkea pari (AA, KK, QQ, JJ)
 4. Mahdollisuus suoraan tai värisuoraan
 5. Matala pari (1010 tai pienempi)
 6. Avoin mahdollisuus suoraan
 7. Suljettu mahdollisuus suoraan
 8. Korkea kortti (A, K, Q, J)
 9. Yhtään korttia ei säilytetä

7. Multi-table Tournaments

Multi-table -turnaukset alkavat ennalta määriteltynä kellonaikana. Samassa turnauksessa on mukana useita pelaajia ja turnausta pelataan samaan aikaan useammassa pöydässä. Pöydät vähenevät kun pelaajia tippuu turnauksesta ja lopulta jäljellä on vain finaalipöytä jossa viimeiseksi jäljelle jäänyt pelaaja voittaa turnauksen. Pelaajien tippumisjärjestys määrittää turnauksen loppusijoitukset. Turnaukseen rekisteröitymisen pystyy peruuttamaan ennen turnauksen alkamisaikaa.

8. KO-turnaukset

KO-turnauksissa noudatetaan normaaleja usean pöydän turnauksen sääntöjä sillä poikkeuksella, että jokaisesta pelaajasta maksetaan pudotuspalkkio. Kun pelaaja putoaa, hänen pudotuspalkkiostaan maksetaan 50 % hänet pudottaneelle pelaajalle ja loput 50 % lisätään tämän pelaajan pudotuspalkkioon.

9. Sit & Go

Sit & Go -turnaukset ovat yhden pöydän turnauksia jotka alkavat kun pöytä on täynnä. Tarjolla on kahden, kuuden sekä yhdeksän pelaajan pöytiä. Turnauksen sisäänosto vaihtelee ja voit valita mieluisesi. Kuuden ja yhdeksän pelaajan turnauksissa yleensä kolme parasta pelaaja voittavat prosenttiosuuden palkintopotista.

10. Cash Tables

Käteispöydissä pelataan rahalla pelimerkkien sijaan. Pelipöytään pääsee mukaan pelaajat jotka ovat ensimmäisenä pyödässä. Pelaaja voi istua tyhjään pöytään ja ensimmäinen käsi pelataan kun pöytään saapuu lisää pelaajia. Pelaaja voi poistua pöydästä missä vaiheessa tahansa ja ottaa jäljellä olevat rahansa pöydästä mukaansa.

11. Twister

Twister -turnaukset ovat nopea versio Sit & Go -turnauksista joissa kolme pelaaja pelaavat Texas Holdem No Limit -pokeria ja saavat 500 pelimerkkiä. Palkintopotin suuruus arvotaan kun kolme pelaajaa on liittynyt pöytää. Potin suuruus vaihtelee 2 - 1000 kertaa sisäänoston hinta.

12. Age of the Gods

Age of the Gods Twister -turnaukset ovat Twister -turnauksia pienellä muutoksella. Pelaajat saavat aluksi 100 pelimerkkiä ja aina kun turnaus alkaa, Age of the Gods jackpot voidaan voittaa. Palkintopotin suuruus arvotaan kun kolme palaaja on liittynyt pöytään. Potin suuruus vaihtelee 2 - 100 kertaa sisäänoston hinta. Mikäli yksi tai useampi pöydän pelaajista valitsevat pelata jackpot -peliä, turnaus keskeytetään jackpot -pelin ajaksi. Age of the Gods jackpot -peli on useamman tason progressiivinen jackpot joka kasvaa kaikkien pelaajien panostamista peleistä Age of the Gods -peleissä. Jackpot koostuu neljästä eri tasosta: Power, Extra Power, Super Power sekä Ultimate Power. Jokainen panostus Age of the Gods -peleissä kerryttää jackpotin arvoa 0.99% panoksesta.

