Regler

1. Allmänna Regler och Förklaringar

Giv
Distributionen av kort till spelaren och dealern.

Pit boss
Personen som är ansvarig för övervakningen av utförandet av spelet.

Dealer
Personen som genomför spelet.

Kortsko
Behållaren som korten delas ut från.

2. Definitioner och Regler för Baccarat

1. DEFINITIONER OCH SPECIFIKATIONER

1.1 Definitioner

Baccarat
När poängen av antingen spelarens eller bankens hand blir noll.

Bankens hand
Korten som läggs på för banken avsedd plats på layouten.

Spelarens hand
Korten som läggs på för spelaren avsedd plats på layouten.

Natural
En hand där värdet på det första kortet är 8 eller 9.

Oavgjort/Tie
När både spelarens och bankens kort har samma värde.

Poängräkning
Den totala summan av en hand ska bli ett enskilt nummer mellan 0 och 9 och bestäms av värdet på handens kort. Om det totala värdet av handen kommer upp till ett tvåsiffrigt värde så tas den vänstra siffran bort, och har inget värde, och den högra siffran visar handens värde.

1.2 Baccaratbordet
1.2.1 Baccarat spelas på en halv rund standardskiva, 1450x800mm, med tre platser för insatser på spelare, bank och oavgjort (Tie).
1.2.2 Ett blackjackbord måste ha en hållare för kasserade kort. Borden är inte utrustade med ett insynsskydd. Kortscanners kan användas i stället för skyddsartiklar. Om fler än ett blackjackbord används samtidigt så måste borden ha ett identitetsnummer, namn eller kod, utdelat av casinot och väl synligt för spelarna inom deras användargränssnitt.

1.2.3 Kortsko
En kortsko ska vara designad och konstruerad för att behålla integriteten av spelet.

1.3 Korten

1.3.1 Baccarat spelas med åtta kortlekar, där varje kortlek har 52 kort utan jokrar, med baksida i samma färg och design samt två kuperingskort, en placerad längst bak i kortstapeln och en som skär leken sju kort från slutet. Korten ska delas ut från en kortsko speciellt designad för ändamålet.

1.3.2 Värdet på korten i varje lek ska vara som följer:
i. Alla kort mellan 2 och 9 har sitt eget värde.
ii. Alla tior, knektar, damer och kungar har värdet noll.
iii. Ess är värda ett poäng. Exempel på dessa regler är:
a: En hand som innehåller ett Ess, en 2:a och en 7:a blir totalt 7 poäng.
b: En hand som innehåller ett Ess, en 2:a och en 9 blir totalt 12 poäng men endast en poängräkning på 2 eftersom siffran 1 försvinner i poängsumman på 12

1.3.3
Korten ska inspekteras både före spelets start och när spelet avslutats.

2. INSATSER

2.1 Allmänna regler

2.1.1
En insats ska placeras av spelaren på lämplig plats på Baccarat layouten, sett från spelarens skärm. Maximalt tre insatser får placeras på spelplanens rutor för spelare, bank eller oavgjort.

2.1.2 En insats på bankens hand:
i.vinner om bankens hand har poäng som är högre än spelarens hand
ii.förlorar om bankens hand får poäng som är mindre än spelarens hand.
iii.varken vinner eller förlorar om bankens och spelarens händer har lika värde.

2.1.3 En insats på spelarens hand:
i. vinner om spelarens hand har poäng som är högre än bankens hand
ii. förlorar om spelarens hand får poäng som är mindre än bankens hand.
iii. varken vinner eller förlorar om bankens och spelarens händer har lika värde.

2.1.4 En insats på oavgjort:
i. vinner om spelarens och bankens händer har lika värde
ii. Förlorar om värdet på händerna inte är lika

2.1.5
Efter ett oavgjort spel återbetalas alla övriga insatser automatiskt av systemet.

2.1.6
Ingen ny insats får godkännas, höjas eller återkallas efter att timern har indikerat att tiden för att placera insatserna är over. Vid den här tidpunkten ska dealern annonsera "No More Bets" – inga fler insatser. "No More Bets" ska annonseras före första kortet delas ut från kortskon.