13. Wild Twister

Wild Twister -turnaukset ovat Twister -turnauksia pienellä muutoksella. Näistä turnauksista voit voittaa 2 - 100 kertaa sisäänoston panoksen ja voitetut varat voi käyttää Twister -sekä Age of the Gods -turnauksien sisäänostoon. Tässä turnausmuodossa kaikki toiminta tapahtuu automaattisesti. Kun turnaus alkaa, kaikki kolme pelaajaa menevät automaattisesti all in ja tämä jatkuu niin monta kättä kunnes voittaja on selvillä.

14. 6 Plus Poker

Six Plus Holdem -pelimuoto on muunnos normaalista Texas Holdemista. Tässä pelimuodossa korttipakasta on poistettu kortit arvoltaan kahdesta viiteen eli pakasta on jäljellä 36 isointa korttia. Six Plus Holdem on tarjolla käteispeleissä, Sit & Go -turnauksissa sekä MTT -turnauksissa.

15. Speed Poker

Speed Poker on käteispokerin pelimuoto, jossa pelaajalla on mahdollisuus luovuttaa kätensä heti sen nähtyään ja näin tehdessään pelaaja siirtyy heti seuraavaan pelipöytään ja saa uuden aloituskäden.

16. Panostuskierros

Check
Jos kukaan ei ole vielä panostanut (bet), voi pelaaja sököttää (check) ja siirtää vuoron seuraavalle pelaajalle. Pelaaja voi näin pysyä pelissä ilman panostamista. Mikäli joku muu on kuitenkin panostanut, tai panostaa pelaajan sököttämisen jälkeen, on pelaajan joko maksettava (call), korotettava (raise) tai luovutettava (fold).

Fold
Pelaajalla on aina mahdollisuus luovuttaa (fold). Tällöin pelaaja luovuttaa korttinsa näyttämättä niitä toisille pelaajille ja on ulkona seuraavaan jakoon asti.

Call
Mikäli joku on panostanut, täytyy pelaajan vähintään maksaa (call) toisen pelaajan tekemä panostus pysyäkseen mukana jaossa.

Bet

Mikäli kukaan muu pelaaja ei ole vielä panostanut (bet), voi pelaaja vuorollaan panostaa itse. Panostamalla pelaaja pakottaa muut pelaajat joko maksamaan (call), korottamaan (raise) tai luovuttamaan (fold).

Raise

Jos yksi pelaaja on panostanut (bet), voi toinen pelaaja vuorollaa korottaa (raise) pakottaen muut pelaajat joko maksamaan (call), korottamaan (raise) tai luovuttamaan (fold).

17. Pokerikäsien arvojärjestys

Pokerikädet luokitellaan seuraavasti:

1.
Kuningasvärisuora
Paras mahdollinen värisuora, jonka kortit ovat kympistä ässään samaa maata2. Värisuora (Straight flush)
Suora jonka kortit ovat kaikki samaa maata. Jos useammalla pelaajalla on värisuora, voittaa pelaaja jonka värisuorassa on korkeimmat kortit.3. Neloset (Four of a kind)
Neljä samanarvoista korttia. Mikäli useammalla pelaajalla on neloset, voittaa pelaaja jonka neloset muodostuvat korkeimmista korteista.4. Täyskäsi (Full house)
Kolmoset ja pari. Mikäli useammalla pelaajalla on täyskäsi, voittaa pelaaja jonka täyskäsi muodostuu korkeimmista kolmosista.5. Väri (Flush)
Viisi samaa maata olevaa korttia. Mikäli useammalla pelaajalla on väri, voittaa pelaaja jonka väri muodostuu korkeimmista korteista.6. Suora (Straight)
Viisi numerojärjestyksessä olevaa korttia. Mikäli useammalla pelaajalla on suora, voittaa pelaaja jonka suora muodostuu korkeimmista korteista.7. Kolmoset (Three of a kind)
Kolme saman arvoista korttia. Mikäli useammalla pelaajalla on kolmoset, voittaa pelaaja jonka kolmoset muodostuvat korkeimmista korteista.8. 2 Kaksi paria (Two pairs)
Kaksi paria. Mikäli useammalla pelaajalla on kaksi paria, voittaa pelaaja jonka pari muodostuu korkeimmista korteista. Jos kahdella pelaajalla on sama korkein pari, voittaa pelaaja jonka toinen pari muodostuu korkeimmista korteista.9. 1 Yksi pari (One pair)
Kaksi samanarvoista korttia. Mikäli useammalla pelaajalla on pari, voittaa pelaaja jonka pari muodostuu korkeimmista korteista.10. Korkein kortti (High card)
Ei mitään kättä. Mikäli useammalla pelaajalla ei ole mitään kättä, voittaa pelaaja jolla on korkein kortti.