2.1.7
Efter att det sista kortet har lagts ut och dealern annonserar resultatet av ronden kommer systemet automatiskt att ta hand om insatserna på bordet. Systemet samlar in insatserna och delar ut vinsterna.
i. Den lägsta och en högsta tillåtna insatsen visas på skärmen.
ii. Varje spelare är själv ansvarig för att insatsen hamnar på rätt ställe.
iii. En insats kan bli nekad av systemet före korten delas ut om den inte placeras ut I tid, är över eller under lägsta eller högsta tillåtna gräns, eller om kontakten med spelservern bryts.

2.1.8
Ett systemfel resulterar i att spelomgången avbryts.

2.2 Vinster och odds
Vinstutbetalning sker enligt följande:
i. En vinnande insats på spelarens hand betalas med 1 mot 1.
ii. En vinnande insats på bankens hand ger 1 mot 1 minus 5% avgift/rake på vinstsumman. Raken samlas in automatiskt av systemet från spelaren, samtidigt som vinsten delas ut.
iii. Vinst på “oavgjort” betalas med 8 gånger insatsen

3. KORTHANTERING

3.1 Inspektion och presentation av korten

3.1.1 Efter att bordet har fått de kortlekar som ska användas, ska dealern sortera och inspektera korten. Dealern måste försäkra sig om att kortlekarna är kompletta, att inga kort är skadade, repade eller märkta på något sätt.

3.1.2 Pitbossen ska sprida ut korten med siffrorna uppåt, kortlek för kortlek, i rätt ordning och på ett sådant sätt att alla kort visas. Kasinots övervakningskameror ska spela in den här processen varje gång.

3.1.3 Om dealern eller Pitbossen hittar några förstörda eller märkta kort efter att ha kontrollerat korten ska Pitbossen ersätta dem. Defekten noteras på kortlekarna och de returneras till kortlagret.

3.1.4 Varje gång som kortlekarna har flyttats från baccaratbordet och lämnas till annat eller samma bord för nytt spel, så ska dessa rutiner gås igenom igen.

3.2 Blandning och omblandning av korten

3.2.1 Efter att presentation och inspektion av korten har gjorts ska dealern vända korten upp och ner, mixa dem ordentligt (platt på bordet som att göra en sallad), blanda dem och sedan stapla dem.

3.2.2 När hela stapeln av kort delats ut så ska korten blandas på nytt, så att de slumpmässigt blandas om. Omblandningen ska utföras direkt efter att sista handen spelats klart, när man har kommit fram till kuperingskortet.

3.2.3 På casinots inrådan kan dealern blanda om korten när som helst, även innan man når fram till kuperingskortet, men efter att pågående hand blivit avslutad.

3.3 Kupering


3.3.1 När korten har blandats ska dealern stapla korten med framsidan mot sig och kupera korten personligen.

3.3.2 Dealern kuperar korten genom att placera kuperingskortet i kortstapeln.

3.3.3 När kuperingskortet har stoppats in i kortstapeln ska dealern ta alla korten framför kuperingskortet och flytta dem längst bak i stapeln och sedan skära leken sju kort från slutet.

3.3.4 Kuperingskortet ska placeras sju kort från slutet.

3.3.5 Kortstapeln placeras sedan i kortskon för att spelet ska kunna starta.

3.4 Given

3.4.1 Dealern delar ut korten till hänvisad plats på bordsduken direkt framför dealern.

3.4.2 När tiden för att placera insatser börjar ta slut annonserar dealern "NO MORE BETS" och timern blinkar i rött.

3.4.3 Två händer delas uppåtvända. Det första och tredje kortet representerar spelarens kort och det andra samt fjärde kortet representerar bankens kort.