18. Yleiset Säännöt

Käytössä olevat panostusrakenteet

Limit

Limitissä jokainen panos/korotus on kiinteä summa. Esimerkiksi ainoa sallittu panos/korotus $5-$10 Limit Hold’em pelissä on $5 kahden ensimmäisen kierroksen aikana ja $10 kahden viimeisen kierroksen aikana. Maksimimäärä panostuksille/korotuksille on 4 yhden panostuskierroksen aikana.

No-Limit

No-Limitissä ei ole maksimirajaa pelaajan panoksille/korotuksille. Panoksen/korotuksen tulee kuitenkin olla vähintään samalla tasolla kierroksen edellisen panoksen/korotuksen kanssa: $5, $5-$10 pelissä. Korotusten lukumäärälle ei ole rajaa.

Pot-Limit

Pot-Limitissä panostus/korotus voi korkeintaan olla potin sekä kierroksen kaikkien aiempien panostusten (mukaan lukien pelaajan omat panokset) arvoinen. Korotusten lukumäärälle ei ole rajaa.

19. Alias

Alias on nimimerkki, jolla pelaajat tuntevat toisensa monen pelaajan ympäristössä.

Seuraavat säännöt ovat voimassa:

• Kun pelaaja ensimmäisen kerran tulee iPoker-verkkoon, hänelle annetaan nimimerkki.
• Pelaaja voi halutessaan vaihtaa nimimerkin kerran. Tämä jälkeen nimimerkkiä ei voi enää muuttaa eikä vaihtaa.
• Pelaajalla ei voi olla useita nimimerkkejä.
• Loukkaavia nimimerkkejä ei sallita. Jos valitsemasi nimimerkki katsotaan loukkaavaksi, se hylätään ja sinun tulee valita jokin toinen nimimerkki. Päätösvalta asiasta on talolla.
• Nimimerkissä voi olla isoja ja pieniä kirjaimia (a–z) sekä numeroita (0–9). Nimimerkin vähimmäispituus on 4 merkkiä ja enimmäispituus 16 merkkiä.

20. Chip/Cash Dumpings

Chip dumping (pelimerkkien häviäminen tahallaan toiselle pelaajalle) ei ole sallittua ja voi johtaa seuraaviin:

• Pelaajat hylätään ja poistetaan turnauksesta.
• Pelaajat menettävät kaikki sisäänostosummat ja pääsymaksut.
• Pelaajille annetaan pysyvä porttikielto iPoker-verkkoon.

Huomaathan: Nämä päätökset ovat sivuston harkinnassa.

21. Coffeehousing

Coffeehousing (väärän kuvitelman antaminen muille omista korteistaan) ei ole sallittua.

Seuraavat chat-säännöt ovat voimassa:

• Chattailu, joka voi vaikuttaa peliin tai sen lopputulokseen, ei ole sallittua pelaajien keskuudessa. Tämä käsittää keskustelun pelaajien pelikäsistä tai heidän vastustajiensa käsistä.