3.4.4 Om spelarens hand ska få ett tredje kort enligt reglerna för Baccarat så ger dealern spelarens hand ett kort och placerar det på tvären vid spelarens två andra kort.

3.4.5 Om bankens hand ska få ett tredje kort enligt reglerna så placeras även det kortet på tvären bredvid bankens två andra kort.

3.5 Spelet


3.5.1 Efter att de första fyra korten har blivit utdelade:
i. Om varken spelaren eller banken har fått en “natural” naturlig 8 eller 9, stannar båda automatiskt utan undantag.
ii. Om värdet av spelarens hand uppgår till totalt 6 eller 7, stannar spelaren.
ii. Om spelaren stannar fortsätter banken om bankens hand är värd fem eller mindre.
iv. Om värdet på spelarens hand är fem eller mindre, fortsätter spelaren automatiskt och dealern ger spelaren ytterligare ett kort.
v. Om spelaren får ett tredje kort ska även banken ha ett tredje kort om;
Bankens hand är värd 0,1,2 så tar banken alltid ett tredje kort. Om bankens hand blir 3 så drar banken ett till kort om spelarens tredje kort är 1-2-3-4-5-6-7-9-0 (inte 8)
Bankens hand blir 4: Banken drar om spelarens tredje kort är 2-3-4-5-6-7
Bankens hand blir 5: Banken drar om spelarens tredje kort är 4-5-6-7
Bankens hand blir 6: Banken drar om spelarens tredje kort är 6-7
Bankens hand blir 7: Banken stannar

3.5.2 Ranking av händer
i. När summan av poängen blir 9
ii. När summan av poängen blir 8
iii. När summan av poängen blir 7
iv. och så vidare, ner till Baccarat, dvs 0

3.5.3 Dealern meddelar vinnaren och resultatet ska samtidigt visas på spelarens sida.

3.5.4 När man kommer fram till kuperingskortet under en spelomgång så tas kortet bort och placeras till höger om dealern bredvid korthållaren helt synbar för spelaren. Dealern meddelar samtidigt att detta är sista handen innan blandning, “Last Hand before shuffle”. När handen är färsigspelad så ska inga fler kort delas ut före kortlekarna har blandats om.

3.6 Uppsamling

3.6.1 Efter varje spelomgång ska dealern samla ihop samtliga kort från bordet. Detta görs från vänster till höger, och ett kort i taget lags ovanpå det andra så man ska kunna lägga ut händerna igen i samma ordning vid frågor eller oklarheter.

3.6.2 Varje dealer ska plocka upp korten på samma sätt och i samma ordning under alla arbetspass.

3.6.3 När korten har samlats ihop så placeras de i kasseringshögen.

4. FÖRBJUDNA AKTIONER

4.1 Inget casino eller någon annan person får flytta, lägga till, eller ändra några av de kort som har tilldelats enlig reglerna. Ingen dealer eller anställd på casinot får tillåta någon person att utföra någon sådan aktivitet som ovan.

4.2 Dealern kommer inte att titta eller exponera framsidan på ett kort till någon person innan det är utdelat.

4.3 Ingen dealer eller casinochef skall ge råd till en spelare om spelstrategi och inte heller rekommendera spelaren ifråga när en hand fortfarnde är i spel.

3. Definitioner och Regler gällande Blackjack

1. DEFINITIONER OCH KRAV

1.1 Definitioner

Blackjack
Ett Ess och ett andra kort med värde av tio, utdelat som de första två korten till spelaren.

Hårt värde
Den totala summan av handen som inte innehåller några Ess eller som innehåller Ess som räknas som ett

Dolt kort
Ett kort som delas ut mörkt till dealern, som också stannar dolt tills spelarna har fått alla kort de ska ha.

Layout eller bordsduk
Filten, duken eller det material som är underlaget för spelytan på blackjackbordet.

Mjukt värde
Den totala summan av handen som innehåller ett eller flera Ess när ett av Essen räknas som 11.

1.2 Det fysiska blackjackbordet
1.2.1 Blackjack spelas på ett standardiserat 1450x800mm runt, halvt bord, med plats för upp till max sju spelare på ena sidan, och plats för dealern på den andra.

1.2.2 Ett blackjackbord måste ha en hållare för kasserade kort. Borden är inte utrustade med ett insynsskydd. Kortscanners kan användas i stället för skyddsartiklar. Om fler än ett blackjackbord används samtidigt så måste borden ha ett identitetsnummer, namn eller kod, utdelat av casinot och väl synligt för spelarna inom deras användargränssnitt.

1.2.3 Följande meddelanden ska synas tydligt, antingen på bordsduken eller på en skylt, väl synlig för alla spelarna vid bordet.
i. Ett av varje av dessa tre uttalanden, i huvudsak i denna form: ”dealern måste dra till 16 och stanna på 17”
ii. “Blackjack betalar 3 mot 2” (enligt faktum egentligen högre odds);och
“Försäkring betalar 2 mot 1”, (ger högre odds och restriktioner på försäkringen enligt faktum).

1.3 Reglerna i spelet som måste anges:
i. Minsta och maxinsatser och om möjligt, lägsta och högsta insatser vid speciella omständigheter
ii. Eventuella tillämpade restriktioner som kan förekomma vid dubbling.
iii. Eventuella tillämpade restriktioner för att dela på Ess eller antalet kort man får efter att ha delat på Ess.
iv. Eventuellt tillämpat specialschema för betalning eller utbetalning av odds

1.5 Kortsko
En kortsko ska vara designad och konstruerad för att behålla integriteten av spelet. Kortskon och kasseringshögen måste inspekteras dagligen före korten placeras i dessa, för att säkerställa att kortskon och andra tillbehör inte är skadade, fungerar normalt, och inte har blivit äventyrat på något sätt som kan äventyra spelets integritet.

1.6 Korten
Värdet på korten i leken är som följer:
i. Korten från 2 till 10 har sitt eget värde;
ii. En knekt, dam eller kung har värdet av tio; och
iii. Ess räknas både som ett eller elva, förutom då värdet elva ger ett totalt värde över 21, då det automatiskt räknas som ett.
iv. En standard kortlek för blackjack ska innehålla 52 kort i fyra färger (hjärter, ruter, klöver och spader) där varje svit innehåller numrerade kort från 2 till 10 samt knekt, dam, kung och Ess.

2. INSATSER

2.1 Allmänna regler

2.1.1 Före första kortet delas ut så måste spelaren lägga ut sina insatser. Insatserna ska betalas ut som vinster under följande omständigheter:
i. Summan av spelarens kort är 21 eller mindre, om summan av värdet av dealerns kort är mer än 21;

ii. Summan av värdet av spelarens kort är högre än värdet av dealerns kort, samt att summan av värdet av bådas kort inte överstiger 21; eller

iii. Spelaren har Black Jack och inte dealern.

iv. Insatsen förloras när spelaren inte har en vinnande hand, förutom då värdet av spelarens hand är lika mycket som värdet av dealerns hand. Dealern samlar in alla förlorade insatser förutom då det förkommit oegentligheter.

2.1.2 Förutom då man delar på ett par, dubblar ner eller lägger in försäkring, kan inga insatser höjas, sänkas eller tas tillbaka efter att det första kortet har delats ut. Alla insatser i blackjack måste göras i enlighet med spelmjukvaran från spelarens disponibla medel.

2.1.3 Inga insatser ska accepteras av systemet, höjas eller ångras, efter det att systemklockan visar att tiden för att placera insatserna är slut. Vid den här tidpunkten skall dealern annonsera "No More Bets" – inga fler insatser. "No More Bets" skall meddelas innan det första kortet delas ut.