Keskustelun väärinkäyttö voi johtaa seuraaviin:

• Pelaajat hylätään ja poistetaan turnauksesta.
• Pelaajat menettävät kaikki sisäänostosummat ja pääsymaksut.
• Pelaajille annetaan pysyvä porttikielto iPoker-verkkoon.

Huomaathan: Nämä päätökset ovat sivuston harkinnassa.

22. Yhteispeli ja bottien ja/tai kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttö.

Pokeri on peli, jossa pelaajat pelaavat oman etunsa mukaisesti. Kumppanuus ja kaikenlainen pelaajien välinen yhteistyö on kielletty.
On myös kiellettyä käyttää botteja tai kolmannen osapuolen ohjelmia, jotka antavat pelaajalle epäreilua etua ja/tai tekevät päätöksiä pelaajan puolesta.

Yhteispeli ja minkään tyyppisten bottien tai kolmannen osapuolen ohjelmien käyttö edun saamiseksi voi johtaa seuraaviin:

• Pelaajat hylätään ja poistetaan turnauksesta.
• Pelaajat menettävät kaikki sisäänostosummat ja sisäänpääsymaksut.
• Pelaajille annetaan pysyvä porttikielto iPoker-verkkoon.

Huomautus: Päätösvalta näistä asioista on talolla.

23. Yhteyden katkeaminen

Jos pelaajan internet-yhteys katkeaa järjestelmästä turnauspelaamisen aikana, seuraavat säännöt ovat voimassa:

• Jos pelaajan yhteys katkeaa käden pelaamisen aikana ja pelaaja on asettanut panoksen, hänellä on 30 sekuntia aikaa yhdistää uudelleen. Jos uudelleen yhdistäminen ei tapahdu 30 sekunnin aikana, tapahtuu seuraava:

- Jos pelaaja voi katsoa/sököttää, heidän kätensä katsotaan automaattisesti.
- Jos pelaaja ei voi katsoa/sököttää kättään eikä sitä voi ottaa mukaan All-iniin, heidän kätensä automaattisesti luovutetaan.
- Pelaajilta, joiden yhteys katkeaa eivätkä he pysty palaamaan turnaukseen, kerätään edelleen blindit eli sokkopanokset. Pelaajan pitäisi pyrkiä kirjautumaan uudelleen sisään niin nopeasti kuin mahdollista. Pelaaja ei menetä paikkaansa pöydässä, ja hänen kätensä joko sökötetään tai kipataan, kunnes hän palaa.
- Jos pelipalvelimessa ilmenee ongelmia, jotka estävät pelin loppuun saattamisen, senhetkisen käden pelaaminen peruutetaan ja pelaajan pokeripöydän saldo palautetaan siihen tilaan, jossa se oli käden alussa.
- Jos pelaajan yhteys katkeaa käteispelin aikana, pelaaja istuu ulkona automaattisesti siihen asti, kunnes hän palaa ja päättää taas asettaa blindit. Pelaajalta ei tänä aikana aseta blindeja. Jos pelaaja istuu ulkona yli 7 minuutin ajan, hänet poistetaan pöydästä ja pinossa oleva summa palautetaan pelaajan saldoon.

24. Keskeytyneet turnaukset

Joskus harvoin turnaus voi eri syistä keskeytyä. Tällöin maksut hyvitetään seuraavasti (ennen keskeytystä pudonneet pelaajat eivät saa hyvityksiä):

Heads-Up-turnaukset
Molemmille pelaajille palautetaan sisäänostosumma + pääsymaksu.

ALL SNG -turnaukset
Kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat korvauksen seuraavasti:

• Sisäänostosumma ja pääsymaksu palautetaan.
• Kukin pelaaja saa yhtä suuren osuuden pudonneiden pelaajien sisäänostoista.

MTT-turnausten takuupotti
Hyvitykset riippuvat siitä, missä vaiheessa turnaus on, kun se keskeytyy:

Jos ei olla vielä palkintorahavaiheessa:

(Jos turnaus on edelleen rebuy-vaiheessa, niin palkintopotti on sisäänostojen ja lisäostojen yhteissumma. Kun rebuy-aika on umpeutunut, palkintopotti on ilmoitettu takuupotti.)

• Kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat korvauksen seuraavasti:

- Sisäänostosummat ja pääsymaksu palautetaan.
- Palkintovarojen saldo jaetaan seuraavasti:

 • 50 % varoista jaetaan tasan jäljellä olevien pelaajien kesken.
 • 50 % jaetaan suhteessa pelaajien pelimerkkien määrään.


Jos ollaan jo palkintorahavaiheessa:

• Kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat korvauksen seuraavasti:

- Sisäänostosummat ja pääsymaksu palautetaan.
- Jokaiselle pelaajalle maksetaan summa, joka vastaa palkintoa, jonka seuraavaksi pudonnut pelaaja olisi saanut, jos turnaus ei olisi keskeytynyt.
- Jäljellä olevasta palkintopotista 50 % jaetaan tasan pelaajien kesken ja 50 % jaetaan suhteessa heidän pelimerkkiensä määrään.


MTT-turnausten takuuton potti
Jos ei olla vielä palkintorahavaiheessa:

• Kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat hyvityksen seuraavasti:

- Sisäänostosummat ja pääsymaksu palautetaan.
- Palkintovarojen saldo jaetaan seuraavasti:
 • 50 % varoista jaetaan tasan jäljellä olevien pelaajien kesken.
 • 50 % jaetaan suhteessa pelaajien pelimerkkien määrään.


Jos ollaan jo palkintorahavaiheessa:
• Kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat hyvityksen seuraavasti:

- Sisäänostosummat ja pääsymaksu palautetaan.
- Jokaiselle pelaajalle maksetaan summa, joka vastaa palkintoa, jonka seuraavaksi pudonnut pelaaja olisi saanut, jos turnaus ei olisi keskeytynyt.
- Jäljellä olevasta palkintopotista 50 % jaetaan tasan pelaajien kesken ja 50 % jaetaan suhteessa pelaajien pelimerkkien määrään.


Freeroll-turnaukset
Jos ei olla vielä palkintorahavaiheessa:

• 50 % varoista jaetaan tasan jäljellä olevien pelaajien kesken.
• 50 % jaetaan suhteessa pelaajien pelimerkkien määrään.

Jos ollaan jo palkintorahavaiheessa:

• Jokaiselle pelaajalle maksetaan summa, joka vastaa palkintoa, jonka seuraavaksi pudonnut pelaaja olisi saanut, jos turnaus ei olisi keskeytynyt.
• Jäljellä olevasta palkintopotista 50 % jaetaan tasan pelaajien kesken ja 50 % jaetaan suhteessa pelaajien pelimerkkien määrään.

Twister-tapahtumat
Jos palkintopotti on alle 1 000 €:

• Jäljellä olevat pelaajat saavat hyvityksen sisäänostostaan.
• Jäljelle jäänyt palkintopotti jaetaan sitten suhteessa pelaajien pelimerkkien määrään.

Jos palkintopotti on 1 000 € tai enemmän:

• Kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat hyvityksen sisäänostostaan.
• Kaikki pelaajat saavat 10 % jäljellä olevasta palkintopotista.
• Jäljelle jäänyt palkintopotti jaetaan sitten suhteessa pelaajien pelimerkkien määrään./p]

25. Talon säännöt

Talo pidättää oikeuden tehdä seuraavaa:

• Hylätä ketkä tahansa pelaajat, jotka eivät noudata turnaussääntöjä tai käyttäytyvät sopimattomasti turnauksen aikana.
• Muuttaa minkä tahansa turnauksen aikaa, taattua palkintoa tai turnausta ilman ennakkoilmoitusta.
• Muuttaa sääntöjä ja tehdä lopulliset päätökset liittyen ilmeneviin turnausongelmiin.
• Kaikki päätökset ovat sivuston harkinnassa ja ne ovat lopullisia.