2.1.4 Efter att det sista kortet är utdelat och dealern meddelar resultatet, tar systemet automatiskt hand om insatserna på bordet, samlar in de förlorade insatserna och betalar ut vinsterna.

i. Minsta och högsta tillåtna insats meddelas på skärmen.
ii. Spelarna är själva ansvariga för att insatsen placeras på rätt ställe.
iii. En insats kan avslås av systemet före korten börjar delas ut om insatsen inte placeras i tid, eller inte håller sig inom gränserna för minsta eller högsta insats, eller då programvaran misslyckas att kommunicera med spelservern.

2.1.5 Ett systemfel resulterar i att spelomgången ogiltigförklaras.

2.2 “Pusha” och undantag
Insatsen ges tillbaka till spelaren då summan av värdet av spelarens kort, är lika mycket som summan av värdet av dealerns kort, eller då både dealern och spelaren har fått black jack. En spelares insats går förlorad då dealern får blackjack eller då summan av värdet av spelarens kort är 21 men inte genom blackjack och med fler än två kort. Spelaren förlorar insatsen om både spelarens och dealerns kort överstiger 21.

2.3 Vinster
i. Vinster betalas med minsta odds 1 mot 1 med undantag av blackjack då man vinner 3 mot 2.
ii. När både spelaren och dealerns kort har samma värde vinner eller förlorar ingen, utan spelaren behåller insatsen vilket kallas för ”push”.
iii. Om värdet på spelarens kort överstiger 21, förlorar man insatsen direkt.

2.4 Insatser

När en insats har lagts för försäkring, för att dubbla eller splitta en hand, och systemet har godkänt insatsen, så kan spelaren inte ta tillbaka eller ändra den insatsen.
2.5 Försäkring

2.5.1
Om dealerns första kort är ett Ess så kan man försäkra sig mot att dealerns nästa kort är en kung, dam, knekt eller tio, men man förlorar den insatsen om något av övriga kort kommer upp. Försäkringen kostar hälften av den tidigare insatsen och placeras vid/på den tidigare insatsen. Spelaren kan godkänna eller avböja försäkring genom att klicka på rätt knapp.

2.5.2
Försäkringen måste placeras direkt efter att spelaren har fått sina båda kort och dealerns kort blivit upplagt, och före nästa kort delas ut.
2.5.3
Vinnande försäkringar betalas med oddset 2 mot 1. Förlorande försäkringar samlas in av systemet direkt efter att dealern har kollat sina dolda kort för blackjack.

2.6 Dubbla
Spelaren kan tillåtas att dubbla insatsen på sin hand, vilket innebär att man lägger ytterligare lika mycket till som den första insatsen, på de två första korten som spelaren fått. Men handen får då endast ett kort till.

2.7 Dela på ett par
Om de två första korten är lika så får spelaren dela på korten och göra om handen till två separata händer om man samtidigt lägger in en lika stor insats. Om man delar på ett par så måste dealern ge ett andra kort till båda händerna innan spelaren får välja att få flera kort eller att stanna. Man får endast dela på par en gång, detta gäller även par i Ess. Om man delar på Ess så får man dessutom bara ett kort till, på varje hand. Om det andra kortet ger ett värde på totalt 21 så ska det räknas som 21 och inte som blackjack.

3. KORTHANTERING

3.1 Inspektion och presentation av korten

3.1.1 Efter att bordet har fått de kortlekar som ska användas, ska dealern sortera och inspektera korten. Dealern måste försäkra sig om att kortlekarna är kompletta, att inga kort är skadade, repade eller märkta på något sätt.
3.1.2 Pitbossen ska sprida ut korten med siffrorna uppåt, kortlek för kortlek, i rätt ordning och på ett sådant sätt att alla kort visas. Kasinots övervakningskameror ska spela in den här processen varje gång.
3.1.3 Dealern måste inspektera, presentera, blanda och placera korten i kortskon.
3.1.4 Varje gång som kortlekarna har flyttats från blackjackbordet och lämnas till annat eller samma bord för nytt spel, så ska dessa rutiner gås igenom igen.

3.2 Blandning och omblandning av korten

3.2.1 Efter att presentation och inspektion av korten har gjorts ska dealern vända korten upp och ner, mixa dem ordentligt (platt på bordet som att göra en sallad), blanda dem och sedan stapla dem.

3.2.2 När hela stapeln av kort delats ut så ska korten blandas på nytt, så att de slumpmässigt blandas om. Omblandningen ska utföras direkt efter att handen delats klart, när man har kommit fram till kuperingskortet.

3.2.3 På casinots inrådan kan dealern blanda om korten när som helst, även innan man når fram till kuperingskortet, men efter att pågående hand blivit avslutad.

3.3 Kupering
Efter att korten har blandats så ska dealern personligen kupera korten.
i. Kuperingskortet ska placerats 4 kortlekar från slutet i kortskon när man spelar blackjack.
ii. När kuperingskortet har stoppats in i kortstapeln ska dealern ta alla korten framför kuperingskortet och flytta dem längst bak i stapeln.

3.4 Giv
Korten delas ut från en kortsko speciellt designad för uppgiften och placerad på bordet till vänster om dealern. Dealern flyttar korten från kortskon och placerar dem på anvisad plats på bordet. I början av varje runda börjar dealern med spelaren längst till vänster och fortsätter sedan i turordning runt bordet och delar korten I följande ordning:
i. Ett kort med framsidan uppåt till varje spelare som har lagt en insats
ii. Ett kort med framsidan upp till dealern
iii. Ett andra kort med framsidan uppåt, till samma spelare som tidigare, och
iv. Ett andra kort med framsidan nedåt, till dealern.

3.5 Spelet
i. Efter att varje spelare, och dealern, har fått två kort var kommer alla spelarna att få möjligheten att dubbla ner, dela par, stanna, få fler kort eller välja försäkring.
ii. En spelare måste visa vad de vill göra genom att välja lämplig knapp i spelmjukvaran på sin egen dator inom angiven tid.
iii. Dealern måste vänta på signalen från mjukvaran som berättar vad spelaren vill göra innan nästa kort delas ut eller innan dealern går vidare till nästa spelare, förutom då värdet på spelarens kort är exakt 21, eller blir mer än 21, då systemet ger signal till dealern att direkt gå vidare till nästa spelare. Om spelaren inte svarar inom angiven tid så fortsätter dealern på systemets inrådan och går vidare till nästa spelare utan att göra något med den första spelarens kort.

3.6 Uppsamling
Efter avslutad hand ska samtliga kort samlas in av dealern, från höger till vänster, och med det ena kortet over det andra så att det lätt går att ta fram varje spelares hand igen vid frågor eller oklarheter. Varje dealer måste vara konsekvent i uppsamlingen av korten och göra likadant under varje arbetspass. Dealern plockar först upp sina egna kort, och använder sedan dem för att ta upp spelarnas kort och samla ihop dom i motsatt ordning från hur de delades ut, på så sätt att dealerns kort hamnar i botten av de använda korten när de placeras i den kasserade högen.
Efter att korten samlats ihop måste alla korten läggas i den kasserade högen.

3.7 Dealerns hålkort
Dealern får inte titta på, visa, eller tillåta någon som helst exponering av sitt hålkort förrän alla kort har delats ut enligt spelarnas önskemål, förutom då dealerns första kort är ett Ess. Om dealerns uppåtvända kort är ett Ess kommer mjukvaran att erbjuda spelarna att köpa försäkring, och efter förutbestämd tid kommer dealern kontrollera sitt hålkort för att se om det blivit blackjack.

4. FÖRBJUDNA AKTIONER

4.1 Inget casino eller någon person får ta bort, lägga till eller ändra några kort som ligger utanför spelets regler. Ingen delare eller anställd får inte heller uppmuntra någon person att utföra dessa aktiviteter.