26. Yksilöllinen pelaaminen

Pokeri on peli, jossa pelaajat pelaavat oman etunsa mukaisesti. Kumppanuus ja kaikenlainen pelaajien välinen yhteistyö on kielletty.
On myös kiellettyä pelata itseään vastaan käyttämällä useita tilejä verkossa. Usean tilin käyttö verkossa tähän tarkoitukseen voi johtaa seuraaviin:

• Pelaajat hylätään ja poistetaan turnauksesta.
• Pelaajat menettävät kaikki sisäänostosummat ja sisäänpääsymaksut.
• Pelaajille annetaan pysyvä porttikielto iPoker-verkkoon.

27. Turnauksiin rekisteröityminen

Seuraavat säännöt ovat voimassa:

• Pelaajien rekisteröityminen on avoinna turnauksen listatun rekisteröitymisajan loppuun asti.
• Jokaisella turnauksella on kiinteä sisäänostosumma, lukuun ottamatta Freeroll-turnauksia, jotka eivät vaadi sisäänostoa.
• Kun turnauksen rekisteröitymisaika on loppunut tai kun turnaus on alkanut, pelaajat eivät voi enää rekisteröityä. Sisäänostosumma ja pääsymaksu eivät ole palautettavissa.
• Jokaisella turnauksella on pääsymaksu, lukuun ottamatta Freeroll-turnauksia.
• Jokaiseen turnaukseen vaaditaan minimimäärä pelaajien rekisteröitymisiä. Jos pelaajia ei rekisteröidy minimimäärää, turnaus peruutetaan. Jos turnaus peruutetaan, sisäänostosumma ja pääsymaksu hyvitetään pelaajille.
• Jos rekisteröidyt turnaukseen mutta et ole kirjautuneena Multi-Player-pokerijärjestelmään, kun turnaus alkaa, sinut sijoitetaan pöytään automaattisesti. Sinut pelataan sitten sokkopanoksilla, kunnes pelimerkkejä ei ole enää jäljellä tai kirjaudut sisään pelaamaan.

28. Tauot turnauksissa

Isoissa turnauksissa voi olla aikataulutettuja taukoja. Taukojen tiheys ja kesto määritetään turnauksen luomisen aikana.

29. Sitting 0ut

Seuraavat säännöt ovat voimassa, jos pelaaja ei osallistu peliin:

• Jos pelaaja istuu ulkona turnauksesta, hänet pelataan blindeilla eli sokkopanoksilla pois.
• Jos pelaaja ei palaa turnaukseen, hän menettää kaikki maksamansa sisäänostosummat ja pääsymaksut.
• Jos pelaaja istuu käteispelissä ulkona yli 7 minuutin ajan, hänet poistetaan pöydästä ja hänen pinossaan jäljellä oleva summa palautetaan hänen saldoonsa.
• Kun pelaat useassa pöydässä, et voi nousta pois (sit out) yhdestä tietystä käteispöydästä. Jos nouset pois (sit out) yhdestä käteispöydästä, nouset samalla automaattisesti pois muista aktiivisista käteispöydistä.

30. Slow play

Hidasta pelaamista koskevat seuraavat säännöt:

- Käteispöydät:
Pöydissä, joissa sokkopanokset ovat alle 0,05 € / 0,10 €, pelaajilla on 15 sekuntia aikaa vastata. Tämän ajan päätyttyä aktivoidaan aikapankki.
Pöydissä, joissa sokkopanokset ovat yli tai yhtä kuin 0,05 € / 0,10 €, pelaajilla on 20 sekuntia aikaa vastata. Tämän ajan päätyttyä aktivoidaan aikapankki.
Jos pelaaja käyttää aikaa enemmän ja kuluttaa aikapankistaan kaiken ajan, hänet merkitään ulkona istuvaksi (sit out).
Pelaaja aloittaa pelin 20 sekuntia aikapankissaan. Nämä 20 sekuntia vähenevät sitä mukaa, kun pelaaja käyttää niitä. Aikapankkiin lisätään 10 sekuntia aina 50 käden, kuitenkin enintään 90 sekuntia.
- Twister- ja Age of the Gods Twister -turnaukset:
Twister-turnauksissa pelaajilla on 15 sekuntia aikaa vastata. Tämän ajan päätyttyä pelaaja merkitään ulkona istuvaksi.
- Usean pöydän turnaukset
Usean pöydän turnauksissa pelaajilla on 20 sekunnin vuorot ja 30 sekuntia aikapankissaan. Jos pelaaja pääsee viimeiseen pöytään, lisätään aikapankkiin 30 sekuntia.
- Sit & Go
• Heads Up- ja Turbo-peleissä pelaajilla on 18 sekunnin vuorot.
• Double or Nothing-, Rocket- ja Hyper Turbo -peleissä pelaajilla on 12 sekunnin vuorot.
Tämän ajan päätyttyä pelaaja merkitään ulkona istuvaksi.
Turnauksissa, joiden sisäänostot ovat yli tai yhtä kuin 500 €, pelaajilla on lisäksi 10 sekunnin aikapankki. Jos pelaaja pääsee viimeiseen pöytään, voidaan aikapankkiin lisätä 10 sekuntia.

31. Soft play

Sopupeli eli salainen yhteispeli, jossa pelaajat eivät aseta tai nosta panosta, vaikka käsi sallisi sen, ja vaarantavat näin pelin reiluuden muille pelaajille, on kiellettyä ja voi johtaa seuraaviin:

• Pelaajat hylätään ja poistetaan turnauksesta.
• Pelaajat menettävät kaikki sisäänostosummat ja pääsymaksut.
• Pelaajille annetaan pysyvä porttikielto iPoker-verkkoon.

Huomaathan: Nämä päätökset ovat sivuston harkinnassa.

32. Pöytien tasapainotus MTT-turnauksissa

Seuraavat säännöt ovat voimassa:

• Pöydän tasapainotus tapahtuu, kun pelaajia putoaa turnauksesta.
• Jäljellä olevia pelaajia siirretään ja pöytiä yhdistetään, kunnes turnauksessa on jäljellä enää yksi pöytä.
• Kun pöytiä yhdistetään, pelaajille ilmestyy viesti informoiden heitä asiasta.
• Multi Player -pokerijärjestelmä valitsee sattumanvaraisesti pelaajan, joka siirretään pöydästä, jossa on eniten jäljellä olevia pelaajia.
• Pelaaja siirretään pöytään, jossa on vähiten jäljellä olevia pelaajia.
• Siirrettävä pelaaja istutetaan uuteen pöytään mahdollisimman kauas isosta blindista eli sokkopanoksesta kuin mahdollista saatavilla olevien paikkojen mukaan.

33. Hinnat & Maksuja

Mitä ovat sisäänostot ja sisäänpääsymaksut?
Sisäänosto on Sit & Go’n tai turnauksen osallistumismaksu, ja sillä kerätyt varat lisätään palkintopottiin. Sisäänpääsymaksu on talon osuus. Näet sisäänoston ja sisäänpääsymaksun erittelyn klikkaamalla turnausaulassa i-kuvaketta.