4.2 Dealern ska inte titta på eller exponera framsidan på ett kort innan det är utdelat.

4.3 Ingen dealer eller casinochef ska ge en spelare råd om spelstrategi eller rekommendera en spelare i en hand som fortfarande är i spel.

4.4 Utdelning av ytterliggare kort från spelare och dealers
i. En spelare kan välja att dra ett ytterliggare kort om man inte kommit upp i 21 än. En spelare med blackjack eller en summerad hand till 21 kan inte bli erbjuden ett nytt kort från mjukvaran.
ii. En dealer måste dra nya kort till dealerns hand som meddelas via mjukvaran tills man kommit upp i 17, 18, 19, 20 eller 21.
iii. En dealer kommer inte dra ytterliggare kort till sig själv oavsett kort på borden om ett beslut har tagits av alla spelare att det inte kommer ha någon påverkan på utgången.

4. Roulette

1. Definitioner och specifikationer
1.1 Definitioner


Hörn
En insats som läggs i hörnet av vilka fyra nummer som helst, eller i hörnet av någon av dessa rutor:
Noll (0)
Ett (1)
Två (2)
Tre (3)

Dussin
En insats som placeras på någon av följande tre rutor:
Låga nummer 1-12
Mellannummer 13-24
Höga nummer 25-36
Halva planen
Insats som täcker nummer 1-18 eller 19-36

Singel nummer
En insats som placeras på vilket nummer som helst på layouten, 1-36 samt 0

Udda nummer
En insats som täcker alla udda nummer

Innanför planen
En insats som placeras någonstans på den delen av layouten som bara innehåller roulettens nummer, 1-36 samt 0 och även inkluderar följande:
hörn
femnummerlinjen
hel linje
hel rad
delad linje
hel kolumn

Linje
En insats som täcker två rader med tre nummer i varje, totalt sex nummer.

Jämna nummer
En insats som täcker alla jämna nummer på rouletten

Utanför planen
Insatserna som placeras utanför själva nummerplanen och innehåller följande rutor:
Svarta siffror
Hel kolumn
Dussin
18 nummer (halva planen, 1-18 eller 19-36)
Jämna nummer
Udda nummer
Röda nummer
Lågt/Högt (Low/High)

Pitboss
Den person som är ansvarig för kontroll av spelet och att allt går rätt till.

Svart a nummer
En insats som gäller alla svarta nummer.

Kolumn
En insats som gäller alla 12 nummer i markerad kolumn.

Röda nummer
En insats som täcker alla röda nummer

Rad eller gata
En insats som placeras på tre nummer I rad

Split/delad
En insats som placeras på raden mitt emellan två siffror

Straight Up/enkelnummer
En insats som placeras på ett enskilt nummer mellan 1 och 36 samt 0

Gata
En insats som placeras på tre nummer i rad

1.2 Roulettbordet

1.2.1 Roulette spelas på en 2000x950mm träbräda med standard ”single zero European roulette layout” vilket innebär att det bara finns en nolla.

1.2.2 Om fler än ett bord används samtidigt så måste varje bord ha ett identitetsnummer, en kod eller ett namn, tydligt markerat någonstans synligt för spelaren.

2.1 Allmänna regler

2.1.1 Alla insatser på Rouletten görs genom att man placerar spelmarker på de olika områdena på roulettbordet. Spelare kan fortsätta att lägga ut sina insatser ända tills dealern säger "No more bets", varningsskylten kommer upp, eller då timern blinkar rött.

2.1.2 Varje spelare är skyldig att själv kontrollera att insatsen hamnar på rätt ställe på roulettebordet.

2.1.3 Alla insatser måste ligga på bordet innan kulan sätts i rullning.

2.1.4 Den lägsta respektive högsta tillåtna insatsen visas på skärmen.

2.1.5 En insats kan avslås automatiskt av systemet, om kulan redan har sats i rullning, om man inte har placerat satsningen I tid, om insatsen är under eller över den minsta eller högsta tillåtna gränsen, eller om kontakten med spelservern bryts.

2.1.6 Om ett tekniskt fel skulle inträffa avbryts spelet helt och man kan varken satsa eller spela tills felet är åtgärdat.

2.2 Utbetalningar
Vinster utbetalas direkt av systemet enligt listan som följer:
Insatser och utdelningar:
Enkelnummer ger 35 gånger insatsen
Två nummer (du har placerat insatsen på linjen mellan två nummer) ger 17 gånger insatsen
En hel rad (kantlinjen täcker alla tre numren i raden) ger 11 gånger insatsen
Korsning (4 nummer) ger 8 gånger insatsen
Dubbelrad (6 nummer) ger 5 gånger insatsen
Kolumn ger 2 gånger insatsen
Dussin ger 2 gånger insatsen
Rött ger 1 gånger insatsen
Svart ger 1 gånger insatsen
Udda nummer ger 1 gånger insatsen
Jämna nummer ger 1 gånger insatsen
Låga nummer ger 1 gånger insatsen
Höga nummer ger 1 gånger insatsen

3. Hantering av rouletthjulet

3.1 Spinning av hjul och kula

3.1.1 Roulettkulan snurras av dealern i hjulets motsatta riktning och ska komplettera tre hela varv runt hjulet för att det ska vara ett godkänt spin.

3.1.2 När kulan har fallit ner i facket meddelar dealern vilket nummer som har vunnit.

3.1.3 Efter att dealern har meddelat resultatet samlar systemet automatiskt in de insatser som förlorat samt delar ut vinsterna till de som har vunnit.

3.2 Kontroll av rouletthjul och kula

3.2.1 Innan ett roulettebord startas, ska Pitbossen kontrollera bordet och hjulet, så att hjulet inte har blivit manipulerat eller påverkats på något sätt så att det inte kan användas korrekt.

3.2.2 Hjulets nivå ska kontrolleras innan spelet startas.

3.2.3 Hjulet ska snurras för att kontrollera att det snurrar obehindrat och att alla delar sitter fast och fungerar som de ska.

3.2.4 Roulettkulan inspekteras för att kontrollera att den är jämn och helt rund.

4. Spelet

4.1 Roulette spelas på ett bord som består av två delar, hjulet och bordsduken, även kallad layouten.

4.2 Hjulet är uppdelat i små numrerade fack från nummer 1 till 36 samt “0”. Arton av numren är svarta, arton är röda och nollan är grön.

4.3 Dessa nummer förekommer sekventiellt på layouten, där man ska markera sin satsning. Här finns även rutor för satsningar på rött eller svart, udda eller jämna nummer samt en variation av sifferkombinationer.

4.4 Spelaren satsar på ett eller flera nummer och/eller kombinationer. Dealern snurrar på hjulet, och snurrar kulan i motsatt riktning. När kulan tappar farten så faller den ner i ett av de numrerade facken, vilket indikerar det vinnande numret. Kameran zoomar sedan in facket som kulan hamnade i och visar det vinnande numret.

4.5 Hur mycket man vinner beror på hur många möjligheter man har valt. Ju färre möjligheter, desto större utbetalning. Efter att alla insatserna är inhämtade och vinsterna utbetalda får man lägga ut nya insatser och dealern snurrar kulan igen.

5. Spelbegränsningar

Spelbegränsningar tillämpas på:

  • Alla versioner av Live Roulette - alla spel som överstiger 92 % av alla spelalternativ är inte tillåtna.
  • Alla versioner av Live Baccarat - det är inte tillåtet att satsa på både spelare och bank samtidigt.
  • Alla versioner av Live Sic Bo - att placera spel på både stora och små eller udda och jämna samtidigt är inte tillåtet.
  • All versioner av Live Dragon Tiger - det är inte tillåtet att satsa på både Dragon och Tiger samtidigt.
  • Football Studio - det är inte tillåtet att satsa både hemma och borta samtidigt.