Mitkä ovat iPokerin rake-limiitit?
Käteispöydissä rake veloitetaan iPokerin välien mukaisesti. Se riippuu sen käteispöydän limiitistä, jossa pelaat:

Pot limit- ja no limit -pelit:

BlinditPelaajien määräRake pottia kohdenRaken enimmäismäärä
0,01 € / 0,02 € - 0,02 € / 0,05 €2-100,01 € jokaista potissa olevaa 0,15 € kohden0,50 €
0,05 € / 0,10 €20,01 € jokaista potissa olevaa 0,15 € kohden1 €
0,05 € / 0,10 €3-100,01 € jokaista potissa olevaa 0,15 € kohden2 €
0,10 € / 0,20 €20,01 € jokaista potissa olevaa 0,20 € kohden1 €
0,10 € / 0,20 €3-100,01 € jokaista potissa olevaa 0,20 € kohden2 €
0,25 € / 0,50 €20,01 € jokaista potissa olevaa 0,20 € kohden1 €
0,25 € / 0,50 €3-100,01 € jokaista potissa olevaa 0,20 € kohden3 €
0,50 € / 1,00 €20,01 € jokaista potissa olevaa 0,20 € kohden1 €
0,50 € / 1,00 €3-100,01 € jokaista potissa olevaa 0,20 € kohden4 €


Limit-pelit:
BlinditPelaajien määräRake pottia kohdenRaken enimmäismäärä
0,02 € / 0,04€ - 0,05 € / 0,10 €2-100,01 € jokaista potissa olevaa 0,25 € kohden0,04 €
0,10 € / 0,20 €2-100,01 € jokaista potissa olevaa 0,25 € kohden0,10 €
0,25 € / 0,50 € - 0,50 € / 1,00 €2-100,02 € jokaista potissa olevaa 0,50 € kohden0,40 €
1,00 € / 2,00 €2-100,02 € jokaista potissa olevaa 0,50 € kohden1,00 €
2,00 € / 4,00 €20,02 € jokaista potissa olevaa 0,50 € kohden1,00 €
2,00 € / 4,00 €3-40,02 € jokaista potissa olevaa 0,50 € kohden2,00 €
2,00 € / 4,00 €5-100,02 € jokaista potissa olevaa 0,50 € kohden3,00 €
3,00 € / 6,00 € - 10,00 € / 20,00 €20,40 € jokaista potissa olevaa 10 € kohden1,00 €
3,00 € / 6,00 € - 10,00 € / 20,00 €3-40,40 € jokaista potissa olevaa 10 € kohden2,00 €
3,00 € / 6,00 € - 10,00 € / 20,00 €5-100,40 € jokaista potissa olevaa 10 € kohden3,00 €
20,00 € / 40,00 €20,75 € jokaista potissa olevaa 20 € kohden1,00 €
20,00 € / 40,00 €3-40,75 € jokaista potissa olevaa 20 € kohden2,00 €
20,00 € / 40,00 €5-100,75 € jokaista potissa olevaa 20 € kohden3,00 €

34. Satunnaislukugeneraattori (RNG)

Playtechin ohjelmiston satunnaislukugeneraattori (RNG) on tunnustetun ja arvostetun akkreditoidun testauslaitoksen, Technical Systems Testingin (TST), sertifioima.
TST tekee yhteistyötä alan toimijoiden, hankkijoiden, valmistajien ja sääntelijöiden kanssa varmistaen ja sertifioiden, että peliohjelmistot toimivat rehdisti, turvallisesti, todennettavalla tavalla ja sääntöjenmukaisesti ja että ne noudattavat kattavimpia lakisääteisiä vaatimuksia.

TST analysoi ohjelmistot ja laitteistot sekä niiden toimintaympäristön eri säädöksiä ja alan yleisten normeja vasten.

TST:n palveluja toimittaa joukko koulutettuja tietojenkäsittelyn asiantuntijoita, insinöörejä, matemaatikkoja ja tietojärjestelmien tarkastajia, joilla on laaja osaaminen ja kokemus nykypäivän teknologioista ja säädöksistä. TST on puolueeton testauspalvelutoimittaja, joka tunnetaan rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Testauslaitoksen täydellinen puolueettomuus on ensiarvoisen tärkeää objektiivisen arvioinnin takaamiseksi.
iPoker-ohjelmiston satunnaislukugeneraattori on TST TECHNICAL SYSTEMS TESTINGIN testaama.